tisdag, juli 1

Första rapporten till regeringen


MSB-kommittén överlämnar idag en första delrapport till regeringen;
förslag till författningsändringar som är av den arten att de måste beslutas av riksdagen.

Senast den 4 augusti ska MSB-kommittén redovisa:
Verksamhetsplan för 2009
Verksamhetsmål för myndigheten
Budgetunderlag för perioden 2009-2011
samt
Förslag til lagändringar med anledning av MSB:s bildande, det är denna sista pm som lämnas till regeringen redan idag.

Rapporten kan läsas senare idag eller i morgon på hemsidan, under fliken Aktuellt/Kommitténs rapporter.

Inga kommentarer: