lördag, december 27

Slutet eller början.

Året närmar sig sitt slut.
Arbetet i MSB-kommittén har tagit slut. Och slutet närmar sig för Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Men samtidigt ser vi början på något nytt - en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), börjar sin verksamhet på det nya året. Förväntningarna på MSB är många hos många, hos kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv, nationella och internationella organisationer, trossamfund, media, politiker och inte minst hos MSB:s alla medarbetare. Men MSB står väl rustat att ta sig an kommande utmaningar!

Den grunden har lagts genom idogt och målmedvetet arbete av alla som deltagit i MSB-kommitténs arbete, direkt eller indirekt. Utan er professionalism, ert engagemang och stora kunnande hade vi inte stått lika beredda att ta oss an MSB:s mångfacetterade uppdrag. För detta ska ni har ett stort tack oavsett om ni deltagit i sekretariatsarbetet, i referensgruppen, i expertgruppen, som konsulter eller i förberedelsearbetet i någon av de tre myndigheterna.

Tack för att ni delat med er av ert kunnande och för att ni haft fördragsamhet med de stundtals hopplöst korta beredningstiderna! Utan er hade MSB inte blivit till - för lika lite som MSB ensam kan tillhandahålla ett gott samhällsskydd och en god beredskap - kan en kommittéordförande ensam bygga en myndighet.

Med dessa avslutande ord önskar jag er ett riktigt gott slut på detta år och en god fortsättning på det nya.

Helena

söndag, december 21

Slutrapporten överlämnad


I fredags klockan 11 överlämnades MSB-kommitténs slutrapport till försvarsminister Sten Tolgfors av Helena Lindberg och Thord Eriksson.
Rapporten med alla bilagor hittar man på MSB-kommitténs hemsida, www.sou.gov.se/msb under fliken Rapporter/Kommitténs rapporter.
Hemsidan kommer att uppdateras under mellandagarna innan den lämnas att vila, och på motsvarande sätt kommer den här bloggen att stängas snart.
Både hemsida och blogg blir kvar något år för den som vill söka efter något, men kopior på allt material sparas och förs till Riksarkivet.

fredag, december 19

Slutrapport och sista ordet är ju inte sagt...

Kommentarsfältet stänger vi ikväll alltså, men här borde nu en bloggpost ligga om överlämning av slutrapporten till försvarsminister Sten Tolgfors, två utredningar som vi i hastigheten inte ordat så mycket om men som finns med, en om forskning, en om utbildning.
Och övrig dokumentation kring MSB-kommitténs arbete.

Nå. Det kommer. På måndag senast.
Slutrapporten och andra dokument kommer som tidigare att ligga på hemsidan.

ER

torsdag, december 18

Bloggen avvecklas i morgon

I morgon fredag den 19:e överlämnas slutrapporten till försvarsminister Sten Tolgfors. Det blir slutpunkten på den här bloggen och alla aktiviteter här på bloggen och på hemsidan.

Sista chansen att kommentera via den här kanalen från och med nu till och med fredag klockan 20.
Därefter stängs kommentarsmöjligheten och MSB-bloggen läggs i arkiv. Men den kommer att finnas på samma plats under något år för den som vill läsa, med alla stavfel och allt!

Förslagslådan på hemsidan stängs också. Och på motsvarande vis stängs hemsidan sedan slutrapporten med alla bilagorna lagts in där och sidorna uppdaterats något. Det kan ju ta några dagar, det är bråda dagar också för medarbetare på kommittéservice.

MSB-kommitténs sekretariat tar inte jullov utan går hem, för gott.

Hur blir det sen då i MSB. Blir det en blogg?
Ja, det lutar nog åt det. I varje fall blir det en blogg i Intranätet som det låter just nu. Varför? Jo, därför att bloggen är något som väldigt många medarbetare spontant nämner som ett positivt inslag under ett ganska omfattande förändringsarbete.
Antagligen blir det en extern blogg också, det är ett projekt under utredning.

Sen vet vi i sekretariatet, att när vi går hem, så är det andra som sliter desto hårdare på dagens Räddningsverk, på Krisberedskapsmynidgheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Det finns även ett antal konsulter som ligger i för att allt ska fungera vid årsskiftet. Webbplats, Intranät, hela IT-nätet, administrativa funktioner och rutiner, praktikaliteter som skyltar, post och den verksamhet som måste fungera året runt, dygnet runt.

Kan man inte nå MSB-kommitténs sekretariat efter fredag? Jodå, kontaktuppgifter kommer i morgon. Här på bloggen.

ER

Avvecklingskommittén: Vi börjar 7 januari 2009

Avvecklingsorganisationen har via e-post sänt ut ett Välkomstbrev och en Lathund till den personal som kommer över till Avvecklingsmyndigheten.
Av brevet framgår bl.a. att Avvecklingsmyndigheten räknar den 2 och 5 januari som arbetsfria (klämdagar) utan att man behöver ta ut semester.
Den 7-9 januari sker städning av rummen och den 12 januari är den första gemensamma samlingen.
Före den 12 januari kommer samtliga dessutom att få ett personligt adresserat brev.
Mer information kommer på Avvecklingsorganisationens hemsida http://www.sou.gov.se/avveckling

Med vänlig hälsning
Stefan Dellså
huvudsekreterare

onsdag, december 17

Listor anslagna

Klockan 16.45 idag onsdag anslogs listorna på den fastställda bemanningen i MSB på kommitténs anslagstavla på Vasagatan 8-10 i Stockholm. Det innebär att nu är beslutet formellt fattat av utredaren kring bemanningen av MSB och anslaget den 17 december.

Under morgondagen kommer listor även kunna spridas på Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

tisdag, december 16

Slutspurt

Det pågår slutspurt. Här är några av de saker som pågår.

Inrangeringsavtal
De avslutande fackliga förhandlingarna igår måndag ledde till ett inrangeringsavtal. Det betyder alltså att nu är det klarlagt hur olika fackliga avtal fogas ihop till ett gemensamt avtal. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske lokalt under 2009 om bland annat samverkansavtal. När avtals texten slutligt granskats blir avtalet tillgängligt, vilket beräknas vara klart måndag den 22 december.

Listor
Igår fastställdes också de senaste rekryteringarna men någon fråga är förbunden med ett villkor som retts ut under tisdagen. I morgon anslås äntligen MSB:s personalförteckning, via intranät och/eller anslagstavlor. Det betyder att alla kommer att få tillgång till den kompletta listan på placerad personal.
MSB-kommitténs anslagstavla för formella anslag sitter i kommitténs lokaler på Vasagatan 8-10 i Stockholm.

Oplacerade
Under måndagen förhandlades också listan med anställda som inte kommer att ha en placering på MSB. Det innebär att dessa personer har verksamhetsövergång med kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Listan på oplacerade omfattar 115 personer varav 25 lämnar MSB därför att befattning saknas, 46 har avstått från omlokalisering med fyra av dessa har en "pröva-på-period" på ny ort. Därutöver har 20 accepterat en pensionslösning och kan därmed upplåta plats åt någon yngre. På listan finns också ett 20-tal ålderspensionärer under 2009. Tre personer har tackat nej till verksamhetsövergång och kommer därför att sägas upp av nuvarande myndighet.

Uppdaterat den 17 dec kl 14:
På listan oplacerade 113
varav
43 avstår pga omlokalisering
5 sägs upp men prövar på arbete på ny ort
20 ålderspension under 2009
17 pensionslösning till förmån för yngre
25 befattning saknas
3 individuella överenskommelser
Chefsmöte
En av de frågor som diskuteras i morgon på chefsmötet är arbetsordningen. Verksamhetsplanering, budget och regleringsbrevet, mötesdagar med mera diskuteras också.

Slutrapporten
I morgon ska sista handen läggas vid slutrapporten, den ska lämnas över till försvarsminister Sten Tolgfors på fredag. Rapporten kommer också att läggas ut på MSB-kommitténs hemsida.

torsdag, december 11

Tips till föräldralediga medarbetare

En av alla föräldralediga medarbetare som fått inplacering i MSB hörde av sig och jag för hans ärende vidare för andra i motsvarande situation:
Tänk på att anmäla till Försäkringskassan att du får en ny arbetsgivare från årsskiftet.

Eftersom hantering av ärenden kan ta flera veckor på vissa försäkringskassor kan det vara bråttom.
Här på bloggen lägger vi ut aktuella adressuppgifter senare på torsdagen, i spalt till höger, och fyller på allteftersom annat blir klart.

Vi har exempelvis telefonnummer klart till växeln och ett system på gång för återanvändning av de gamla slutsiffrorna, men avtalet är inte klart.
Alla kommer att behålla sina mobiltelefonnummer.

Fler tips eller frågor av liknande art välkomnas, eftersom en del medarbetare inte har tillgång till intranäten där det finns mängder med information.

Tillagt:
Att ändra uppgifter angående ny arbetsgivare hos Försäkringskassan är naturligtvis viktigt även för den som är långtidssjukskriven eller av annan anledning har kontakter med Försäkringskassan. Du som inte är sjuk, föräldraledig etc behöver däremot inte göra det, du kan ändra arbetsgivare nästa gång du har anledning att kontakta försäkringskassan.
Byte av arbetsgivare ska inte påverka eller försena utbetalningarna från försäkringskassan, uppger personalavdelningen i Karlstad som tagit kontakt med kassan om detta.

ER

tisdag, december 9

När får jag ett anställningspapper?

Det finns en viss oro bland visstidsanställda (medarbetare med tidsbegränsad anställning) samt medarbetare i Rosersberg och i Skövde som har fått besked om att de kommer att erbjudas jobb i MSB.

Här följer ett förtydligande om vad som gäller:

Kan jag lita på beskedet den 1 december?
De som redan fått muntligt besked (den 1 dec) ska lita på detta besked. Det sker inga ändringar av detta. Det formella tillsättningsbeslutet fattar Helena den 15 dec.
Den 1 dec innebar beslutet en avsikt att tillsätta dessa personer, därför är tillsättningen preliminär (i formell mening). Men den 15 delges också övriga sökande om vilka som fått befattningarna.

Men jag fick besked om inplacering tidigare!
Ja, inplacering är något annat, och gäller den som har placerats in, som har verksamhetsövergång och som alltså idag är tillsvidareanställd.

När får jag ett papper på att jag är anställd i MSB?
Marianne Sjöblom i Stockholm och Lennart Hansson-Böe i Karlstad har tagit på sig ansvaret för att anställningsbevis utfärdas. En förlaga eller mall håller på att tas fram. Anställningsbevisen bör vara utdelade vecka 51 (senast 19 december om man inte kommer överens om annat med någon).

Varför är inte listorna klara?
Ytterligare några befattningar bereds för tillsättning eller vikariat. När sekretariatet kan ge klartecken för att gå vidare med dessa så sänds de ut till de lokala fackliga företrädarna. Förmodligen rör det färre än 10 personer.
Dessa kommer då med i förhandling och beslut måndag 15 december. Det är nu ambitionen att sätta upp listor först när de är helt klara och det bör kunna ske den 15 december. men din blivande chef kan informera mer om vilka arbetskamrater du kommer att få. Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av listor är förankrat både med chefer och fack, och bottnar i det faktum att felaktiga uppgifter kan skada enskilda medarbetare.

Och om jag inte har hört något då?
Du som sökte i senaste bemanningsomgången (medarbetare på Rosersberg eller Skövde, samt medarbetare med tidsbegränsad anställning), och som inte har fått erbjudande om anställning har eventuellt inte hört något.
Om du är osäker så prata med din nuvarande chef, eller med den chef som ansvarar för den/de befattningar du sökte.
Sekretariatet har förhoppningar om att nuvarande chefer har lyckats hjälpa till att informera alla, men eftersom så kolossalt många sökte, över 200 personer, så är risken stor att någon medarbetare fallit emellan.

Inplacering och tillsättning, vad är det?
Inplacering handlar om medarbetare som är tillsvidare-anställda idag och som har verksamhetsövergång, det vill säga de har rätt att följa med in i den nya myndigheten. De har fått en inplacering i MSB.
En tillsättning däremot är att jämstäla med en rekrytering, och tillsättningar berör främst medarbetare i Rosersberg och i Skövde, respektive visstidsanställda.

Jag sökte xx jobb, har det påverkat mina möjligheter?
Chefer och sekretariat försökt ta hänsyn till medarbetares önskemål, men det är verksamhetens behov som styrt urvalet.
Eftersom det i den senaste omgången handlar om ett rekryteringsförfarande fanns inga begränsningar, några sökte en eller två eller tre befattningar, några sökte 25. Det faktum att den som sökt färre jobb kan ha missat att söka en viss befattning har övervägts liksom det omvända - den som sökte väldigt många jobb har endera bred kompetens eller en viss övertro på sin kompetens. Några spontanansökningar som har kommit in har också vägts, och vägts lika, även om de inte formulerat exakt vilken befattning de varit intresserade av. Kort sagt har inte antalet sökta befattningar påverkat möjligheterna utan det är MSB:s behov som har vägts mot sökandes kompetens.

måndag, december 8

Möten med de lokala facken och med MSB-kommittén

Idag måndag har MSB-kommittén med organisationskommitténs experter haft sitt sista möte, för att behandla bland annat utbildningsfrågor och forskningsfrågor.
Ännu ett möte var inplanerat den 11 december men expertgruppen enades om att någon enstaka ännu ej utklarad fråga kan hanteras via epost istället bland ledamöterna i kommittén. På samma sätt bör även innehållet i slutrapporten kunna hanteras via epost.

Samtidigt har överläggningar hållits med de lokala facken kring inrangeringsavtalet, några utestående frågor kring ännu ej inplacerade med mera.

På chefsmötet i fredags och på mötet med de fackliga organisationerna idag kom vi överens om att listor på medarbetare kommer att anslås när allt är formellt klart. På det sättet tar vi hänsyn till varje enskild medarbetare. Listor som då kommer att anslås handlar alltså om helheten, hur MSB kommer att bemannas.

Tidpunkten för att anslå de färdiga listorna blir den 15 december, eftersom en central facklig förhandling är inplanerad då, och överenstämmer med de regler för överklaganden som finns. Det ger dessutom tid att klara ut några återstående frågor.

lördag, december 6

8 dec sista ansökningsdag. Tre vakanta chefsjobb på Sandö!

Sista ansökningsdag för tre lediga chefsbefattningar på Sandö är 8 december. Klickar du på länken ovan kommer du till en informationssida om utbildningsverksamheten på Sandö.

Du skickar ansökan till MSB-kommittén, 103 33 Stockholm.
Läs annonsen på MSB-kommitténs hemsida (www.sou.gov.se/msb) under fliken lediga jobb.

Du kan maila in din ansökan också, skicka den då till thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se.

De tre lediga befattningarna är:
Enhetschefen för utbildningsstöd leder enheten som ansvarar för utbildnings- och resursplanering administration, studentservice och närliggande funktioner. Chef för utbildningsstöd

Enhetschefen för internatenheten leder enheten som ansvarar för internat- och restaurangtjänster, lokalvård samt anläggningens jour och beredskap.
Chef för internatenheten

Enhetschefen för Utbildning inom Skydd mot olyckor (SMO) leder enhetens verksamhet och har personal- och budgetansvar samt arbetar för verksamhetens helhet. Enhetschef till SMO-enheten

Verksamhetschef Anita Gahlin svarar på frågor.
Telefon 070-3428382.

Första chefsmötet i MSB

Under hela fredagen samlades MSB:s chefer i Karlstad för överläggningar om det framtida arbetet i MSB.
God stämning, stor samsyn och ett koncentrerat allvar präglade mötet.

Eftersom det var första gången chefsgruppen samlades ägnades en del tid åt att presentera verksamheter, prioriteringar och framtidsfrågor. Det faktum att Sverige är ordförandeland i EU hösten 2009 kommer att påverka alla myndigheter, i synnerhet MSB, under hela nästa år.

Det grundläggande arbetet att få myndigheten att fungera från första stund och ansvaret att kunna svara upp mot omvärldens förväntningar är givetvis första prioritet.

torsdag, december 4

Vad pågår?

Nu slutspurtar arbetet. Några exempel på vad som pågår:
Förhandlingar pågår om inrangeringsavtal.
Fortsatt arbete med bemanningsfrågor.
Arbetsordning och styrdokument på väg att tas fram.
Verksamhetsplanering och budget.
Lokalfrågor.
Praktiska frågor kring IT, telefoni, post, brevpapper, etc etc

Sekretariatet håller också på med slutrapportering och utredningstexter.
Parallellt förbereder avvecklingskommittén arbetet att starta en avvecklingsmyndighet.

Några frågor uppfångade i farten:
MSB kommer att flytta in i Karolinen i Karlstad respektive i KBM:s nuvarande lokaler på Kungsgatan i Stockholm, inledningsvis. För närvarande är inga andra lokaler aktuella.

Ivar Rönnbäck blir styvmoderligt behandlad som ny avdelningschef för Utbildning, övning och beredskap, han borde vid det här laget ha fått en ordentlig presentation med namn och bild på hemsidan. Det kommer så snart vi hinner!

Fredag träffas alla chefer i MSB för första gången.

Rekrytering av enhetschefer till Sandö - sista ansökningsdag är på måndag den 8 december.

NU sprack tidplanen!

Ibland går det för fort. Man måste våga bromsa in, hämta andan och förankra.
Med de preliminära bemanningslistorna blev det så.

Av hänsyn till alla berörda - medarbetare som hanterar personalfrågor, de lokala fackliga företrädarna samt chefer både i nuvarande organisation och kommande chefer i MSB och framförallt av hänsyn till medarbetarna:
Vi hämtar andan.

Vi i sekretariatet förankrar och ser till att listorna verkligen är klara innan vi anslår dem. Det betyder inte denna vecka utan troligen nästa.

Ovanpå en redan ansträngd organisation med många medarbetare som har slitit hårt hela hösten, blev oron över att det skulle förekomma fel så stor att det började läcka energi åt fel håll till fel saker.
Hittills har tids- och arbetsplaner hållit någotsånär. Någon gång ska väl det inträffa att man inte klarar ambitionsnivån. Det inträffar nu. Vi beklagar men tror kanske att den enskilde medarbetaren vet vilka arbetskamrater han eller hon kommer att få i stort ändå.

Jag hoppas på förståelse för detta, det är av omsorg om medarbetare eftersom ett enda fel i en lista kan ställa till med stora problem för den som drabbas, och mot bakgrund av att beredningsarbetet fortfarande pågår och listorna ändras varje dag.

Bättre rätt än snabbt i det här fallet.

Eva

onsdag, december 3

Listorna nästan klara

De listor som det talas om här i bloggen är läget just nu i bemanningsprocessen - det vill säga hur enhet efter enhet bemannats eller om man vill vända på saken svaret på frågan:
Vilka arbetskamrater kommer jag att få?

Sent på onsdag eftermiddag börjar de kompletta listorna bli klara, men fortfarande med reservation för att det kan dyka upp korrigeringar i sista minuten.
Sen ska listorna dras ut så de blir överskådliga och man kan läsa dem på Intranät eller anslagstavlor eller hur nu respektive myndigheters informationsenheter väljer att göra. Det förefaller troligt i skrivande stund att listorna kommer att bli tillgängliga under torsdagen för alla medarbetare, så att man kan få en uppfattning om vilka arbetskamrater man kommer att få i sin enhet.
Inplaceringarna var ju klara i fredags även om det fortfarande kommer in enstaka justeringar och medarbetare som har tackat nej till inplaceringar.
Nu är det 103 preliminära tillsättningar, d.v.s. tidsbegränsat anställda från de "gamla" myndigheterna samt medarbetare i Skövde och Rosersberg. Till det ska läggas att det pågår samtal med några enskilda medarbetare.

När nu listorna anslås under torsdagen på ett eller annat sätt, så är det med reservation alltså för att det trots allt kan ha smugit sig in enstaka fel eller sent inkomna förändringar.
Om du upptäcker felaktiga uppgifter, kontrollera då gärna en gång extra med den chef som ansvarar för den aktuella enheten, eller med personalavdelning och HR-stöd.

ER

tisdag, december 2

När får man se helheten?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bilden tagen igår kväll vid halv sex-tiden. Förhandlingarna avslutades för ett par timmar sedan.
.
Arbete pågår ännu med att kolla och dubbelkolla och trippelkolla listor. Göra justeringar och ändringar. Ett nej tack från en medarbetare kan leda till att en inplacering ändras och sen påverkar det i sin tur en tredje o.s.v. Ett krav som gick att möta leder till en ny numrering och en justering, angående ett annat krav ska uppgifter kontrolleras ännu en gång med ansvariga chefer och så vidare.
.
Ulf Eriksson, Lennart Hansson-Böe, Marianne Sjöblom och Margareta Meyer Ridbäck efter de fackliga förhandlingarna på tisdag eftermiddag.
- Det får helt enkelt inte förekomma att en lista sätts upp och det står fel uppgifter på den, säger Margareta.
.
Sen måste varje ändring matas in i webbverktyget innan det går att få ut listor som visar bemanningen i MSB, enhet för enhet, med måndagens och tisdagens uppdaterade uppgifter.
.
Så svaret på frågan i rubriken är just nu: förhoppningsvis under onsdagen. Det handlar om 100-tals uppgifter som ska matas in. Tidsåtgången och komplexiteten i det här momentet hade vi i sekretariatet underskattat.

Om nu någon fortfarande inte fått besked, som sökte i webbverktyget förra veckan, tala med din nuvarande chef. Vi har gjort heroiska anstängningar redan i helgen/måndags morse för att ge dem rätt information i den delen.
Ifrågasätter du eller din chef att uppgifterna är riktiga, kontrollera då gärna en gång extra med den chef som ansvarar för tillsättningen, eller med personalavdelning och HR-stöd.

ER

Helenas tal

Hej.

Jag hoppas att tekniken fungerar nu och att alla kan se och höra vad jag säger. Men vis av erfarenheten har jag förberett mig genom att skriva ned det jag tänker säga. Texten kan man alltså läsa på intranät och senare även på bloggen.
Jag hoppas alltså att alla är med. Från Sandö, Sollefteå, Rosersberg, Kungsgatan i Stockholm, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad, från Skövde och slutligen från Revinge längst ned i syd.

Jag kommer direkt från den fackliga förhandlingen. Innan jag berättar om resultatet vill jag bara kort säga några andra saker.

Först vill jag framföra ett tack.

I hela organisationen pågår ett imponerande arbete för att klara en mycket komplicerad omställning. Vi har utsatt medarbetare från norr till söder för en extrem situation:

· Ni ska klara den normala verksamheten - samtidigt som
· Ni ska klara omställningsarbetet till en ny organisation - samtidigt som
· Ni allihop brottas med ovissheten om er egen framtid, om kära arbetskamraters framtid, om omtyckta chefers framtid.

Och jag är imponerad av resultatet. Hur medarbetare överallt tar i, spänner bågen och spänner den ännu högre för att klara allt detta.
Vi ska kunna köra med full kraft ända in i kaklet på nyårsafton, och vi ska sedan starta med full styrka dag ett år 2009.

Det är nästan omänskliga krav vi har ställt på er.
Och ni skriver historia. Ni är alla del av ett nytt kapitel i svensk samhällsutveckling. Med MSB får Sverige en samlad hantering av hela spektrat från vardagsolyckor till naturkatastrofer och antagonistiska hot av skilda slag. Oavsett om det handlar om fallolyckor, skogsbränder, terrorattacker i Bombay, finanskriser eller pandemier så är samarbete över nationsgränser på det området och en helhetssyn på samhällsskydd och beredskap ett ännu ganska ungt fält.

Nu samlar också Sverige alla krafter i en gemensam myndighet och det har ni varit med om att göra möjligt.

Idag, den 1 december, när många får klart besked om sin framtid efter lång väntan, är det naturligtvis i sällskap med starka och blandade känslor.
Några är besvikna, ledsna eller arga. Några ligger i startgroparna för nya jobb, för utbildning, nya äventyr och några vet jag ser fram emot en lugnare tillvaro som går över i ålderspension. Åter andra kommer att tvingas fira jul utan att veta om de har jobb eller inte i vår. Vissa är glada över en inplacering eller ett jobb. De flesta tillsvidareanställda som har fått inplacering i MSB har kunnat få sina önskemål tillgodosedda men inte alla. Av de medarbetare som nu har sökt får nästan hälften arbete i den nya myndigheten.

Oavsett omständigheterna har ni alla bidragit till ett nytt kapitel i där kunskap och erfarenheter från hela fältet äntligen samlas i en helhet:
Från arbetet med skydd mot olyckor och krisberedskap till civilt försvar.

Glöm aldrig det, att allas bidrag till förändringsarbetet har varit viktigt.

Det andra jag tänkte säga innan jag kommer till besked om tillsättningar är att jag tänker släppa en nyhetsbomb, som jag måste be er hålla hemlig tills i morgon eftermiddag.

Det är nyheten att jag för en stund sedan beslutat att tillsätta Ivar Rönnbäck som chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Ivar har accepterat och kommer omgående gå in i det arbetet.

Roy van Dalen är alltså den andra av avdelningschefer som hoppar av och han har samma skäl som Elisabeth Söderberg hade, han har erbjudits ett annat toppjobb. Vilket det handlar om är inte offentligt förrän i morgon tisdag och det är därför jag ber er alla att vara diskreta. Har man valt duktiga chefer så riskerar man att det är konkurrens om dem.
Men ni har rätt att få veta genast att det blir en annan chef i ledningen för utbildning, övning och beredskap, och att det blir Ivar Rönnbäck. Det där visar också ännu en gång vilken enorm kompetens det finns att hämta av i morgondagens MSB och dagens Räddningsverket, KBM och SPF.

Nu till förhandlingarna.

De fortsätter just nu medan jag står här, och det som diskuteras utöver inplaceringar och tillsättningar är inrangeringsavtalet. Om det tänker jag inte säga något nu, vi får avvakta resultatet av förhandlingarna. Utan jag ska bara prata om bemanningsarbetet.

Det här är mitt besked:
Förra veckan fick 679 medarbetare besked om sina inplaceringar, det handlar då om tillsvidareanställda med verksamhetsövergång.

Dagens förhandlingar handlade om tillsättningarna, det är de befattningar och vikariat som medarbetare med tidsbegränsad anställning och anställda i Rosersberg och Skövde kunde söka. Jag avser tillsätta 100 befattningar. Av dem är 20 befattningar vikariat. En del rekryteringar återstår och där fortsätter processen under nästa vecka.

De listor som skickats ut till cheferna idag innehåller de preliminära tillsättningarna. Listorna är avstämda med de lokala facken och med sekretariatet. De förslag som kom in i fredags från enhetscheferna har justerats i några få fall som alltså blivande chefer bör vara uppmärksamma på.
Allt är inte riktigt klart ännu, det pågår beredning och troligen tar den en vecka till. Den beredningen kan innebära att något fler får klartecken för en befattning, inte färre.

Det kan finnas behov av fler rekryteringar, och det rekryteringsarbetet fortsätter med något undantag under 2009, när vi också har helheten i verksamhetsplanering och ekonomi klar. De preliminära planerna lämnade enhetscheferna in i fredags, och det underlaget kommer att behöva knådas ett tag till för att vi ska kunna komma in i rätt ekonomisk nivå.

Din nuvarande chef har en lista med alla namn.
Precis som förra veckan med besked till tillsvidareanställda, har din nuvarande chef ett ansvar för att se till att medarbetare i tidsbegränsad anställning får veta hur det har gått. Vänd dig därför till din nuvarande chef för att få besked om du inte har hört något.

De tillträdande enhetscheferna har ansvaret för urval, eventuella intervjuer och referenstagning. Sannolikt har du som erbjuds jobb redan fått besked om att du är föreslagen en befattning. Du kan också prata med den chef du sökt jobb hos för att få veta mer, om du inte fått arbetet du sökte.

Jag föreslår att nuvarande chefer säkerställer att de medarbetare han/hon har nära sig får korrekta besked så snart det går. Därefter kan alla få en helhetsbild under tisdag eftermiddag då listor på alla blivande medarbetare kan sättas upp på anslagstavlor eller anslås på intranäten. En lista med helheten har också skickats ut till alla chefer, alltså alla inplacerade och alla tillsatta namn samlade, enhet för enhet.

Sen ska jag bara repetera en gång till för att alla ska kunna hänga med:
· Förra veckan inplacerades 679 medarbetare av dem som har verksamhetsövergång.
· Idag får ytterligare 100 medarbetare besked att de får arbete i MSB, varav 20 gäller vikariat.
· Din nuvarande chef kan berätta om du föreslagits för en befattning eller inte.
· Vissa befattningar kommer att stå tomma. Med något undantag fortsätter rekryteringsarbetet med att bemanna under 2009 när vi har ett fullkomligt grepp kring ekonomi och verksamhetsplanering.
· Ivar Rönnbäck blir chef för avdelningen för utbildning, övning och beredskap.

På bloggen och intranäten kan du få svar på fler frågor, och du kan även vända dig till personalavdelningarna och till din nuvarande chef för att få svar.
Med det vill jag nu avrunda med att framföra ett varmt tack till alla för de insatser ni gjort för att göra det möjligt för MSB att starta sin verksamhet som planerat i januari 2009.

Tack.
Lycka till.

Och med önskan om en god jul så småningom.

Helena

måndag, december 1

Personalinformation klockan 15

Idag klockan 15 informerar Helena Lindberg all personal via videolänk om bemanningsprocessens avslutande fas.

Förhandlingen med facken börjar klockan 13.
Förhoppningen är ett besked till alla idag, måndag, i enlighet med tidplanen.
Förslaget är att ge chefer tid att hinna tala med enskilda medarbetare under tisdag förmiddag, innan helheten presenteras. Det för att säkerställa att alla vet besked om sin framtid innan listorna offentliggörs.