måndag, december 8

Möten med de lokala facken och med MSB-kommittén

Idag måndag har MSB-kommittén med organisationskommitténs experter haft sitt sista möte, för att behandla bland annat utbildningsfrågor och forskningsfrågor.
Ännu ett möte var inplanerat den 11 december men expertgruppen enades om att någon enstaka ännu ej utklarad fråga kan hanteras via epost istället bland ledamöterna i kommittén. På samma sätt bör även innehållet i slutrapporten kunna hanteras via epost.

Samtidigt har överläggningar hållits med de lokala facken kring inrangeringsavtalet, några utestående frågor kring ännu ej inplacerade med mera.

På chefsmötet i fredags och på mötet med de fackliga organisationerna idag kom vi överens om att listor på medarbetare kommer att anslås när allt är formellt klart. På det sättet tar vi hänsyn till varje enskild medarbetare. Listor som då kommer att anslås handlar alltså om helheten, hur MSB kommer att bemannas.

Tidpunkten för att anslå de färdiga listorna blir den 15 december, eftersom en central facklig förhandling är inplanerad då, och överenstämmer med de regler för överklaganden som finns. Det ger dessutom tid att klara ut några återstående frågor.

Inga kommentarer: