torsdag, juli 24

Rapport från öde kommittélokaler

Kommittélokalerna står nästan öde och där ute skiner solen. Trots det har det i dag skickats ut mer sommarläsning till referensgruppen och experterna. Denna gång i form av utkast till verksamhetsplan del 1 för MSB 2009. Verksamhetsplanen hör till den rapport som ska lämnas till regeringen den 4 augusti och som består av förslag till:
- budgetunderlag för 2009-2011
- verksamhetsmål för MSB 2009-2011 samt
- verksamhetsplan för MSB 2009.

Nästa vecka är Helena Lindberg, Thord Eriksson och Björn Myrberg tillbaka från semester respektive föräldraledighet. Då ser vi bland annat fram emot att på tisdagen träffa referensgruppen och experterna.

Med önskan om en fortsatt underbar sommar med mycket sol, vila och sand mellan tårna!

Susanne

fredag, juli 11

Sommartider

Äntligen lite sommarvila i sikte! Två veckor ska jag hinna med innan det är dags att samlas igen i sekretariat och kommitté den 29 juli. Samma dag träffar vi också referensgruppen. Föremål för diskussionen kommer då naturligtvis att vara de dokument som vi ska ge in till regeringen den 4 augusti - budgetunderlaget, verksamhetsmålen och verksamhetsplanen för MSB. För att alla ska kunna förbereda sig inför diskussionerna har vi ägnat den sista tiden åt att ta fram utkast till dessa dokument. Ett hårt arbete som vi idag gått i mål med. Sekretariatet har arbetat så att tangentborden glött! Och även Björn har fått komma in till stan trots pappaledigheten. Fantastiskt att ha så resultatinriktade och hängivna medarbetare. Nu har referensgruppen och experterna lite sommarläsning!

Så veckan har präglats av detta och av att vi installerat oss i våra nya kommittélokaler på Vasagatan. Därutöver har jag hunnit med ett besök i Visby där jag talat vid ett av Folk och Försvars seminarier under Almedalsveckan. Roligt att notera det stora intresset - tältet var fyllt till sista stol! Kanske hade det med temat för seminariet att göra i dessa FRA-debattens tider. "Säkerheten ökar men friheten minskar? - Vill vi det?
Nåväl, jag uppehöll mig inte vid FRA-frågan utan lyfte blicken en smula eftersom det är min uppfattning att de utmaningar vi har framför oss är så mycket större och svårare och lösningen både mer komplex och kanske mer krävande än man först kan tro. Frågan man måste ställa sig är vad som hotar friheten? Och där lyfte jag fram ett antal hot eller händelser som jag menar allvarligt skulle hota vår frihet, vår demokrati. En olycka med radioaktiva ämnen t. ex. eller en pandemi med muterat virus skulle kunna få förödande konsekvenser för vår frihet. Och jag påstod att friheten ökar om säkerheten ökar!

Och MSB ska bidra till det genom att


  • bevaka och peka på problem, risker och sårbarheter så att riskerna reduceras
  • förbereda oss så att vi är utbildade, övade och har förberedda nätverk och nödvändiga verktyg när det händer
  • när det händer: stödja och se till att berörda aktörer får tillfälle att samordna åtgärderna
  • utvärdera, lära och återföra lärdomarna

Före, under och efter en olycka eller kris.

Nu tar jag lite time-out i Kroatien!

Helena

onsdag, juli 9

Mingel i Almedalen

Helena Lindberg medverkar idag onsdag på ett seminarium som arrangeras av Folk och Försvar i samverkan med fjärde storstadsregionen på skonaren Linden i Visby hamn.
Klockan 15.00.

"Säkerheten ökar men friheten minskar? Vill vi det?"

måndag, juli 7

Sola i Karlstad

Här sitter jag i regnet i Stockholm bland flyttkartongerna och minns solen och värmen från förra veckan i Karlstad. Veckans summering är något försenad på grund av flyttbestyren - men nu är vi på plats och datorerna inkopplade! Jag hoppas verkligen att sol och värme återvänder så att alla sommarlediga får njuta av välbehövlig vila. Vi i MSB-kommittén jobbar dock oförtrutet vidare - med undantag för Björn som blev pappa den 4 juli! Så roligt!

Roligt var det också att få komma till Karlstad i egenskap av GD för Räddningsverket. Tiden ägnade jag åt att bättre lära känna chefer, företrädare för arbetstagarorganisationerna och en och annan medarbetare. Men det är bara att konstatera att tiden inte riktigt räckte till för allt och alla. Den går ju som bekant fort när man har roligt. Men det kändes i alla fall bra att få tala både om här och nu i Räddningsverket och också om framtiden med MSB. Många undrar ju kring den fortsatta bemanningsprocessen och när vi slår fast vilka enheter som kommer att finnas i MSB. En hel del svar om processen hoppas jag ni finner här på bloggen. Men några klarlägganden här av mig kan kanske vara på sin plats mot bakgrund av frågor jag snappat upp i korridorerna på Karolinen i Karlstad.

Rekryteringen av de högsta cheferna håller jag i personligen. Till min hjälp har jag två erfarna rekryteringskonsulter från Sensa Corporate Advisors. Det är inte osannolikt att ett liknande förfarande kommer att tillämpas vid övrig chefsrekrytering - men kanske kan jag ta hjälp även av t.ex. någon/några som ska bli avdelningschefer i MSB. Det kommer ju att bli en hel del arbete med detta och kräva många intervjuer och då kanske det är rimligt att jag kan avlastas en del! Även mitt sekretariat kan komma att behöva hjälpa till.
Vid mötet med medarbetarna i Karlstad lyfte jag fram att jag gärna ser intresseanmälningar till de chefsbefattningar som ska utlysas internt även från andra än de som idag är chefer. Det förtjänar att understrykas. Alla som anmäler intresse, både nuvarande chef och medarbetare prövas mot kravprofilen. Så våga kliva fram!

Nu bär det av till Almedalen några dagar. Där talar jag på ett seminarium om frihet och säkerhet. Det är angelägna frågor för MSB. Om säkerheten ökar, ökar tryggheten och därmed också friheten. Det ska vi - i samverkan med andra - arbeta för inom MSB.

torsdag, juli 3

Sekretariatet flyttar

Idag flyttar sekretariatet för MSB-kommittén från lokalerna i Spektern på Regeringsgatan i Stockholm.

En del av torsdagen ägnas därför packbestyr. På fredagen går flyttlassen. Ingen kommer vara på kontoret då.
På måndag ska vi vara inflyttade i de nya lokalerna som ligger på Vasagatan 8-10 i kvarteret Fyrfotan, dvs strax intill hotell Sheraton. Sjunde våningen, vi hoppas på lite utsikt men ingen av oss har hunnit vara där och titta.
Vi tar det vi får och hoppas på det bästa!


Thord Eriksson har farit västerut till Karlstad för en del möten och Helena Lindberg ägnar ju veckan åt att bekanta sig med Räddningsverkets medarbetare. Susanne Adolphi åker med Mocki Hägg till Sundsvall för att göra intervjuer. Björn Myrberg förbereder sig för att bli pappa och Eva Rundkvist jobbar hemifrån.
Alla har dock vidarekopplat sina kontorstelefoner till mobiltelefoner.

Webbutsändningen 19 juni med Helena Lindberg

Här är en efterfrågad film från den 19 juni;
Webbutsändningen från Helena Lindbergs presentation av de grova dragen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för alla medarbetare på KBM, SPF och SRV:
Verksamhetsorter, grov organisationsstruktur, chefsrekryteringen startar.

Följ länken!

Tack till Räddningsverket som har lagt upp filmen på sin hemsida under toppmenyn
Om verket/Ny myndighet 2009. Om man skrollar ned på sidan en bit ligger filmen där på plats.

ER

tisdag, juli 1

Första rapporten till regeringen


MSB-kommittén överlämnar idag en första delrapport till regeringen;
förslag till författningsändringar som är av den arten att de måste beslutas av riksdagen.

Senast den 4 augusti ska MSB-kommittén redovisa:
Verksamhetsplan för 2009
Verksamhetsmål för myndigheten
Budgetunderlag för perioden 2009-2011
samt
Förslag til lagändringar med anledning av MSB:s bildande, det är denna sista pm som lämnas till regeringen redan idag.

Rapporten kan läsas senare idag eller i morgon på hemsidan, under fliken Aktuellt/Kommitténs rapporter.

MSB söker lokaler i Stockholm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka, vara en öppen, kompetent och drivande myndighet.
Myndigheten behöver därför lokaler som kan stödja verksamheten. Idag startar arbetet att söka lokaler i Stockholmsområdet som kan möta den nya myndighetens krav.

MSB:s lokaler i Stockholm kommer att innehålla verksamhet som blir mycket kontaktintensiv och är avsedd att fungera som mötesplats för myndigheter och andra samhällsaktörer såväl i ett normalläge som under en kris.
Det innebär att lokalerna ska vara lättillgängliga, även för personer med funktionshinder, representativa och därmed inbjudande till möten och samverkan. Även kontorsrum eller kontorslandskap ska inbjuda till möten och samverkan.

Samtidigt ska lokalerna fungera väl i händelse av en allvarlig händelse eller kris och kunna erbjuda ett bra skalskydd, kunna utrustas med reservkraft, säkra tele- och datakommunikationer mm. Dimensionering ungefär 200 anställda och 4 000 kvadratmeter plus källarutrymmen, bra sammanträderslokaler, plats för en lägescentral på ungefär 250 kvadratmeter och inflyttning vid årsskiftet.

Prospekt skickas till Ulf Wennerberg Konsult AB, Luntmakargatan 90, 113 51 Stockholm eller via epost till adressen uw -snabela- uwkonsult.se, där snabela ersätts av @. Ulf Wennerberg nås också på telefon 08-612 30 45.


(Den kryptiska formuleringen av epostadressen beror på att det minskar risken för spammail.)

Helena Lindberg ny GD för Räddningsverket

Helena Lindberg tillträdde idag som ny generaldirektör för Räddningsverket.

med anledning av det åkte hon idag till Karlstad där hon kommer att vistas resten av veckan för att träffa medarbetare i lugn och ro.