fredag, juli 11

Sommartider

Äntligen lite sommarvila i sikte! Två veckor ska jag hinna med innan det är dags att samlas igen i sekretariat och kommitté den 29 juli. Samma dag träffar vi också referensgruppen. Föremål för diskussionen kommer då naturligtvis att vara de dokument som vi ska ge in till regeringen den 4 augusti - budgetunderlaget, verksamhetsmålen och verksamhetsplanen för MSB. För att alla ska kunna förbereda sig inför diskussionerna har vi ägnat den sista tiden åt att ta fram utkast till dessa dokument. Ett hårt arbete som vi idag gått i mål med. Sekretariatet har arbetat så att tangentborden glött! Och även Björn har fått komma in till stan trots pappaledigheten. Fantastiskt att ha så resultatinriktade och hängivna medarbetare. Nu har referensgruppen och experterna lite sommarläsning!

Så veckan har präglats av detta och av att vi installerat oss i våra nya kommittélokaler på Vasagatan. Därutöver har jag hunnit med ett besök i Visby där jag talat vid ett av Folk och Försvars seminarier under Almedalsveckan. Roligt att notera det stora intresset - tältet var fyllt till sista stol! Kanske hade det med temat för seminariet att göra i dessa FRA-debattens tider. "Säkerheten ökar men friheten minskar? - Vill vi det?
Nåväl, jag uppehöll mig inte vid FRA-frågan utan lyfte blicken en smula eftersom det är min uppfattning att de utmaningar vi har framför oss är så mycket större och svårare och lösningen både mer komplex och kanske mer krävande än man först kan tro. Frågan man måste ställa sig är vad som hotar friheten? Och där lyfte jag fram ett antal hot eller händelser som jag menar allvarligt skulle hota vår frihet, vår demokrati. En olycka med radioaktiva ämnen t. ex. eller en pandemi med muterat virus skulle kunna få förödande konsekvenser för vår frihet. Och jag påstod att friheten ökar om säkerheten ökar!

Och MSB ska bidra till det genom att


  • bevaka och peka på problem, risker och sårbarheter så att riskerna reduceras
  • förbereda oss så att vi är utbildade, övade och har förberedda nätverk och nödvändiga verktyg när det händer
  • när det händer: stödja och se till att berörda aktörer får tillfälle att samordna åtgärderna
  • utvärdera, lära och återföra lärdomarna

Före, under och efter en olycka eller kris.

Nu tar jag lite time-out i Kroatien!

Helena

Inga kommentarer: