lördag, december 27

Slutet eller början.

Året närmar sig sitt slut.
Arbetet i MSB-kommittén har tagit slut. Och slutet närmar sig för Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Men samtidigt ser vi början på något nytt - en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), börjar sin verksamhet på det nya året. Förväntningarna på MSB är många hos många, hos kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv, nationella och internationella organisationer, trossamfund, media, politiker och inte minst hos MSB:s alla medarbetare. Men MSB står väl rustat att ta sig an kommande utmaningar!

Den grunden har lagts genom idogt och målmedvetet arbete av alla som deltagit i MSB-kommitténs arbete, direkt eller indirekt. Utan er professionalism, ert engagemang och stora kunnande hade vi inte stått lika beredda att ta oss an MSB:s mångfacetterade uppdrag. För detta ska ni har ett stort tack oavsett om ni deltagit i sekretariatsarbetet, i referensgruppen, i expertgruppen, som konsulter eller i förberedelsearbetet i någon av de tre myndigheterna.

Tack för att ni delat med er av ert kunnande och för att ni haft fördragsamhet med de stundtals hopplöst korta beredningstiderna! Utan er hade MSB inte blivit till - för lika lite som MSB ensam kan tillhandahålla ett gott samhällsskydd och en god beredskap - kan en kommittéordförande ensam bygga en myndighet.

Med dessa avslutande ord önskar jag er ett riktigt gott slut på detta år och en god fortsättning på det nya.

Helena

söndag, december 21

Slutrapporten överlämnad


I fredags klockan 11 överlämnades MSB-kommitténs slutrapport till försvarsminister Sten Tolgfors av Helena Lindberg och Thord Eriksson.
Rapporten med alla bilagor hittar man på MSB-kommitténs hemsida, www.sou.gov.se/msb under fliken Rapporter/Kommitténs rapporter.
Hemsidan kommer att uppdateras under mellandagarna innan den lämnas att vila, och på motsvarande sätt kommer den här bloggen att stängas snart.
Både hemsida och blogg blir kvar något år för den som vill söka efter något, men kopior på allt material sparas och förs till Riksarkivet.

fredag, december 19

Slutrapport och sista ordet är ju inte sagt...

Kommentarsfältet stänger vi ikväll alltså, men här borde nu en bloggpost ligga om överlämning av slutrapporten till försvarsminister Sten Tolgfors, två utredningar som vi i hastigheten inte ordat så mycket om men som finns med, en om forskning, en om utbildning.
Och övrig dokumentation kring MSB-kommitténs arbete.

Nå. Det kommer. På måndag senast.
Slutrapporten och andra dokument kommer som tidigare att ligga på hemsidan.

ER

torsdag, december 18

Bloggen avvecklas i morgon

I morgon fredag den 19:e överlämnas slutrapporten till försvarsminister Sten Tolgfors. Det blir slutpunkten på den här bloggen och alla aktiviteter här på bloggen och på hemsidan.

Sista chansen att kommentera via den här kanalen från och med nu till och med fredag klockan 20.
Därefter stängs kommentarsmöjligheten och MSB-bloggen läggs i arkiv. Men den kommer att finnas på samma plats under något år för den som vill läsa, med alla stavfel och allt!

Förslagslådan på hemsidan stängs också. Och på motsvarande vis stängs hemsidan sedan slutrapporten med alla bilagorna lagts in där och sidorna uppdaterats något. Det kan ju ta några dagar, det är bråda dagar också för medarbetare på kommittéservice.

MSB-kommitténs sekretariat tar inte jullov utan går hem, för gott.

Hur blir det sen då i MSB. Blir det en blogg?
Ja, det lutar nog åt det. I varje fall blir det en blogg i Intranätet som det låter just nu. Varför? Jo, därför att bloggen är något som väldigt många medarbetare spontant nämner som ett positivt inslag under ett ganska omfattande förändringsarbete.
Antagligen blir det en extern blogg också, det är ett projekt under utredning.

Sen vet vi i sekretariatet, att när vi går hem, så är det andra som sliter desto hårdare på dagens Räddningsverk, på Krisberedskapsmynidgheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Det finns även ett antal konsulter som ligger i för att allt ska fungera vid årsskiftet. Webbplats, Intranät, hela IT-nätet, administrativa funktioner och rutiner, praktikaliteter som skyltar, post och den verksamhet som måste fungera året runt, dygnet runt.

Kan man inte nå MSB-kommitténs sekretariat efter fredag? Jodå, kontaktuppgifter kommer i morgon. Här på bloggen.

ER

Avvecklingskommittén: Vi börjar 7 januari 2009

Avvecklingsorganisationen har via e-post sänt ut ett Välkomstbrev och en Lathund till den personal som kommer över till Avvecklingsmyndigheten.
Av brevet framgår bl.a. att Avvecklingsmyndigheten räknar den 2 och 5 januari som arbetsfria (klämdagar) utan att man behöver ta ut semester.
Den 7-9 januari sker städning av rummen och den 12 januari är den första gemensamma samlingen.
Före den 12 januari kommer samtliga dessutom att få ett personligt adresserat brev.
Mer information kommer på Avvecklingsorganisationens hemsida http://www.sou.gov.se/avveckling

Med vänlig hälsning
Stefan Dellså
huvudsekreterare

onsdag, december 17

Listor anslagna

Klockan 16.45 idag onsdag anslogs listorna på den fastställda bemanningen i MSB på kommitténs anslagstavla på Vasagatan 8-10 i Stockholm. Det innebär att nu är beslutet formellt fattat av utredaren kring bemanningen av MSB och anslaget den 17 december.

Under morgondagen kommer listor även kunna spridas på Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

tisdag, december 16

Slutspurt

Det pågår slutspurt. Här är några av de saker som pågår.

Inrangeringsavtal
De avslutande fackliga förhandlingarna igår måndag ledde till ett inrangeringsavtal. Det betyder alltså att nu är det klarlagt hur olika fackliga avtal fogas ihop till ett gemensamt avtal. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske lokalt under 2009 om bland annat samverkansavtal. När avtals texten slutligt granskats blir avtalet tillgängligt, vilket beräknas vara klart måndag den 22 december.

Listor
Igår fastställdes också de senaste rekryteringarna men någon fråga är förbunden med ett villkor som retts ut under tisdagen. I morgon anslås äntligen MSB:s personalförteckning, via intranät och/eller anslagstavlor. Det betyder att alla kommer att få tillgång till den kompletta listan på placerad personal.
MSB-kommitténs anslagstavla för formella anslag sitter i kommitténs lokaler på Vasagatan 8-10 i Stockholm.

Oplacerade
Under måndagen förhandlades också listan med anställda som inte kommer att ha en placering på MSB. Det innebär att dessa personer har verksamhetsövergång med kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Listan på oplacerade omfattar 115 personer varav 25 lämnar MSB därför att befattning saknas, 46 har avstått från omlokalisering med fyra av dessa har en "pröva-på-period" på ny ort. Därutöver har 20 accepterat en pensionslösning och kan därmed upplåta plats åt någon yngre. På listan finns också ett 20-tal ålderspensionärer under 2009. Tre personer har tackat nej till verksamhetsövergång och kommer därför att sägas upp av nuvarande myndighet.

Uppdaterat den 17 dec kl 14:
På listan oplacerade 113
varav
43 avstår pga omlokalisering
5 sägs upp men prövar på arbete på ny ort
20 ålderspension under 2009
17 pensionslösning till förmån för yngre
25 befattning saknas
3 individuella överenskommelser
Chefsmöte
En av de frågor som diskuteras i morgon på chefsmötet är arbetsordningen. Verksamhetsplanering, budget och regleringsbrevet, mötesdagar med mera diskuteras också.

Slutrapporten
I morgon ska sista handen läggas vid slutrapporten, den ska lämnas över till försvarsminister Sten Tolgfors på fredag. Rapporten kommer också att läggas ut på MSB-kommitténs hemsida.

torsdag, december 11

Tips till föräldralediga medarbetare

En av alla föräldralediga medarbetare som fått inplacering i MSB hörde av sig och jag för hans ärende vidare för andra i motsvarande situation:
Tänk på att anmäla till Försäkringskassan att du får en ny arbetsgivare från årsskiftet.

Eftersom hantering av ärenden kan ta flera veckor på vissa försäkringskassor kan det vara bråttom.
Här på bloggen lägger vi ut aktuella adressuppgifter senare på torsdagen, i spalt till höger, och fyller på allteftersom annat blir klart.

Vi har exempelvis telefonnummer klart till växeln och ett system på gång för återanvändning av de gamla slutsiffrorna, men avtalet är inte klart.
Alla kommer att behålla sina mobiltelefonnummer.

Fler tips eller frågor av liknande art välkomnas, eftersom en del medarbetare inte har tillgång till intranäten där det finns mängder med information.

Tillagt:
Att ändra uppgifter angående ny arbetsgivare hos Försäkringskassan är naturligtvis viktigt även för den som är långtidssjukskriven eller av annan anledning har kontakter med Försäkringskassan. Du som inte är sjuk, föräldraledig etc behöver däremot inte göra det, du kan ändra arbetsgivare nästa gång du har anledning att kontakta försäkringskassan.
Byte av arbetsgivare ska inte påverka eller försena utbetalningarna från försäkringskassan, uppger personalavdelningen i Karlstad som tagit kontakt med kassan om detta.

ER

tisdag, december 9

När får jag ett anställningspapper?

Det finns en viss oro bland visstidsanställda (medarbetare med tidsbegränsad anställning) samt medarbetare i Rosersberg och i Skövde som har fått besked om att de kommer att erbjudas jobb i MSB.

Här följer ett förtydligande om vad som gäller:

Kan jag lita på beskedet den 1 december?
De som redan fått muntligt besked (den 1 dec) ska lita på detta besked. Det sker inga ändringar av detta. Det formella tillsättningsbeslutet fattar Helena den 15 dec.
Den 1 dec innebar beslutet en avsikt att tillsätta dessa personer, därför är tillsättningen preliminär (i formell mening). Men den 15 delges också övriga sökande om vilka som fått befattningarna.

Men jag fick besked om inplacering tidigare!
Ja, inplacering är något annat, och gäller den som har placerats in, som har verksamhetsövergång och som alltså idag är tillsvidareanställd.

När får jag ett papper på att jag är anställd i MSB?
Marianne Sjöblom i Stockholm och Lennart Hansson-Böe i Karlstad har tagit på sig ansvaret för att anställningsbevis utfärdas. En förlaga eller mall håller på att tas fram. Anställningsbevisen bör vara utdelade vecka 51 (senast 19 december om man inte kommer överens om annat med någon).

Varför är inte listorna klara?
Ytterligare några befattningar bereds för tillsättning eller vikariat. När sekretariatet kan ge klartecken för att gå vidare med dessa så sänds de ut till de lokala fackliga företrädarna. Förmodligen rör det färre än 10 personer.
Dessa kommer då med i förhandling och beslut måndag 15 december. Det är nu ambitionen att sätta upp listor först när de är helt klara och det bör kunna ske den 15 december. men din blivande chef kan informera mer om vilka arbetskamrater du kommer att få. Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av listor är förankrat både med chefer och fack, och bottnar i det faktum att felaktiga uppgifter kan skada enskilda medarbetare.

Och om jag inte har hört något då?
Du som sökte i senaste bemanningsomgången (medarbetare på Rosersberg eller Skövde, samt medarbetare med tidsbegränsad anställning), och som inte har fått erbjudande om anställning har eventuellt inte hört något.
Om du är osäker så prata med din nuvarande chef, eller med den chef som ansvarar för den/de befattningar du sökte.
Sekretariatet har förhoppningar om att nuvarande chefer har lyckats hjälpa till att informera alla, men eftersom så kolossalt många sökte, över 200 personer, så är risken stor att någon medarbetare fallit emellan.

Inplacering och tillsättning, vad är det?
Inplacering handlar om medarbetare som är tillsvidare-anställda idag och som har verksamhetsövergång, det vill säga de har rätt att följa med in i den nya myndigheten. De har fått en inplacering i MSB.
En tillsättning däremot är att jämstäla med en rekrytering, och tillsättningar berör främst medarbetare i Rosersberg och i Skövde, respektive visstidsanställda.

Jag sökte xx jobb, har det påverkat mina möjligheter?
Chefer och sekretariat försökt ta hänsyn till medarbetares önskemål, men det är verksamhetens behov som styrt urvalet.
Eftersom det i den senaste omgången handlar om ett rekryteringsförfarande fanns inga begränsningar, några sökte en eller två eller tre befattningar, några sökte 25. Det faktum att den som sökt färre jobb kan ha missat att söka en viss befattning har övervägts liksom det omvända - den som sökte väldigt många jobb har endera bred kompetens eller en viss övertro på sin kompetens. Några spontanansökningar som har kommit in har också vägts, och vägts lika, även om de inte formulerat exakt vilken befattning de varit intresserade av. Kort sagt har inte antalet sökta befattningar påverkat möjligheterna utan det är MSB:s behov som har vägts mot sökandes kompetens.

måndag, december 8

Möten med de lokala facken och med MSB-kommittén

Idag måndag har MSB-kommittén med organisationskommitténs experter haft sitt sista möte, för att behandla bland annat utbildningsfrågor och forskningsfrågor.
Ännu ett möte var inplanerat den 11 december men expertgruppen enades om att någon enstaka ännu ej utklarad fråga kan hanteras via epost istället bland ledamöterna i kommittén. På samma sätt bör även innehållet i slutrapporten kunna hanteras via epost.

Samtidigt har överläggningar hållits med de lokala facken kring inrangeringsavtalet, några utestående frågor kring ännu ej inplacerade med mera.

På chefsmötet i fredags och på mötet med de fackliga organisationerna idag kom vi överens om att listor på medarbetare kommer att anslås när allt är formellt klart. På det sättet tar vi hänsyn till varje enskild medarbetare. Listor som då kommer att anslås handlar alltså om helheten, hur MSB kommer att bemannas.

Tidpunkten för att anslå de färdiga listorna blir den 15 december, eftersom en central facklig förhandling är inplanerad då, och överenstämmer med de regler för överklaganden som finns. Det ger dessutom tid att klara ut några återstående frågor.