onsdag, december 3

Listorna nästan klara

De listor som det talas om här i bloggen är läget just nu i bemanningsprocessen - det vill säga hur enhet efter enhet bemannats eller om man vill vända på saken svaret på frågan:
Vilka arbetskamrater kommer jag att få?

Sent på onsdag eftermiddag börjar de kompletta listorna bli klara, men fortfarande med reservation för att det kan dyka upp korrigeringar i sista minuten.
Sen ska listorna dras ut så de blir överskådliga och man kan läsa dem på Intranät eller anslagstavlor eller hur nu respektive myndigheters informationsenheter väljer att göra. Det förefaller troligt i skrivande stund att listorna kommer att bli tillgängliga under torsdagen för alla medarbetare, så att man kan få en uppfattning om vilka arbetskamrater man kommer att få i sin enhet.
Inplaceringarna var ju klara i fredags även om det fortfarande kommer in enstaka justeringar och medarbetare som har tackat nej till inplaceringar.
Nu är det 103 preliminära tillsättningar, d.v.s. tidsbegränsat anställda från de "gamla" myndigheterna samt medarbetare i Skövde och Rosersberg. Till det ska läggas att det pågår samtal med några enskilda medarbetare.

När nu listorna anslås under torsdagen på ett eller annat sätt, så är det med reservation alltså för att det trots allt kan ha smugit sig in enstaka fel eller sent inkomna förändringar.
Om du upptäcker felaktiga uppgifter, kontrollera då gärna en gång extra med den chef som ansvarar för den aktuella enheten, eller med personalavdelning och HR-stöd.

ER

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns självklart ett intresse även från allmänheten att veta tex vem som kommer att arbeta med/mot beredskapsorganisationerna framöver. När blir listorna offentliga och kommer de i så fall att publiceras på något sätt?
Kommer denna verksamhet att ligga på "enheten för dem enskildes säkerhet och beredskap"?

MSB-kommittén sa...

Självklart finns ett allmänt intresse (och enorma förväntningar anar vi också) men det får vänta något.
Det som nämns nu är arbetspapper, underlag för fackliga förhandlingar, men också av betydande intersse för de medarbetare som nu söker sig till MSB.
Nu bemannar vi myndigheten, mejslar ut verksamhetsplaner och fastställer budget i lugn och ro. Tids nog kommer du att få svar på dina frågor och den tiden blir när myndigheten finns, dvs efter nyåret.
Vänligen
Eva

Anonym sa...

Lite trist, för just nu står allt stilla. inte ens ett litet beslut kan fatts och rör det sig om något mer än 50:- är det störtomöjligt. beställare, kunder mm kan inte vänta tills januari. Kanske bättre att vända sig till någon annan.