lördag, december 6

Första chefsmötet i MSB

Under hela fredagen samlades MSB:s chefer i Karlstad för överläggningar om det framtida arbetet i MSB.
God stämning, stor samsyn och ett koncentrerat allvar präglade mötet.

Eftersom det var första gången chefsgruppen samlades ägnades en del tid åt att presentera verksamheter, prioriteringar och framtidsfrågor. Det faktum att Sverige är ordförandeland i EU hösten 2009 kommer att påverka alla myndigheter, i synnerhet MSB, under hela nästa år.

Det grundläggande arbetet att få myndigheten att fungera från första stund och ansvaret att kunna svara upp mot omvärldens förväntningar är givetvis första prioritet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad händer med listorna!!?