lördag, december 27

Slutet eller början.

Året närmar sig sitt slut.
Arbetet i MSB-kommittén har tagit slut. Och slutet närmar sig för Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Men samtidigt ser vi början på något nytt - en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), börjar sin verksamhet på det nya året. Förväntningarna på MSB är många hos många, hos kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv, nationella och internationella organisationer, trossamfund, media, politiker och inte minst hos MSB:s alla medarbetare. Men MSB står väl rustat att ta sig an kommande utmaningar!

Den grunden har lagts genom idogt och målmedvetet arbete av alla som deltagit i MSB-kommitténs arbete, direkt eller indirekt. Utan er professionalism, ert engagemang och stora kunnande hade vi inte stått lika beredda att ta oss an MSB:s mångfacetterade uppdrag. För detta ska ni har ett stort tack oavsett om ni deltagit i sekretariatsarbetet, i referensgruppen, i expertgruppen, som konsulter eller i förberedelsearbetet i någon av de tre myndigheterna.

Tack för att ni delat med er av ert kunnande och för att ni haft fördragsamhet med de stundtals hopplöst korta beredningstiderna! Utan er hade MSB inte blivit till - för lika lite som MSB ensam kan tillhandahålla ett gott samhällsskydd och en god beredskap - kan en kommittéordförande ensam bygga en myndighet.

Med dessa avslutande ord önskar jag er ett riktigt gott slut på detta år och en god fortsättning på det nya.

Helena