torsdag, december 4

Vad pågår?

Nu slutspurtar arbetet. Några exempel på vad som pågår:
Förhandlingar pågår om inrangeringsavtal.
Fortsatt arbete med bemanningsfrågor.
Arbetsordning och styrdokument på väg att tas fram.
Verksamhetsplanering och budget.
Lokalfrågor.
Praktiska frågor kring IT, telefoni, post, brevpapper, etc etc

Sekretariatet håller också på med slutrapportering och utredningstexter.
Parallellt förbereder avvecklingskommittén arbetet att starta en avvecklingsmyndighet.

Några frågor uppfångade i farten:
MSB kommer att flytta in i Karolinen i Karlstad respektive i KBM:s nuvarande lokaler på Kungsgatan i Stockholm, inledningsvis. För närvarande är inga andra lokaler aktuella.

Ivar Rönnbäck blir styvmoderligt behandlad som ny avdelningschef för Utbildning, övning och beredskap, han borde vid det här laget ha fått en ordentlig presentation med namn och bild på hemsidan. Det kommer så snart vi hinner!

Fredag träffas alla chefer i MSB för första gången.

Rekrytering av enhetschefer till Sandö - sista ansökningsdag är på måndag den 8 december.

Inga kommentarer: