måndag, juli 7

Sola i Karlstad

Här sitter jag i regnet i Stockholm bland flyttkartongerna och minns solen och värmen från förra veckan i Karlstad. Veckans summering är något försenad på grund av flyttbestyren - men nu är vi på plats och datorerna inkopplade! Jag hoppas verkligen att sol och värme återvänder så att alla sommarlediga får njuta av välbehövlig vila. Vi i MSB-kommittén jobbar dock oförtrutet vidare - med undantag för Björn som blev pappa den 4 juli! Så roligt!

Roligt var det också att få komma till Karlstad i egenskap av GD för Räddningsverket. Tiden ägnade jag åt att bättre lära känna chefer, företrädare för arbetstagarorganisationerna och en och annan medarbetare. Men det är bara att konstatera att tiden inte riktigt räckte till för allt och alla. Den går ju som bekant fort när man har roligt. Men det kändes i alla fall bra att få tala både om här och nu i Räddningsverket och också om framtiden med MSB. Många undrar ju kring den fortsatta bemanningsprocessen och när vi slår fast vilka enheter som kommer att finnas i MSB. En hel del svar om processen hoppas jag ni finner här på bloggen. Men några klarlägganden här av mig kan kanske vara på sin plats mot bakgrund av frågor jag snappat upp i korridorerna på Karolinen i Karlstad.

Rekryteringen av de högsta cheferna håller jag i personligen. Till min hjälp har jag två erfarna rekryteringskonsulter från Sensa Corporate Advisors. Det är inte osannolikt att ett liknande förfarande kommer att tillämpas vid övrig chefsrekrytering - men kanske kan jag ta hjälp även av t.ex. någon/några som ska bli avdelningschefer i MSB. Det kommer ju att bli en hel del arbete med detta och kräva många intervjuer och då kanske det är rimligt att jag kan avlastas en del! Även mitt sekretariat kan komma att behöva hjälpa till.
Vid mötet med medarbetarna i Karlstad lyfte jag fram att jag gärna ser intresseanmälningar till de chefsbefattningar som ska utlysas internt även från andra än de som idag är chefer. Det förtjänar att understrykas. Alla som anmäler intresse, både nuvarande chef och medarbetare prövas mot kravprofilen. Så våga kliva fram!

Nu bär det av till Almedalen några dagar. Där talar jag på ett seminarium om frihet och säkerhet. Det är angelägna frågor för MSB. Om säkerheten ökar, ökar tryggheten och därmed också friheten. Det ska vi - i samverkan med andra - arbeta för inom MSB.

1 kommentar:

Anonym sa...

FAKTARUTA: Sola i Karlstad

Sola i Karlstad hette egentligen Eva Lisa Holtz. Hon föddes i Karlstad 1739 och dog 1818. Hon är en känd symbol för staden Karlstad och har haft stor påverkan på stadens bild utåt. Eva Lisa var servitris och jobbade på flera krogar i Karlstad. Hon blev då känd för sitt glada och "soliga" humör. Utanför stadshotellet i Karlstad står en staty av "Sola i Karlstad".