lördag, december 27

Slutet eller början.

Året närmar sig sitt slut.
Arbetet i MSB-kommittén har tagit slut. Och slutet närmar sig för Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Men samtidigt ser vi början på något nytt - en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), börjar sin verksamhet på det nya året. Förväntningarna på MSB är många hos många, hos kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv, nationella och internationella organisationer, trossamfund, media, politiker och inte minst hos MSB:s alla medarbetare. Men MSB står väl rustat att ta sig an kommande utmaningar!

Den grunden har lagts genom idogt och målmedvetet arbete av alla som deltagit i MSB-kommitténs arbete, direkt eller indirekt. Utan er professionalism, ert engagemang och stora kunnande hade vi inte stått lika beredda att ta oss an MSB:s mångfacetterade uppdrag. För detta ska ni har ett stort tack oavsett om ni deltagit i sekretariatsarbetet, i referensgruppen, i expertgruppen, som konsulter eller i förberedelsearbetet i någon av de tre myndigheterna.

Tack för att ni delat med er av ert kunnande och för att ni haft fördragsamhet med de stundtals hopplöst korta beredningstiderna! Utan er hade MSB inte blivit till - för lika lite som MSB ensam kan tillhandahålla ett gott samhällsskydd och en god beredskap - kan en kommittéordförande ensam bygga en myndighet.

Med dessa avslutande ord önskar jag er ett riktigt gott slut på detta år och en god fortsättning på det nya.

Helena

söndag, december 21

Slutrapporten överlämnad


I fredags klockan 11 överlämnades MSB-kommitténs slutrapport till försvarsminister Sten Tolgfors av Helena Lindberg och Thord Eriksson.
Rapporten med alla bilagor hittar man på MSB-kommitténs hemsida, www.sou.gov.se/msb under fliken Rapporter/Kommitténs rapporter.
Hemsidan kommer att uppdateras under mellandagarna innan den lämnas att vila, och på motsvarande sätt kommer den här bloggen att stängas snart.
Både hemsida och blogg blir kvar något år för den som vill söka efter något, men kopior på allt material sparas och förs till Riksarkivet.

fredag, december 19

Slutrapport och sista ordet är ju inte sagt...

Kommentarsfältet stänger vi ikväll alltså, men här borde nu en bloggpost ligga om överlämning av slutrapporten till försvarsminister Sten Tolgfors, två utredningar som vi i hastigheten inte ordat så mycket om men som finns med, en om forskning, en om utbildning.
Och övrig dokumentation kring MSB-kommitténs arbete.

Nå. Det kommer. På måndag senast.
Slutrapporten och andra dokument kommer som tidigare att ligga på hemsidan.

ER

torsdag, december 18

Bloggen avvecklas i morgon

I morgon fredag den 19:e överlämnas slutrapporten till försvarsminister Sten Tolgfors. Det blir slutpunkten på den här bloggen och alla aktiviteter här på bloggen och på hemsidan.

Sista chansen att kommentera via den här kanalen från och med nu till och med fredag klockan 20.
Därefter stängs kommentarsmöjligheten och MSB-bloggen läggs i arkiv. Men den kommer att finnas på samma plats under något år för den som vill läsa, med alla stavfel och allt!

Förslagslådan på hemsidan stängs också. Och på motsvarande vis stängs hemsidan sedan slutrapporten med alla bilagorna lagts in där och sidorna uppdaterats något. Det kan ju ta några dagar, det är bråda dagar också för medarbetare på kommittéservice.

MSB-kommitténs sekretariat tar inte jullov utan går hem, för gott.

Hur blir det sen då i MSB. Blir det en blogg?
Ja, det lutar nog åt det. I varje fall blir det en blogg i Intranätet som det låter just nu. Varför? Jo, därför att bloggen är något som väldigt många medarbetare spontant nämner som ett positivt inslag under ett ganska omfattande förändringsarbete.
Antagligen blir det en extern blogg också, det är ett projekt under utredning.

Sen vet vi i sekretariatet, att när vi går hem, så är det andra som sliter desto hårdare på dagens Räddningsverk, på Krisberedskapsmynidgheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Det finns även ett antal konsulter som ligger i för att allt ska fungera vid årsskiftet. Webbplats, Intranät, hela IT-nätet, administrativa funktioner och rutiner, praktikaliteter som skyltar, post och den verksamhet som måste fungera året runt, dygnet runt.

Kan man inte nå MSB-kommitténs sekretariat efter fredag? Jodå, kontaktuppgifter kommer i morgon. Här på bloggen.

ER

Avvecklingskommittén: Vi börjar 7 januari 2009

Avvecklingsorganisationen har via e-post sänt ut ett Välkomstbrev och en Lathund till den personal som kommer över till Avvecklingsmyndigheten.
Av brevet framgår bl.a. att Avvecklingsmyndigheten räknar den 2 och 5 januari som arbetsfria (klämdagar) utan att man behöver ta ut semester.
Den 7-9 januari sker städning av rummen och den 12 januari är den första gemensamma samlingen.
Före den 12 januari kommer samtliga dessutom att få ett personligt adresserat brev.
Mer information kommer på Avvecklingsorganisationens hemsida http://www.sou.gov.se/avveckling

Med vänlig hälsning
Stefan Dellså
huvudsekreterare

onsdag, december 17

Listor anslagna

Klockan 16.45 idag onsdag anslogs listorna på den fastställda bemanningen i MSB på kommitténs anslagstavla på Vasagatan 8-10 i Stockholm. Det innebär att nu är beslutet formellt fattat av utredaren kring bemanningen av MSB och anslaget den 17 december.

Under morgondagen kommer listor även kunna spridas på Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

tisdag, december 16

Slutspurt

Det pågår slutspurt. Här är några av de saker som pågår.

Inrangeringsavtal
De avslutande fackliga förhandlingarna igår måndag ledde till ett inrangeringsavtal. Det betyder alltså att nu är det klarlagt hur olika fackliga avtal fogas ihop till ett gemensamt avtal. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske lokalt under 2009 om bland annat samverkansavtal. När avtals texten slutligt granskats blir avtalet tillgängligt, vilket beräknas vara klart måndag den 22 december.

Listor
Igår fastställdes också de senaste rekryteringarna men någon fråga är förbunden med ett villkor som retts ut under tisdagen. I morgon anslås äntligen MSB:s personalförteckning, via intranät och/eller anslagstavlor. Det betyder att alla kommer att få tillgång till den kompletta listan på placerad personal.
MSB-kommitténs anslagstavla för formella anslag sitter i kommitténs lokaler på Vasagatan 8-10 i Stockholm.

Oplacerade
Under måndagen förhandlades också listan med anställda som inte kommer att ha en placering på MSB. Det innebär att dessa personer har verksamhetsövergång med kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Listan på oplacerade omfattar 115 personer varav 25 lämnar MSB därför att befattning saknas, 46 har avstått från omlokalisering med fyra av dessa har en "pröva-på-period" på ny ort. Därutöver har 20 accepterat en pensionslösning och kan därmed upplåta plats åt någon yngre. På listan finns också ett 20-tal ålderspensionärer under 2009. Tre personer har tackat nej till verksamhetsövergång och kommer därför att sägas upp av nuvarande myndighet.

Uppdaterat den 17 dec kl 14:
På listan oplacerade 113
varav
43 avstår pga omlokalisering
5 sägs upp men prövar på arbete på ny ort
20 ålderspension under 2009
17 pensionslösning till förmån för yngre
25 befattning saknas
3 individuella överenskommelser
Chefsmöte
En av de frågor som diskuteras i morgon på chefsmötet är arbetsordningen. Verksamhetsplanering, budget och regleringsbrevet, mötesdagar med mera diskuteras också.

Slutrapporten
I morgon ska sista handen läggas vid slutrapporten, den ska lämnas över till försvarsminister Sten Tolgfors på fredag. Rapporten kommer också att läggas ut på MSB-kommitténs hemsida.

torsdag, december 11

Tips till föräldralediga medarbetare

En av alla föräldralediga medarbetare som fått inplacering i MSB hörde av sig och jag för hans ärende vidare för andra i motsvarande situation:
Tänk på att anmäla till Försäkringskassan att du får en ny arbetsgivare från årsskiftet.

Eftersom hantering av ärenden kan ta flera veckor på vissa försäkringskassor kan det vara bråttom.
Här på bloggen lägger vi ut aktuella adressuppgifter senare på torsdagen, i spalt till höger, och fyller på allteftersom annat blir klart.

Vi har exempelvis telefonnummer klart till växeln och ett system på gång för återanvändning av de gamla slutsiffrorna, men avtalet är inte klart.
Alla kommer att behålla sina mobiltelefonnummer.

Fler tips eller frågor av liknande art välkomnas, eftersom en del medarbetare inte har tillgång till intranäten där det finns mängder med information.

Tillagt:
Att ändra uppgifter angående ny arbetsgivare hos Försäkringskassan är naturligtvis viktigt även för den som är långtidssjukskriven eller av annan anledning har kontakter med Försäkringskassan. Du som inte är sjuk, föräldraledig etc behöver däremot inte göra det, du kan ändra arbetsgivare nästa gång du har anledning att kontakta försäkringskassan.
Byte av arbetsgivare ska inte påverka eller försena utbetalningarna från försäkringskassan, uppger personalavdelningen i Karlstad som tagit kontakt med kassan om detta.

ER

tisdag, december 9

När får jag ett anställningspapper?

Det finns en viss oro bland visstidsanställda (medarbetare med tidsbegränsad anställning) samt medarbetare i Rosersberg och i Skövde som har fått besked om att de kommer att erbjudas jobb i MSB.

Här följer ett förtydligande om vad som gäller:

Kan jag lita på beskedet den 1 december?
De som redan fått muntligt besked (den 1 dec) ska lita på detta besked. Det sker inga ändringar av detta. Det formella tillsättningsbeslutet fattar Helena den 15 dec.
Den 1 dec innebar beslutet en avsikt att tillsätta dessa personer, därför är tillsättningen preliminär (i formell mening). Men den 15 delges också övriga sökande om vilka som fått befattningarna.

Men jag fick besked om inplacering tidigare!
Ja, inplacering är något annat, och gäller den som har placerats in, som har verksamhetsövergång och som alltså idag är tillsvidareanställd.

När får jag ett papper på att jag är anställd i MSB?
Marianne Sjöblom i Stockholm och Lennart Hansson-Böe i Karlstad har tagit på sig ansvaret för att anställningsbevis utfärdas. En förlaga eller mall håller på att tas fram. Anställningsbevisen bör vara utdelade vecka 51 (senast 19 december om man inte kommer överens om annat med någon).

Varför är inte listorna klara?
Ytterligare några befattningar bereds för tillsättning eller vikariat. När sekretariatet kan ge klartecken för att gå vidare med dessa så sänds de ut till de lokala fackliga företrädarna. Förmodligen rör det färre än 10 personer.
Dessa kommer då med i förhandling och beslut måndag 15 december. Det är nu ambitionen att sätta upp listor först när de är helt klara och det bör kunna ske den 15 december. men din blivande chef kan informera mer om vilka arbetskamrater du kommer att få. Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av listor är förankrat både med chefer och fack, och bottnar i det faktum att felaktiga uppgifter kan skada enskilda medarbetare.

Och om jag inte har hört något då?
Du som sökte i senaste bemanningsomgången (medarbetare på Rosersberg eller Skövde, samt medarbetare med tidsbegränsad anställning), och som inte har fått erbjudande om anställning har eventuellt inte hört något.
Om du är osäker så prata med din nuvarande chef, eller med den chef som ansvarar för den/de befattningar du sökte.
Sekretariatet har förhoppningar om att nuvarande chefer har lyckats hjälpa till att informera alla, men eftersom så kolossalt många sökte, över 200 personer, så är risken stor att någon medarbetare fallit emellan.

Inplacering och tillsättning, vad är det?
Inplacering handlar om medarbetare som är tillsvidare-anställda idag och som har verksamhetsövergång, det vill säga de har rätt att följa med in i den nya myndigheten. De har fått en inplacering i MSB.
En tillsättning däremot är att jämstäla med en rekrytering, och tillsättningar berör främst medarbetare i Rosersberg och i Skövde, respektive visstidsanställda.

Jag sökte xx jobb, har det påverkat mina möjligheter?
Chefer och sekretariat försökt ta hänsyn till medarbetares önskemål, men det är verksamhetens behov som styrt urvalet.
Eftersom det i den senaste omgången handlar om ett rekryteringsförfarande fanns inga begränsningar, några sökte en eller två eller tre befattningar, några sökte 25. Det faktum att den som sökt färre jobb kan ha missat att söka en viss befattning har övervägts liksom det omvända - den som sökte väldigt många jobb har endera bred kompetens eller en viss övertro på sin kompetens. Några spontanansökningar som har kommit in har också vägts, och vägts lika, även om de inte formulerat exakt vilken befattning de varit intresserade av. Kort sagt har inte antalet sökta befattningar påverkat möjligheterna utan det är MSB:s behov som har vägts mot sökandes kompetens.

måndag, december 8

Möten med de lokala facken och med MSB-kommittén

Idag måndag har MSB-kommittén med organisationskommitténs experter haft sitt sista möte, för att behandla bland annat utbildningsfrågor och forskningsfrågor.
Ännu ett möte var inplanerat den 11 december men expertgruppen enades om att någon enstaka ännu ej utklarad fråga kan hanteras via epost istället bland ledamöterna i kommittén. På samma sätt bör även innehållet i slutrapporten kunna hanteras via epost.

Samtidigt har överläggningar hållits med de lokala facken kring inrangeringsavtalet, några utestående frågor kring ännu ej inplacerade med mera.

På chefsmötet i fredags och på mötet med de fackliga organisationerna idag kom vi överens om att listor på medarbetare kommer att anslås när allt är formellt klart. På det sättet tar vi hänsyn till varje enskild medarbetare. Listor som då kommer att anslås handlar alltså om helheten, hur MSB kommer att bemannas.

Tidpunkten för att anslå de färdiga listorna blir den 15 december, eftersom en central facklig förhandling är inplanerad då, och överenstämmer med de regler för överklaganden som finns. Det ger dessutom tid att klara ut några återstående frågor.

lördag, december 6

8 dec sista ansökningsdag. Tre vakanta chefsjobb på Sandö!

Sista ansökningsdag för tre lediga chefsbefattningar på Sandö är 8 december. Klickar du på länken ovan kommer du till en informationssida om utbildningsverksamheten på Sandö.

Du skickar ansökan till MSB-kommittén, 103 33 Stockholm.
Läs annonsen på MSB-kommitténs hemsida (www.sou.gov.se/msb) under fliken lediga jobb.

Du kan maila in din ansökan också, skicka den då till thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se.

De tre lediga befattningarna är:
Enhetschefen för utbildningsstöd leder enheten som ansvarar för utbildnings- och resursplanering administration, studentservice och närliggande funktioner. Chef för utbildningsstöd

Enhetschefen för internatenheten leder enheten som ansvarar för internat- och restaurangtjänster, lokalvård samt anläggningens jour och beredskap.
Chef för internatenheten

Enhetschefen för Utbildning inom Skydd mot olyckor (SMO) leder enhetens verksamhet och har personal- och budgetansvar samt arbetar för verksamhetens helhet. Enhetschef till SMO-enheten

Verksamhetschef Anita Gahlin svarar på frågor.
Telefon 070-3428382.

Första chefsmötet i MSB

Under hela fredagen samlades MSB:s chefer i Karlstad för överläggningar om det framtida arbetet i MSB.
God stämning, stor samsyn och ett koncentrerat allvar präglade mötet.

Eftersom det var första gången chefsgruppen samlades ägnades en del tid åt att presentera verksamheter, prioriteringar och framtidsfrågor. Det faktum att Sverige är ordförandeland i EU hösten 2009 kommer att påverka alla myndigheter, i synnerhet MSB, under hela nästa år.

Det grundläggande arbetet att få myndigheten att fungera från första stund och ansvaret att kunna svara upp mot omvärldens förväntningar är givetvis första prioritet.

torsdag, december 4

Vad pågår?

Nu slutspurtar arbetet. Några exempel på vad som pågår:
Förhandlingar pågår om inrangeringsavtal.
Fortsatt arbete med bemanningsfrågor.
Arbetsordning och styrdokument på väg att tas fram.
Verksamhetsplanering och budget.
Lokalfrågor.
Praktiska frågor kring IT, telefoni, post, brevpapper, etc etc

Sekretariatet håller också på med slutrapportering och utredningstexter.
Parallellt förbereder avvecklingskommittén arbetet att starta en avvecklingsmyndighet.

Några frågor uppfångade i farten:
MSB kommer att flytta in i Karolinen i Karlstad respektive i KBM:s nuvarande lokaler på Kungsgatan i Stockholm, inledningsvis. För närvarande är inga andra lokaler aktuella.

Ivar Rönnbäck blir styvmoderligt behandlad som ny avdelningschef för Utbildning, övning och beredskap, han borde vid det här laget ha fått en ordentlig presentation med namn och bild på hemsidan. Det kommer så snart vi hinner!

Fredag träffas alla chefer i MSB för första gången.

Rekrytering av enhetschefer till Sandö - sista ansökningsdag är på måndag den 8 december.

NU sprack tidplanen!

Ibland går det för fort. Man måste våga bromsa in, hämta andan och förankra.
Med de preliminära bemanningslistorna blev det så.

Av hänsyn till alla berörda - medarbetare som hanterar personalfrågor, de lokala fackliga företrädarna samt chefer både i nuvarande organisation och kommande chefer i MSB och framförallt av hänsyn till medarbetarna:
Vi hämtar andan.

Vi i sekretariatet förankrar och ser till att listorna verkligen är klara innan vi anslår dem. Det betyder inte denna vecka utan troligen nästa.

Ovanpå en redan ansträngd organisation med många medarbetare som har slitit hårt hela hösten, blev oron över att det skulle förekomma fel så stor att det började läcka energi åt fel håll till fel saker.
Hittills har tids- och arbetsplaner hållit någotsånär. Någon gång ska väl det inträffa att man inte klarar ambitionsnivån. Det inträffar nu. Vi beklagar men tror kanske att den enskilde medarbetaren vet vilka arbetskamrater han eller hon kommer att få i stort ändå.

Jag hoppas på förståelse för detta, det är av omsorg om medarbetare eftersom ett enda fel i en lista kan ställa till med stora problem för den som drabbas, och mot bakgrund av att beredningsarbetet fortfarande pågår och listorna ändras varje dag.

Bättre rätt än snabbt i det här fallet.

Eva

onsdag, december 3

Listorna nästan klara

De listor som det talas om här i bloggen är läget just nu i bemanningsprocessen - det vill säga hur enhet efter enhet bemannats eller om man vill vända på saken svaret på frågan:
Vilka arbetskamrater kommer jag att få?

Sent på onsdag eftermiddag börjar de kompletta listorna bli klara, men fortfarande med reservation för att det kan dyka upp korrigeringar i sista minuten.
Sen ska listorna dras ut så de blir överskådliga och man kan läsa dem på Intranät eller anslagstavlor eller hur nu respektive myndigheters informationsenheter väljer att göra. Det förefaller troligt i skrivande stund att listorna kommer att bli tillgängliga under torsdagen för alla medarbetare, så att man kan få en uppfattning om vilka arbetskamrater man kommer att få i sin enhet.
Inplaceringarna var ju klara i fredags även om det fortfarande kommer in enstaka justeringar och medarbetare som har tackat nej till inplaceringar.
Nu är det 103 preliminära tillsättningar, d.v.s. tidsbegränsat anställda från de "gamla" myndigheterna samt medarbetare i Skövde och Rosersberg. Till det ska läggas att det pågår samtal med några enskilda medarbetare.

När nu listorna anslås under torsdagen på ett eller annat sätt, så är det med reservation alltså för att det trots allt kan ha smugit sig in enstaka fel eller sent inkomna förändringar.
Om du upptäcker felaktiga uppgifter, kontrollera då gärna en gång extra med den chef som ansvarar för den aktuella enheten, eller med personalavdelning och HR-stöd.

ER

tisdag, december 2

När får man se helheten?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bilden tagen igår kväll vid halv sex-tiden. Förhandlingarna avslutades för ett par timmar sedan.
.
Arbete pågår ännu med att kolla och dubbelkolla och trippelkolla listor. Göra justeringar och ändringar. Ett nej tack från en medarbetare kan leda till att en inplacering ändras och sen påverkar det i sin tur en tredje o.s.v. Ett krav som gick att möta leder till en ny numrering och en justering, angående ett annat krav ska uppgifter kontrolleras ännu en gång med ansvariga chefer och så vidare.
.
Ulf Eriksson, Lennart Hansson-Böe, Marianne Sjöblom och Margareta Meyer Ridbäck efter de fackliga förhandlingarna på tisdag eftermiddag.
- Det får helt enkelt inte förekomma att en lista sätts upp och det står fel uppgifter på den, säger Margareta.
.
Sen måste varje ändring matas in i webbverktyget innan det går att få ut listor som visar bemanningen i MSB, enhet för enhet, med måndagens och tisdagens uppdaterade uppgifter.
.
Så svaret på frågan i rubriken är just nu: förhoppningsvis under onsdagen. Det handlar om 100-tals uppgifter som ska matas in. Tidsåtgången och komplexiteten i det här momentet hade vi i sekretariatet underskattat.

Om nu någon fortfarande inte fått besked, som sökte i webbverktyget förra veckan, tala med din nuvarande chef. Vi har gjort heroiska anstängningar redan i helgen/måndags morse för att ge dem rätt information i den delen.
Ifrågasätter du eller din chef att uppgifterna är riktiga, kontrollera då gärna en gång extra med den chef som ansvarar för tillsättningen, eller med personalavdelning och HR-stöd.

ER

Helenas tal

Hej.

Jag hoppas att tekniken fungerar nu och att alla kan se och höra vad jag säger. Men vis av erfarenheten har jag förberett mig genom att skriva ned det jag tänker säga. Texten kan man alltså läsa på intranät och senare även på bloggen.
Jag hoppas alltså att alla är med. Från Sandö, Sollefteå, Rosersberg, Kungsgatan i Stockholm, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad, från Skövde och slutligen från Revinge längst ned i syd.

Jag kommer direkt från den fackliga förhandlingen. Innan jag berättar om resultatet vill jag bara kort säga några andra saker.

Först vill jag framföra ett tack.

I hela organisationen pågår ett imponerande arbete för att klara en mycket komplicerad omställning. Vi har utsatt medarbetare från norr till söder för en extrem situation:

· Ni ska klara den normala verksamheten - samtidigt som
· Ni ska klara omställningsarbetet till en ny organisation - samtidigt som
· Ni allihop brottas med ovissheten om er egen framtid, om kära arbetskamraters framtid, om omtyckta chefers framtid.

Och jag är imponerad av resultatet. Hur medarbetare överallt tar i, spänner bågen och spänner den ännu högre för att klara allt detta.
Vi ska kunna köra med full kraft ända in i kaklet på nyårsafton, och vi ska sedan starta med full styrka dag ett år 2009.

Det är nästan omänskliga krav vi har ställt på er.
Och ni skriver historia. Ni är alla del av ett nytt kapitel i svensk samhällsutveckling. Med MSB får Sverige en samlad hantering av hela spektrat från vardagsolyckor till naturkatastrofer och antagonistiska hot av skilda slag. Oavsett om det handlar om fallolyckor, skogsbränder, terrorattacker i Bombay, finanskriser eller pandemier så är samarbete över nationsgränser på det området och en helhetssyn på samhällsskydd och beredskap ett ännu ganska ungt fält.

Nu samlar också Sverige alla krafter i en gemensam myndighet och det har ni varit med om att göra möjligt.

Idag, den 1 december, när många får klart besked om sin framtid efter lång väntan, är det naturligtvis i sällskap med starka och blandade känslor.
Några är besvikna, ledsna eller arga. Några ligger i startgroparna för nya jobb, för utbildning, nya äventyr och några vet jag ser fram emot en lugnare tillvaro som går över i ålderspension. Åter andra kommer att tvingas fira jul utan att veta om de har jobb eller inte i vår. Vissa är glada över en inplacering eller ett jobb. De flesta tillsvidareanställda som har fått inplacering i MSB har kunnat få sina önskemål tillgodosedda men inte alla. Av de medarbetare som nu har sökt får nästan hälften arbete i den nya myndigheten.

Oavsett omständigheterna har ni alla bidragit till ett nytt kapitel i där kunskap och erfarenheter från hela fältet äntligen samlas i en helhet:
Från arbetet med skydd mot olyckor och krisberedskap till civilt försvar.

Glöm aldrig det, att allas bidrag till förändringsarbetet har varit viktigt.

Det andra jag tänkte säga innan jag kommer till besked om tillsättningar är att jag tänker släppa en nyhetsbomb, som jag måste be er hålla hemlig tills i morgon eftermiddag.

Det är nyheten att jag för en stund sedan beslutat att tillsätta Ivar Rönnbäck som chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Ivar har accepterat och kommer omgående gå in i det arbetet.

Roy van Dalen är alltså den andra av avdelningschefer som hoppar av och han har samma skäl som Elisabeth Söderberg hade, han har erbjudits ett annat toppjobb. Vilket det handlar om är inte offentligt förrän i morgon tisdag och det är därför jag ber er alla att vara diskreta. Har man valt duktiga chefer så riskerar man att det är konkurrens om dem.
Men ni har rätt att få veta genast att det blir en annan chef i ledningen för utbildning, övning och beredskap, och att det blir Ivar Rönnbäck. Det där visar också ännu en gång vilken enorm kompetens det finns att hämta av i morgondagens MSB och dagens Räddningsverket, KBM och SPF.

Nu till förhandlingarna.

De fortsätter just nu medan jag står här, och det som diskuteras utöver inplaceringar och tillsättningar är inrangeringsavtalet. Om det tänker jag inte säga något nu, vi får avvakta resultatet av förhandlingarna. Utan jag ska bara prata om bemanningsarbetet.

Det här är mitt besked:
Förra veckan fick 679 medarbetare besked om sina inplaceringar, det handlar då om tillsvidareanställda med verksamhetsövergång.

Dagens förhandlingar handlade om tillsättningarna, det är de befattningar och vikariat som medarbetare med tidsbegränsad anställning och anställda i Rosersberg och Skövde kunde söka. Jag avser tillsätta 100 befattningar. Av dem är 20 befattningar vikariat. En del rekryteringar återstår och där fortsätter processen under nästa vecka.

De listor som skickats ut till cheferna idag innehåller de preliminära tillsättningarna. Listorna är avstämda med de lokala facken och med sekretariatet. De förslag som kom in i fredags från enhetscheferna har justerats i några få fall som alltså blivande chefer bör vara uppmärksamma på.
Allt är inte riktigt klart ännu, det pågår beredning och troligen tar den en vecka till. Den beredningen kan innebära att något fler får klartecken för en befattning, inte färre.

Det kan finnas behov av fler rekryteringar, och det rekryteringsarbetet fortsätter med något undantag under 2009, när vi också har helheten i verksamhetsplanering och ekonomi klar. De preliminära planerna lämnade enhetscheferna in i fredags, och det underlaget kommer att behöva knådas ett tag till för att vi ska kunna komma in i rätt ekonomisk nivå.

Din nuvarande chef har en lista med alla namn.
Precis som förra veckan med besked till tillsvidareanställda, har din nuvarande chef ett ansvar för att se till att medarbetare i tidsbegränsad anställning får veta hur det har gått. Vänd dig därför till din nuvarande chef för att få besked om du inte har hört något.

De tillträdande enhetscheferna har ansvaret för urval, eventuella intervjuer och referenstagning. Sannolikt har du som erbjuds jobb redan fått besked om att du är föreslagen en befattning. Du kan också prata med den chef du sökt jobb hos för att få veta mer, om du inte fått arbetet du sökte.

Jag föreslår att nuvarande chefer säkerställer att de medarbetare han/hon har nära sig får korrekta besked så snart det går. Därefter kan alla få en helhetsbild under tisdag eftermiddag då listor på alla blivande medarbetare kan sättas upp på anslagstavlor eller anslås på intranäten. En lista med helheten har också skickats ut till alla chefer, alltså alla inplacerade och alla tillsatta namn samlade, enhet för enhet.

Sen ska jag bara repetera en gång till för att alla ska kunna hänga med:
· Förra veckan inplacerades 679 medarbetare av dem som har verksamhetsövergång.
· Idag får ytterligare 100 medarbetare besked att de får arbete i MSB, varav 20 gäller vikariat.
· Din nuvarande chef kan berätta om du föreslagits för en befattning eller inte.
· Vissa befattningar kommer att stå tomma. Med något undantag fortsätter rekryteringsarbetet med att bemanna under 2009 när vi har ett fullkomligt grepp kring ekonomi och verksamhetsplanering.
· Ivar Rönnbäck blir chef för avdelningen för utbildning, övning och beredskap.

På bloggen och intranäten kan du få svar på fler frågor, och du kan även vända dig till personalavdelningarna och till din nuvarande chef för att få svar.
Med det vill jag nu avrunda med att framföra ett varmt tack till alla för de insatser ni gjort för att göra det möjligt för MSB att starta sin verksamhet som planerat i januari 2009.

Tack.
Lycka till.

Och med önskan om en god jul så småningom.

Helena

måndag, december 1

Personalinformation klockan 15

Idag klockan 15 informerar Helena Lindberg all personal via videolänk om bemanningsprocessens avslutande fas.

Förhandlingen med facken börjar klockan 13.
Förhoppningen är ett besked till alla idag, måndag, i enlighet med tidplanen.
Förslaget är att ge chefer tid att hinna tala med enskilda medarbetare under tisdag förmiddag, innan helheten presenteras. Det för att säkerställa att alla vet besked om sin framtid innan listorna offentliggörs.

torsdag, november 27

Frågor och svar

För tillsvidareanställda:

När ska jag ha fått besked?
Medarbetare som fått inplacering, det vill säga du som är tillsvidareanställd och har fått en inplacering, ska senast i morgon fredag ha fått tydligt besked om den saken. Det finns medarbetare där det återstår en beredning, men varje enskild person ska då känna till den processen.
Den som är tillsvidareanställd och inte kommer att få en inplacering ska ha fått besked av din nuvarande chef om det.

Vad händer om jag motsätter mig inplacering?
Om du motsätter dig inplacering behöver vi få ett skriftligt besked om det senast klockan 13 på fredag. Var noga med att du förstår konsekvenserna. Personalavdelningen kan hjälpa till om du är osäker. Konsekvenserna kan bli att du går miste om Trygghetsavtalet, men det varierar från fall till fall.
Du skriver till någon av oss i MSB-kommitténs sekretariat; thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se eller eva.rundkvist snabel-a defence.ministry.se.

Jag har inget hört!
Prata med din nuvarande chef i första hand.

Jag fick besked att jag fått en inplacering jag inte hade önskat mig och det kom som en överraskning!
Ett par sådana fall har dykt upp, där medarbetare har fått besked om en inplacering de varit oförberedda på. Detta ber vi i sekretariatet om ursäkt för. Förklaringen är förstås tidsbristen och det komplicerade pusselläggandet in i det sista har lett till att några medarbetare inte informerats på det sätt vi hade avsett.

Vad händer om jag tackar nej?
Vid ett nej till en erbjuden inplacering behöver du avgöra om det också innebär ett nej till verksamhetsövergång. Det kan innebära att du går miste om Trygghetsavtalet, så var noga med att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.
Vissa fall är lättare att bedöma: Den som arbetar i Sollefteå idag och erbjuds en befattning i Karlstad kommer att omfattas av Trygghetsavtalet även om man tackar nej till inplacering. Det är därför att i det fallet handlar det om en omlokalisering, verksamheten flyttar till annan ort.
Men medarbetare i Kristinehamn som tackar nej till en erbjuden inplacering i Karlstad kan - beroende på omständigheter i övrigt - komma att förlora möjligheten till Trygghetsavtalet. Det görs alltså en individuell prövning.

Jag har fått inplacering med omlokalisering, nu undrar jag om villkoren.
Det finns ett särskilt villkorspaket som behandlar villkoren för den som måste flytta. Eftersom reglerna är snåriga och har skattemässiga konsekvenser är det viktigt att tala igenom de detaljerna ordentligt. Vänd dig i första hand till personalavdelningen.

Vad händer för medarbetare som inte fått inplacering i MSB?
Ett antal medarbetare omfattas av individuella lösningar, en del av de lösningarna är fortfarande under beredning.
Alla tillsvidareanställda med verksamhetsövergång i SRV, KBM och SPF följer med in i MSB. Där kan övertaliga medarbetare sägas upp på grund av arbetsbrist. Detta gäller inte medarbetare i Rosersberg och i Skövde eftersom dessa inte omfattas av verksamhetsövergång.
För att inte en process om uppsägningar ska bli utdragen och lämna enskilda medarbetare utan besked mitt i julhelgen, så inleds samtalen med de centrala facken redan innan myndigheten MSB finns.
Den 15 december sker en överläggning som förberedelse. Mer information om det kommer också senare i bloggen.För medarbetare i Rosersberg och i Skövde samt för visstidsanställda medarbetare


Hur går tillsättningsarbetet till?
Klockan 09.00 på fredag morgon vill vi ha in preliminära förslag från enhetscheferna, och de ska då vara avstämda mot varandra i de fall en och samma person har sökt flera befattningar. Det vill säga chefer ska ha kommit överens.
Det är första steget på en process för att få fram preliminära förslag på tillsättningar. Förslaget ska sedan stämmas av med de lokala facken och förhandlas. På måndag eftermiddag är tid avsatt för förhandling med de centrala facken.

Vad händer med den preliminära listan?
Den skickas till HR-stödet på respektive ort som går igenom listor och sammanställer.
Klockan 12.00 skickas listorna till sekretariatet/beredningsgruppen för en avstämning.
Klockan 13.30 skickas de avstämda listorna ut till facken, centrala och lokala ska få dem samtidigt
Klockan 14.00 sker en avstämning med lokala fack.
Klockan 16.00 cirka åter till sekretariatet som då kan komplettera listor till de centrala facken.
Sen tar vi helg. (Antagligen fortsätter beredningen under helgen.)
På måndag den 1 december klockan 13 är det förhandling.

Vad sker med spontana ansökningar/ansökningar utanför webbverktyget?
Det finns kan man säga två grupper av spontana ansökningar. Dels de som på vinst och förlust skickat in en intresseanmälan, dels personer verksammma på respektive myndighet som sökt utanför webbverktyget. Dessa ansökningar beaktas som komplement till de listor som finns i webbverktyget.

Jag har hört att alla visstidsanställda ska "varslas" den 1 december.
De medarbetare vars tidsbegränsade anställning går ut den sista december kommer att meddelas att anställningen upphör vid årsskiftet, då myndigheten upphör. Medarbetare med tidsbegränsad anställning under längre tid än till årsskiftet har verksamhetsövergång med oförändrade villkor.

Så man kan bli "uppsagd" och "anställd" samma dag?
Ja, det kan nog uppfattas så. Du kan få ett besked att din tidsbegränsade anställning upphör, samtidigt som du får ett besked om att du kan komma att erbjudas en befattning i MSB.

Men, jag har ett vikariat nu som varar till april!
Då gäller verksamhetsövergång för den tiden du har ett anställningsavtal om, dvs till april.

Får nu alla besked den första december?
Nej antagligen inte, trots allt, men de allra flesta ska kunna få ett preliminärt besked. Ska man vara realistisk så är ju läget det att över 200 söker, och antalet befattningar som ska bemannas är fortfarande en bra bit över 100. Den första december ska det förhandlas. Det är troligt att beredningsarbetet fortsätter några dagar till och det gäller även tillsvidareanställda medarbetare med individuella lösningar.

Det har kallats till personalinformation på måndag den 1 december klockan 15, vad sker då?
Helena Lindberg kommer då att hålla en videokonferens, hon kommer då direkt från den fackliga förhandlingen. Oavsett hur den går kommer Helena Lindberg då att berätta om arbetet hittills, om det återstående arbetet och kanske några ord om framtiden.
Även om det tyvärr inte går att ställa frågor till Helena av tekniska skäl, rekommenderar vi att du deltar. Frågor kan du sedan ställa här, via bloggen, om du vill. Alternativt helt enkelt genom att skriva epost eller ringa sekretariatet.

Vem ger besked till visstidsanställda respektive till medarbetare i Rosersberg och i Skövde?
Som vid förra bemanningsvarvet ber vi din nuvarande chef om att informera visstidsanställda. Tillträdande chef har ansvaret att tala direkt med den/de personer som man vill erbjuda en befattning.


Övriga frågor

Brukar man göra så här?
Nej. Normalt förfarande med så många inblandade och en så komplicerad verksamhet är att arbetsgivaren placerar in medarbetare och därefter förhandlar om inplaceringarna. I det här fallet har medarbetare haft möjlighet att framföra individuella önskemål.

Var ska jag infinna mig den 1 januari?
Nu ska bemanningsprocessen avslutas samtidigt som verksamhetsplaneringen avrundas. På respektive orter pågår en lokalplanering. Tids nog kommer varje enskild medarbetare veta var han eller hon ska inställa sig i januari. Alla de sakerna återkommer vi också till senare här i bloggen!
I dessa delar kommer det också att ske täta avstämningar mellan MSB-kommittén, de nuvarande myndigheterna och avvecklingskommittén/avvecklingsmyndigheten.

onsdag, november 26

Jämställt bland chefstillsättningar?

Könsfördelningen på chefer är en återkommande fråga:
Just nu 30 män respektive 20 kvinnor (alla chefsbefattnignar inräknade).
Det betyder att 60 procent är män och 40 är kvinnor. Tre enhetschefsbefattningar är vakanta.

tisdag, november 25

Över 190 söker

När webbverktyget stängde vid midnatt natt mot tisdag hade ungefär 190 loggat in och förklarat sitt intresse för i storleksordningen 158 befattningar som återstår att fylla, varav ett 20-tal vikariat. Till det kommer ett 50-tal externa intresseanmälningar inklusive spontanansökningar. Ansökningstiden gick ut vid midnatt.
Eftersom vissa hade sökt väldigt många befattningar handlar det om långt över 700 ansökningar, vilket i sin tur innebär att arbetet blir nästan lika omfattande som i första omgången. I skrivande stund är det oklart hur många medarbetare i Rosersberg respektive Skövde som sökt befattningar.

Vad händer nu?
Enhetscheferna går igenom ansökningarna. I vissa fall kan det behövas intervjuer, referenstagning i en vidare krets och allt sådant som hör normala anställningsförfaranden till. Avstämning som tidigare med HR-stöd och beredningsgrupp.
Senast på fredag klockan 09.00 ska cheferna komma med sina önskemål enhetsvis på listor, och då ska varje namn vara avstämt mot andra chefers önskemål.

Förhandling sker måndag och personalinformation är planerad till klockan 15.00 måndag eftermiddag via videolänkar.
Mer information kommer här i bloggen senare i veckan om hur, när och var besked lämnas denna gång.

1 december
Måndagen den 1 december kommer alla visstidsanställda medarbetare att få besked om att anställningen upphör därför att myndigheten upphör, och det beskedet lämnas oavsett hur bemanningsprocessen går.

Ambitionen att vara färdig den 1 december är alltså ställd i relation till det besked som alla visstidsmedarbetare kommer att få senast den dagen.
Den som sökt en anställning i MSB bör få veta hur det gick ungefär samtidigt för att undvika otydliga besked. Men som sagt, det är en process som är mycket komplicerad och det återstår en förhandling.

Besked lämnas...
Eftersom intresset är så stort och tiden knapp utreder sekretariatet nu hur, var och när besked ska lämnas denna gång. Troligen blir det en modell liknande den förra gången, men mer information om det kommer här i bloggen senast torsdag.

måndag, november 24

Ny enhetschef

Ännu en enhetschef har utsetts, Enheten för brandskydd och brandfarliga varor på Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder kommer att få Patrik Håkansson som enhetschef.

Han arbetar nu på SRV....


Vakanta chefsbefattningar
Enheten för informationssäkerhet och medieberedskap anmäls som vakant. Nu utlyses också den befattningen externt. Enheten är placerad i Stockholm.

Som tidigare kungjorts sökes även två enhetschefer till Sandö, enhetschef för Internat respektive Utbildningsstöd. Annons om de lediga befattningarna på Sandö infördes i lokal- och regionalmedier i lördags.

Med om lediga befattningar kan man läsa på hemsidan www.sou.gov.se/msb under fliken Lediga jobb.

Beslut om inplacering

Helena Lindberg har fattat beslut om inplacering av 679 tillsvidareanställda i MSB.

Beslutet innebär att medarbetare med verksamhetsövergång får ett klart besked under de kommande dagarna. Beskedet lämnas muntligt av din närmaste chef.

Samtidigt pågår samtal om individuella lösningar med några medarbetare. Det kan röra sig om enstaka medarbetare där inplacering i MSB inte är klar. Det kan också röra sig om individuella pensionslösningar och liknande.


Saco hade invändningar mot att beslutet om inplaceringar tas innan alla individuella lösningar är klara.
- Jag hade naturligtvis helst sett att alla tre facken stått bakom beslutet om inplaceringar nu, men väljer att gå vidare eftersom 679 medarbetare annars skulle tvingats vänta på besked, säger Helena Lindberg.
- Ambitionen är att hitta lösningar för alla medarbetare och samtidigt minimera antalet som sägs upp på grund av arbetsbrist.

torsdag, november 20

Nya enhetschefer för MSB utsedda idag

Cecilia Hammar, har idag utsetts till enhetchef vid servicenheten i Sandö.
Rolf Olsson har utsetts till enhetschef vid enheten för övning, avdelningen Utbildning, övning och beredskap.
Per-Åke Mårtensson har utsetts till enhetschef vid enheten för Omvärld och beredskap, avdelningen Samordning och insats.


Två lediga befattningar som enhetschef på Sandö
Två befattningar som enhetschefer på Sandö är vakanta och nu går vi ut och annonserar externt.
Annons via blogg/hemsida, samt i lokala/regionala tidningar på lördag;

Enhetschef för Internat respektive
Enhetschef Utbildningsstöd

Mer uppgifter hittar du via den här länken till lediga jobb i MSB.
Frågor kan besvaras av Anita Gahlin, verksamhetschef på Sandö, på telefon 070-342 83 82
Ansökan ställs till
MSB-kommittén, Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm senast den 8 december.
Eller skicka ansökan till thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se
Om du skickar med post, vg märk kuverteret med "Enhetschef Internat" respektive "Enhetschef Utbildningsstöd".

onsdag, november 19

Orolig väntan

Helt begripligt går många oroligt och väntar på besked, vi får signaler från flera håll om den saken och ber om tålamod ett tag till. Som under hela den här processen är inget klart innan det är färdigt.

När cheferna inte kan besvara din fråga om du fått den inplacering du önskat eller som ni har diskuterat, så beror det på att de inte kan ge tydligt besked innan helheten är klar även om just det enskilda fallet kan vara solklart.

Det i sin tur beror även på hur den fackliga förhandlingen slutar och att vi klarar att både säkerställa rätt kompetens för den verksamhet MSB ska bedriva och ta hänsyn till enskilda medarbetares önskemål så långt det är möjligt. Dessutom månar vi om att tillsvidareanställda medarbetare som inte kommer att följa med till MSB oavsett orsak får besked i enskilda samtal och inte genom rykten eller så.

Beslut om inplacering av tillsvidareanställda den 24 november betyder inte att besked kommer alla till del då. Det kan mycket väl komma ett besked först i anslutning till den 1 december då - det är fortfarande ambitionen - bemanningen ska kunna avslutas med en facklig förhandling och beslut kring tillsättningar även av medarbetare i Rosersberg, i Skövde och tillsvidareanställda.
Ambitionen är att ha en färdig plan som tydliggör hur besked ska lämnas, när besked lämnas och av vem. Den planen ska vara klar nu på måndag den 24 november.

Det förekommer listor självfallet och vi har sökt vara öppna och i dialog dela med oss av uppdaterad information till fackliga företrädare med flera just för att vi ska kunna hjälpas åt i processen. Utsätt inte heller de fackliga representanterna för krav på att få besked via dem.

Dessutom fångar vi upp signaler om att det spekuleras lite, går rykten om olika saker, några uttrycker besvikelse och andra lugn, några säger öppet att de känner förtroende för processen, andra är lika kraftfullt misstrogna.
Allt det där är naturligt när oron ökar.
Vi på sekretariatet vädjar till alla att nu ha det tålamod som krävs just av hänsyn till arbetskamrater och medarbetare.
ER

tisdag, november 18

Måndagens inplaceringsarbete

Under hela måndagen fortsatte inplaceringsarbetet och det pågår ett bra samarbete med alla de lokala facken och med de centrala facken.
Därför kunde ett preliminärt förslag lämnas över på måndagen, och under måndag kväll pågick ett febrilt arbete för att mata in nya uppgifter i det webbverktyg som strax öppnas för medarbetare i Rosersberg, i Skövde samt för visstidsanställda. Information om det sker via respektive SPF, SRV och KBM.
På måndag eftermiddag återstod ett fåtal olösta inplaceringar, fyra-fem fall, enligt beredningsgruppens beräkningar, (personalcheferna i KBM respektive SRV samt Margareta Meyer Ridbäck, MSB-kommitténs expertkonsult i arbetsrättsliga frågor).
Mer information får medarbetare via Gemnet och Navet, eller via din närmaste chef.

Kom ihåg att processen fortsätter och att inget är klart förrän alla pusselbitar kommit på plats. Den första december fattas beslut kring de tillsättningar som görs som ett resultat av kommande veckas arbete. Beslut kring inplaceringar fattas den 24 november.

Påminnelse också: att det pågår en process, en planering, kring beskedsprocessen. Den plan som ska tydliggöra svar på frågan när, hur och av vem får just du besked? Den planen ska vara klar senast den 24 november.

lördag, november 15

Uppsummering av pågående arbete

Inplaceringsarbetet fortsätter och arbetet pågår även nu under helgen. Under fredagen gjordes en omfattande insats som förefaller ha löst upp en hel del knutar. Alla involverade ska ha ett varmt tack för det arbetet!

På måndag ska ett förslag presenteras för de centrala fackliga organisationerna, efter ännu en avstämning med de lokala facken. Ambitionen är att processen då ska ha hunnit så långt att den fjärde bemanningsfasen kan inledas parallellt med inplaceringsarbetet, vilket innebär att medarbetare i Rosersberg, i Skövde och visstidsanställda kan bjudas in till webbverktyget.

En självklar fråga återkommer via olika kanaler:
Vem får jag ett besked av? När får jag beskedet? Hur får jag beskedet?
Svaret på de frågorna varierar, beroende på situationen. Därför pågår också ett arbete för att skapa en tydlighet även kring detta, en plan för beskedsprocessen, som ska vara klar måndag 24:e november.

Om du inte har hört något behöver det inte innebära ett negativt besked. Det kan helt enkelt vara så att du kommer att föreslås för det du har valt. Däremot gäller det omvända, medarbetare ska slippa plötsliga överraskningar. Ingen ska föreslås för något man inte önskat utan att först bli vidtalad.

Samma tidsplan gäller fortfarande. Målet är att bemanningsprocessen är klar den 1 december och att besked alltså kan ges till samtliga medarbetare senast den dagen, möjligen med enstaka undantag där en diskussion fortfarande kan tänkas pågå.

Logotypen
Veckans stora samtalsämne på bloggen är debatten om logotypen.
En blogg uppmanar ju till debatt och ibland är det kanske viktigare att lyssna än att gå i svaromål, som i fallet med diskussionen om logotypen.
Ett par frågor finns det dock anledning att utveckla ett svar på.

Varför ska det heta MSB på engelska?
Det engelska namnet är Swedish Civil Contingencies Agency och logiskt sett borde det förkortas SCCA, tycker några.
Man kan välja att ha en särskild förkortning på engelska, det har exempelvis Statens Räddningsverk (SRSA på engelska) och Krisberedskapsmyndigheten (SEMA på engelska) men inte Styrelsen för Psykologiskt försvar som heter The National Board of Psychological Defence och förkortas SPF även på engelska.
Det finns fler exempel på internationellt verksamma myndigheter som använder sin inhemska förkortning som namn i det internationella mötet; FOI, SIDA och dess norska syster NORAD exempelvis. MSB har också en norsk syster och den myndigheten heter DSB även på engelska och har förkortningen som en del av logotypen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ett namn så långt att förkortningen MSB troligen blir vanligare i dagligt tal. Det låter sig uttalas på många språk och är enkelt att säga. Därför fanns alltså möjligheten att låta namnet utgöra en aktiv del av logotypen. Det där är bakgrunden till det valet.

Behöver man ha en beskrivning av sin logotype?
Man kan välja att ha en berättelse knuten till sin logotype i syfte att förstärka ett budskap. Ett tydligt sådant exempel är berättelsen om EU-flaggan. Motsatsen finner man i Röda Korset respektive Röda Halvmånen, de behöver knappast förklaras.
Några har reagerat på beskrivningen av logotypen. Det är bra, för det visar att den diskussionen bör fortsätta in i MSB och det hör ihop med behovet av att utveckla en gemensam syn på värdegrundsfrågor i den nya myndigheten så småningom.
I fallet med MSB-logotypen är symboliken mellan det stabila och det rörliga det viktiga, men kanske är det så uppenbart att det inte behöver förklaras. Valet av form och färg är utforskad och testad i olika kulturer för att logotypen inte ska förknippas med symboler eller tal som kan framkalla starka reaktioner, men det finns aldrig garantier. Tänk exempelvis på de häftiga reaktioner som den danska flaggan framkallade sedan en dansk tidning publicerat teckningar som kunde uppfattas som kränkande.

ER

torsdag, november 13

Nils Svartz blir överdirektör vid MSB


Regeringen utsåg idag Nils Svartz till överdirektör vid MSB.

Förordnandet gäller från och med årsskiftet då Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned.


Nils Svartz är idag överdirektör vid Krisberedskapsmyndigheten. Han har tidigare varit verksam på flera länspolismyndigheter, på Rikspolisstyrelsen och i Regeringskansliet.

- Regeringens beslut är ett positivt besked. Nils har bred erfarenhet och djup kompetens. Hans erfarenhet ger honom både en förståelse för det lokala samhällets vitt skilda förutsättningar och behov, och samtidigt insikt om de centrala processer som behövs för att stärka samhällsskyddet och beredskapen, säger Helena Lindberg.

- Han är dessutom en person som jag vet kan ge mig det stöd jag behöver för att bli en bra myndighetschef för MSB.


Som överdirektör vid MSB kommer Nils Svartz att driva på för den interna samordningen i myndigheten, för att stärka MSB:s förmåga att driva på för samordning externt.

– Jag ser MSB:s uppdrag som en del av en generell utmaning som rör hela samhället. Mycket av verksamheten både när det gäller skydd mot olyckor och krisberedskap kommer att gå på tvären i förhållande till andra samhällssektorer. Om 20 år, när vi blickar tillbaka på den här tiden, tror jag att vi kommer att se MSB som en del av en stor samhällsförändring, säger han.

Han ser fram emot att få arbeta med det mycket breda uppdrag som MSB har.

– Min blåljussjäl vurmar för individen och det operativa. Mitt samhällsintresse för de grundläggande värden som ska kunna upprätthållas även i en svår kris.

Nytt redovisat uppdrag Styrdokument

På MSB-kommitténs hemsida läggs under dagen ett nytt redovisat uppdrag ut, det handlar om de styrdokument MSB kommer att behöva ta fram och struktur för det arbetet.
Under fliken Aktuellt/Redovisade uppdrag.

torsdag, november 6

Logotypen!


Två klossar – den ena står fast, robust, den andra ruckad ur sitt läge, vriden några grader i ett tillstånd av tillfälligt kaos.
I vila. Alltid beredd, stabil, för att balansera den andra klossen i evig rörelse.
I centrum finns MSB.

Låter man blicken vila länge på logotypen upptäcker man de många facetterna, flera dimensioner, djup, bredd, höjd, rörelse.
--
De två klossarna bildar en åttauddig stjärna, en symbol med gamla anor i flera kulturer.
Riddarnas åtta-uddiga stjärna i Malteserkorset där spetsarna symboliserar Heder och ära, Tapperhet, Fromhet, Frikostighet, Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka, Vördnad för kyrkan, Dödsförakt, Trofasthet.
Den åttauddiga stjärnan har också använts inom brandkårer i Europa sedan 1800-talet. Precis som i riddarnas symbol, har varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk normsamling för hela yrkeskåren. Uthållighet, Lojalitet, Kunskap, Mod, Omtanke, Skicklighet, Takt, Uppmärksamhet
--
Siffran 8 är ett lyckotal i Kina och Japan. Det står bland annat för tur, välgång och ekonomisk framgång. Det kinesiska ordet för 8 rimmar på samma språks ord för välstånd. I Kina finns också det filosofiska begreppet De åtta dygderna.
8 kan också sägas vara pånyttfödelsens tal. På den åttonde dagen börjar veckan om och med den åttonde tonen börjar oktaven om.
En liggande 8 symboliserar evigheten.
Under tillblivelsen av logotypen för MSB har nyckelorden öppen, kompetent och drivande varit närvarande, med fokus på individen och samhället.

Helena Lindberg
.
.
Frågor och svar
.
Har ni ritat ihop den där själva?
Logotypen har tagit fram under en process där många människor har deltagit, framförallt referensgruppen i vilken ju ingick de tre informationscheferna. Det är Pangea Design som gjort logotypen och även ansvarar för hela den grafiska profil som MSB kommer att få. Tanken är att webb, val av stilkstorter, utformning av skriftserier eller brevpapper och så vidare ska bilda en, enhetlig profil.
.
.
Jag vill använda logotypen, kan jag hämta den från bloggen?
Logotypen får inte användas utan särskilt tillstånd. Kontakta gärna informationsavdelningarna på SPF, KBM eller SRV alternativt sekretariatet för MSB-kommittén.
.
Varför är den röd?
Svaret är helt enkelt att rött syns. Rött är en färg som syns också när sanden yr runt en spade någonstans i Tchad, som skymtar genom leran på en sliten jeep i Sudan, som klarar att bäras av mörk bakgrund och av ljus bakgrund på ett papper, en t-shirt, en väska eller vad det kan handla om. Den låter sig kopieras på en gammal fax och syns ganska bra på kopian av en kopia.
.
Var finns den?
Informationsavdelningarna på respektive myndigheter håller på att arbeta med mallar för hur logotypen ska användas, vilka typsnitt som hör ihop med den etc.
.
Vi behöver Office-mallar (eller andra behov)!
Arbetet pågår, mer information via Gemnet respektive Navet.
.
Jag kan fixa en egen variant, vi ska göra xyz nästa vecka!
Nej. Kontakta informationsavdelningen och be dem om hjälp, processen att ta fram användbara mallar och regler för att använda logotyp och grafisk profil pågår. Det arbetet kan dra nytta av en aktuell konkret fråga om ett behov.
.
När ska man använda logotyper för KBM/SRV/SPF respektive MSB? Kontakta informationsavdelningen om den frågan också, men principiellt är regeln ganska enkel. De tre myndigheterna har verksamhet fram till årsskiftet. Sen försvinner myndigheterna med logotyper och allt. Logotypen för MSB används i praktisk gärning när den nya myndigheten uppstår, och i vissa begränsade men tydliga informationsinsatser som MSB-kommittén gör.
Så: efter årsskiftet är det MSB.
.
Kommer det att finnas en ordentlig manual?
Ja, det kommer att finnas en designmanual på webbplats så småningom.

onsdag, november 5

Torsdag klockan 10...

... är det premiärvisning av logotypen. Den "avtäcks" här på bloggen av Helena Lindberg.

Arbetet med inplacering MSB pågår och förefaller följa tidsplanen. De personer som tagit fram det webbaserade it-verktyget som nu kan användas smidigt med olika excellösningar har värda varmt tack för sitt arbete, det underlättar betydligt en ganska komplicerad process.

På fredag träffas "chefsgruppen" igen, den här gången på KBM. Med chefsgruppen avses de blivande avdelningscheferna i MSB.

På måndag är ett avstämningsmöte med de lokala facken inplanerat.

Några av de blivande cheferna i MSB besöker de "gamla" myndigheterna, men lägger själva upp planer för besök med utgångspunkt från behov av informationsöverföring, träffa medarbetare och förstås tid.

Avvecklingskommittén avtäcker i morgon torsdag sin hemsida, se separat notis om den saken.

Helena Lindberg besökte igår onsdag det nya European CBRNE center i Umeå, ett europeiskt nav för CBRNE-frågor. Hon fick äran att inviga centret med ett tal i anslutning till den internationella konferens kring utbildning och övning av CBRNE-händelser som pågick torsdag-fredag med deltagare från Kanada, USA, England, Italien, Sverige m fl länder.

Avvecklingskommittén öppnar hemsida

Adressen till avvecklingskommitténs hemsida kommer du att hitta här. (länk.)

Utredare Eva Hjortendal-Hellman, tfn 08-405 20 02
Huvudsekreterare: Stefan Dellså, tfn 08-405 80 84

Direktiv 2008:58

Avvecklingskommittén informerar också direkt ute på respektive myndigheter (SRV, KBM, SPF), i möten och via intranät.

torsdag, oktober 30

Inplaceringsarbetet - vad händer nu?

Inplaceringsarbetet
– vad händer nu och vem gör vad?


Viktigaste hållpunkterna i den fortsatta processen

3 november Inplaceringsarbetet börjar. Berednings- och förankringsprocessen ska vara klart den 17 november, så att förhandling kan ske den 21 november för beslut 24 november.

17-24 november Möjlighet för visstidsanställda och anställda i Skövde och Rosersberg att anmäla intresse till preliminära vakanser

24 november Beslut om inplacering av tillsvidareanställda

28 november Beslut om tillsättning på vakanser av visstidsanställda eller anställda i Skövde och Rosersberg

1 december Information till alla medarbetare i Räddningsverket, KBM och SPF om bemanningen av MSB

12 december Förhandling om övertalighet

17 december Slutrapport fastställes

Lyckad offentlig hearing i Rotundan

MSB-kommitténs offentliga hearing "Ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar" på onsdagen fyllde hela Rotundan i Rosenbad med engagerade och intresserade från näringsliv, frivilligorganisationer, från kommuner och länsstyrelser, från landsting och myndigheter.

Mötet inleddes med en presentation av den nya myndigheten, varefter en öppen diskussion följde för att inhämta synpunkter på det fortsatta arbetet kring de samverkansfrågor som är centrala för MSB, i samspelet med andra aktörer i form av tre diskussionspunkter:
 • Ett stärkt och samordnat stöd till de aktörer i samhället som har det direkta ansvaret för samhällsskydd och beredskap

 • Effektiva och samordnande insatser vid nödlägen i samhället

 • Stärkt styrning och uppföljning av arbetet med samhällsskydd och beredskap

Som utgångspunkt för diskussionen låg bland annat MSB-kommitténs Samverkans-PM som överlämnades av utredaren till regeringen den 1 september och som den intresserade kan läsa här i en pdf-fil, länken leder till hemsidan.

Sammantaget kan man säga att hearingen speglade en stark förväntan på MSB som just samordnande aktör men också en oro för att inte myndigheten ska kunna infria de förväntningarna. I synnerhet lyftes samspelet mellan kommuner, länsstyrelser, landsting och centrala myndigheter fram som ett viktigt utvecklingsområde.

Att hearingen uppfattades som lyckad beror på att salen avslutade hearingen med en spontan applåd, vilket uppskattades mycket av arrangörerna!

onsdag, oktober 29

SIsta dagen för intresseanmälan omgång tre

Detta är en påminnelse om att webbverktyget för intresseanmälan stängs ikväll.
Därefter startar processen för inplacering i MSB.

Mer information om vad som händer härnäst kommer publiceras här på bloggen, samt på respektive Gemnet och Navet.

ER

tisdag, oktober 28

Webbverktyget korrigerat

Tillagt:
Webbverktyget i sig har inte krånglat, utan det har varit inställningar i vissa datorer hos mottagarna, understryker teknikerna.

En felaktighet smög sig in i notisen nedan: denna gång går INTE en bekräftelsemail ut, utan du skriver ut dina val på en skrivare för att se att allt har blivit som du tänkte.

---

Det har varit trassligheter med webbverktyget, och en del korrigeringar gjordes under helgen men dessa korrigeringar ska inte påverka de val som gjordes förra veckan. Måndag och tisdag förefaller allt fungera bra.

Det är viktigt att du granskar ditt bekräftelsemail, som du får efter att webbverktyget har stängts. Av det ska det framgå vilka val du har gjort och om du lämnat din CV som tänkt.

Om din intresseanmälan verkar ha kommit på avvägar, prata med personalavdelningen.

Under processen kommer valen och listorna att dubbelkontrolleras, så att även den som inte valt något kan fångas upp och få ett direkt och personligt samtal om saken. Sekretariatet för MSB-kommittén vill understryka att webbverktyget är framtaget som stöd för bemanningsprocessen på uppdrag av sekretariatet och ska ses som ett verktyg för att hjälpa till att hålla ordning på väldigt mycket uppgifter.

Under helgen kommer listor att tas fram, dessa kan man bläddra i hos respektive personalenhet på måndag den 3 november.

fredag, oktober 24

Fakta om chefstillsättningarna

Fördelningen av enhetschefer föranleder en del frågor. Här följer en sammställning av hur valet av enhetschefer och andra chefer fördelat sig:

Av de högsta cheferna - d.v.s. avdelningschefer, direktörer och andra strategiska chefsfunktioner (chefsjurist och chef för internrevisionen) som rapporterar direkt till myndighetsledningen;
8 män och 6 kvinnor (inklusive GD)
Av dessa är fem inplaceringar, övriga är tillsättningar. Med inplacering avses verksamhetsövergång på nivån.

Av de nyss utsedda enhetscheferna är 20 män och 14 kvinnor.
(Chefsjuristen och chef för internrevision räknas då inte i den statistiken.)
Av enhetscheferna (totalt, exkl chefsjurist, internrevision) är:
23 inplaceringar
11 tillsättningar

Sammanfattningsvis är alltså könsfördelningen bland cheferna i MSB hittills
27 män
19 kvinnor

30 chefsbefattningar är inplaceringar
16 tillsättning eller rekrytering

6 enhetschefsbefattningar är ännu inte tillsatta

Bakgrunden:
34 SRV
9 KBM
0 SPF
3 externa rekryteringar

(GD eller ÖD har inte räknats in i ovanstående statistik).

ER

tisdag, oktober 21

Brevet till medarbetarna

Jag hoppas att du ska hitta en intressant befattning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Prata med din närmaste chef, med de nya enhetscheferna eller avdelningscheferna. Jag har bett dem om stöd i den fortsatta bemanningsprocessen. Medarbetarna i mitt sekretariat backar upp cheferna, informationsenheter och personalenheter för att svara på frågor.

En hel del kommer att kännas ganska välbekant nu när vi börjar närma oss detaljnivåerna. Men jag vill passa på att uppmuntra alla medarbetare till att våga testa gränserna. Kanske din erfarenhet och din kunskap kommer att göra nytta i ett möte med en ny spännande verksamhet eller i ett oväntat möte med andras kunskap? Kan du tänka dig att flytta? Kanske just din kompetens skulle ge verksamheten en värdefull skjuts på en annan ort eller i en annan enhet än den du själv först tror är den naturliga. Dra dig inte för att anmäla intresse för en befattning, även om du är osäker på om du lever upp till kraven. Ju mer människor från de tre nuvarande myndigheterna kan mötas i ny blandning i den praktiska vardagen i MSB, desto rikare, bredare och samtidigt vassare kommer MSB att bli, det är min fasta övertygelse.

Även nu, när den tredje delen av bemanningsprocessen startar, finns det utestående frågor. Det kan till exempel handla om var en viss typ av frågor ska handläggas. Bli alltså inte förskräckt över att din hjärtefråga inte finns uppräknad, men bevaka gärna så att den inte blir bortglömd. Vissa frågor ska genomsyra hela verksamheten: exempelvis mångfald och jämställdhet, miljöfrågor, värdegrundsfrågor, det internationella perspektivet och att vi ska vara samordnade i vårt bemötande med omvärlden. De namn som finns på befattningarna i webbverktyget är arbetsnamn och säger ingenting om vilka titlar MSB:s medarbetare kommer att ha efter den 1 januari.

Slutligen:

Var rak. Det lönar sig att berätta vad du faktiskt önskar dig, olika former av taktiska överväganden riskerar trassla till det för den som söker.

Lycka till med ditt val!

Helena

måndag, oktober 20

Viktig information till medarbetare i SRV, KBM och SPF

Via mail får alla tillsvidareanställda länk och annan information om användningen av webbverktyget. Det handlar om drygt 320 olika kravprofiler för cirka 780 befattningar.

Med det mailet följer ett brev från Helena Lindberg som publiceras i en egen bloggpost i morgon. Hon har också bett alla chefer om stöd för att klara inplaceringsprocessen på ett bra sätt, fråga alltså din närmaste chef - eller den chef som ska ansvara för befattningar på enheten du är intresserad av.

Det finns vakanta chefsbefattningar. De finns kvar i webbverktyget så att alla tv-anställda ska kunna anmäla sitt intresse, om de inte gjorde det förra gången.
Även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg och Skövde kan anmäla sitt intresse. Hur du går tillväga finns det information om på Gemnet respektive Navet. För medarbetare på SPF - ring någon i sekretariatet om ni inte nås av informationen på annat sätt!

Kom ihåg att anmäla ditt intresse senast den 29 oktober!

Webbverktyget stängs den 29 oktober, och öppnas därefter igen tidigast den 17 november för visstidsanställda, medarbetare i Rosersberg och i Skövde med de preliminära vakanserna för intresseanmälan.

Om du är osäker när du läser kravprofiler om du har rätt kompetens, dra dig inte för att våga fråga och våga pröva.

ER

Listan på enhetschefer, internrevisor och avdelningschefer

Idag klockan tio fattade utredaren sitt beslut angående tillsättning av enhetschefer. De fackliga förhandlingarna är avslutade.

Avd för verksamhetsstöd
Avdelningschef Ulrica Johansson

Enheten för service och säkerhet m.m.
EC Mats Ekström 054 - 13 53 90
Enheten för juridik
EC Key Hedström 054 - 13 51 52
Enheten för ekonomi
EC Berth Solberg 054 - 13 51 79
Enheten för personal
EC Lennart Hansson-Böe 054 - 13 51 67
Enheten för kommunikation
EC Sofia Jansson 054 - 13 52 25
Enheten för IT-stöd
EC Claes-Uno Brask 054 - 13 50 70

Avd för risk och sårbarhetsreducerande arbete
Avdelningschef Cecilia Nyström

Enheten för risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsprogram och planer
EC Anna Walldén 054 - 13 51 36
Enheten för den enskildes säkerhet och beredskap
EC Katarina Rydberg 054 - 13 50 45
Enheten för brandskydd och brandfarliga varor
EC Vakant
Enheten för farliga ämnen
EC Ingemar Malmström 054 - 13 50 64
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet
EC Mette Lindahl-Olsson 054 - 13 51 27
Enheten för informationssäkerhet och medieberedskap
EC Vakant

Avd för utbildning, övning och beredskap
Avdelningschef Roy van Dalen

Enheten för stöd till och utveckling av räddningstjänst och krishantering
EC Håkan Axelsson 054 - 13 51 50
Enheten för stödsystem
EC Lars Nilsson 054 - 13 52 50
Enheten för utbildning
EC Pia Holmstrand 054 - 13 51 69
Enheten för övning
EC Vakant
Enheten för affärsstyrning av Rakel
EC Stefan Kvarnerås 08-593 712 02
Enheten för infrastruktur för Rakel
EC Marko Fagerström 08-593 713 97
Enheten för kundstöd för Rakel
EC Nina Andersson 08-593 713 38


Avd för samordning och insats
Avdelningschef Anneli Bergholm Söder

Enheten för samordning
EC Anna Nyman 08-593 712 89
Enheten för omvärld och beredskap
EC Vakant
Enheten för insatser
EC Kjell Larsson 0550- 22 70 10
Enheten för insatspersonal
EC Anna-Karin Hamrén 0550-22 70 28
Enheten för materiel och stödresurser
EC Thord Schyberg 0550- 22 71 06


Avd för utvärdering och lärande
Avdelningschef Pertti Nordman

Enheten för strategisk analys
EC Magnus Hjort 08-593 71 065
Enheten för inriktning och planering av samhällsskydd och beredskap
EC Mona Matsson 08-593 712 85
Enheten för inriktning och beställning av forskning och studier
EC Hans-Olov Byqvist 054 - 13 50 15
Enheten för tillsyn och tillsynsvägledning
EC Lena Tellvik 054 - 13 53 24
Enheten för lärande och olyckor och kriser
EC Thomas Gell 0586- 71 32 26

Chef internrevisionen
Mikael Henriet 054 - 13 51 37

Sandö
Verksamhetschef Anita Gahlin

Utbildning och utvecklingsenheten
EC Yvonne Näsman 0612-822 23
Utbildningsenhet 1 (Övrig utbildning)
EC Matts Good 0612-82 000
Utbildningsenhet 2 (SMO-utbildning)
EC Patrik Eriksson 0612-821 35
Serviceenheten
Vakant
Internat och restaurang
Vakant
Utbildningsstöd
Vakant

Revinge
Verksamhetschef Håkan Björklund

Utbildningsenhet 1
EC Richard Hartmann 0550- 22 70 53
Utbildningsenhet 2
EC Thomas K Nilsson 046 - 23 36 40
Utbildnings- och utvecklingsenhet
EC Bozena Werbart 046 - 23 35 90
Utbildningsstödsenhet
EC Jonas Evbäck 046 - 23 36 13
Serviceenhet
EC Kjell Jarlsborg 046 - 23 36 78
Internat och restaurangenhet
EC Charlotta Ankarlilja 046 - 23 35 92

lördag, oktober 18

OrganisationsskissDe närmaste dagarna kommer det att flöda av information och bloggen kommer att vara en bra ingång, men läs också på Gemnet respektive Navet!
Om du klickar på bilden får du en överblick, en slags orienteringstavla, över verksamheterna och samtidigt en fingervisning över nummersystemet för att hålla ordning på alla kravprofiler.


Den nedersta beskriver som synes verksamheterna i Sandö och Revinge.
Vakanta chefsbefattningar

På tisdag informerar vi om hanteringen kring vakanta chefsbefattningar:
De vakanser som finns kommer att ligga i databasen, det betyder alltså att du som är fast anställd har en chans till att anmäla ditt intresse redan på måndag.
21-29 oktober kommer även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg resp Skövde bjudas in att anmäla sitt intresse för vakanta chefsbefattningar.

Hur det går till informerar vi om på tisdag.

ER

torsdag, oktober 16

Var när hur! Info om informationsflödet m.m.

Kort om närmaste dagarnas aktiviteter:

 • På måndag den 20 oktober öppnas den tredje bemanningsfasen. Medarbetare kan anmäla intresse till en befattning den 20-29 oktober.
 • På måndag offentliggörs också de nya enhetschefernas namn och de vakanta enhetschefsbefattningarna. Mer information om rekryteringen av enhetschefer där det har uppstått vakanser kommer också inom kort.
 • Information kommer att skickas via epost direkt till medarbetare nästa vecka. Det pågår förberedelser för information via alla möjliga kanaler, men huvudsakligen via intranät, möten etc. Möte med Helena Lindberg med möjlighet att ställa frågor på KBM Stockholm den 20 oktober och på Räddningsverket Karlstad den 21 oktober och videouppkoppling till andra orter.

I morgon fredag är det möte med de centrala fackliga organisationerna för förhandling om; tillsättning av enhetschefer, bemanningsprocessen, kravprofiler och rekrytering till vakanta chefsbefattningar.

Alla tidsangivelser i den här bloggposten beror på om tidsplanen kan hållas och givet att de fackliga förhandlingarna går smidigt.

Längre information om samma sak:
Det pågår ett komplicerat och intensivt arbete för att få ihop hela pusslet.
Först och främst:
 • Hur man bemannar på ett så bra sätt som möjligt? Att få fram kravprofiler som är korta, tydliga, mätbara och enkla att förstå är inte enkelt. In i det sista pågår arbetet för att göra detta bra också i detaljerna. Många är involverade i det arbetet - avdelningschefer, enhetschefer, enskilda medarbetare och MSB-sekretariatet som ansvarar för att hålla ihop alltsammans, skapa enhetlighet, rätta till skevheter, samordna, säkerställa kvalitet och verksamhet och budget och samtidigt försöka hinna förankra alltihop och snoka reda på de borttappade detaljerna. Många har jobbat väldigt hårt de senaste två veckorna för att bidra i det pusselläggandet. Vi ber om viss förståelse för om det uppstår glapp just nu i kommunikationerna och feedback.
 • Bra IT-stöd som ska hjälpa till att hantera allas CV, det kan blir totalt närmare 1000 sidor CV och det ska gå att para ihop enskilda människors önskemål med behovet av att bemanna MSB med rätt kompetens och rätt person på rätt plats och samtidigt en fungerande helhet och bra arbetslag. Att tekniken fungerar kommer att upplevas av alla som väldigt viktigt. Det senaste testet på torsdag förmiddag fungerade bra.
 • Information - en mängd viktig information ska på mycket kort tid ska nå ut till alla medarbetare. Ingen ska glömmas, inte heller den som är tjänstledig, sjukskriven, på operationsbordet, akut resa någonstans, visstidsanställda e.t.c. Det ska gå att få grepp om den nya organisationen på mycket kort tid vilket ställer krav på tydlighet.
En viktig sak att komma ihåg när tredje fasen av bemanningen börjar är den grundläggande principen: att det handlar om verksamhetsövergång.
Det betyder att MSB huvudsakligen kommer att bemannas av medarbetare som idag är anställda i någon av de tre myndigheterna SRV, KBM eller SPF. Därför skiljer sig hela förfarandet från en vanlig rekrytering.

För det andra att kravprofilerna är inte befattningsbeskrivningar i vanlig mening. Kravprofilerna är en beskrivning av arbetsområdet, och en beskrivning över vad som krävs för att klara uppdraget. Precis som tidigare är alla titlar arbetsnamn, vanligen efter den enkla principen "Handläggare för..." följt av en beskrivning av arbetsuppgifter snarare än en titel i vanlig mening. Så småningom när MSB kommit igång, kommer en normal process för att ta fram ordentliga titlar och namn på befattningar.

Det tredje som är viktigt att komma ihåg är att inte heller nu när detaljorganisationen läggs fram är alla detaljfrågorna fullt besvarade. Det kommer att finnas detaljer som inte är nämnda. Det kan finnas verksamheter, utestående frågor som inte riktigt fått sin hemvist än. Det finns säkert någon detalj som måste påminnas om så den inte riskerar hamna mellan stolarna.
Processen kan starta på riktigt när medarbetare är på plats, det vill säga efter den 1 januari.

Många medarbetare kommer att uppmanas att tänka nytt. Våga göra något de inte riktigt trodde de kunde. Kanske flytta nånstans, kanske prova sin kunskap och erfarenhet på ett nytt fält eller i ett nytt sammanhang. Våga utmana de egna gränserna.
...

Huvuddragen i informationsflödet nästa vecka:
 • Alla ska få en email med chansen att fylla i sin CV via en länk till webbverktyget. Där finns information om hur man gör, men dessutom finns det ett informationsmaterial ute i respektive organisation, samt information på intranäten om hur det går till rent praktiskt att hantera webbverktyget.
 • Information via intranäten.
 • Information via chefer.
 • Sen väljer Räddningsverket respektive Krisberedskapsmyndigheten lite olika lösningar för att ge medarbetarna bra stöd i att orientera sig i den nya organisationen, att hantera tekniska frågor och svara på personalfrågor.
 • Helena Lindberg träffar medarbetare på KBM på den vanliga tiden för personalinformation, och på tisdagen på Räddningsverket i Karlstad. På båda platserna kommer det att finnas uppkoppling för videoöverföring till medarbetare på andra orter och möjlighet att ställa frågor.
Medarbetare som är visstidsanställda respektive medarbetare i Rosersberg och Skövde får också tillgång till en CV-mall, som man kan fylla i, lagra på sin dator för att snabbt kunna skicka iväg när webbverktyget öppnas även för visstidsanställda runt den 17 november. Ansökningstiden för fjärde bemanningsfasen, dvs den för visstidsanställda, blir mycket kort, en vecka.

Information som gäller bemanning av de vakanta enhetschefsbefattningarna kommer senare, men även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg/Skövde uppmanas hålla utkik efter den informationen under de närmaste dagarna!

ER

tisdag, oktober 14

Möte med facken och möte med experterna

Två mötesintensiva dagar har gått;
Under hela måndagen hade vi en dialog med de fackliga organisationerna från alla tre berörda myndigheter och på central nivå.
Samtalen handlar om:
 • tillsättning/inplacering av enhetschefer
 • vakanser där ingen bedömts uppfylla kravprofilen på enhetschefsnivå
 • befattningar och kravprofiler i bemanningsomgång tre samt
 • fjärde bemanningsomgången för att ge visstidsanstälda, anställda från Rosersberg och från Skövde möjligheten att söka vakanta befattningar, tidigast den 17 november.
Den fackliga förhandlingen är planerad till på fredag.

På tisdagsmorgonen möttes även experterna för att få en bild av bemanningsprocessen.

På måndag, givet att tidsplanen håller, kan den tredje bemanningsfasen starta och samtidigt offentliggörs bemanningen av enhetschefer.

söndag, oktober 12

Uppsummering av veckan som gick

Veckan som gick avslutades med hårt arbete även över helgen med att skriva kravprofiler.
Stort tack till alla som bidragit på olika sätt ute på myndigheterna för att säkerställa uppdraget att få ihop kravprofiler för över 700 befattningar på mycket kort tid.

Parallellt har processen med bemanning av enhetschefer fortsatt.

På måndag kommer de centrala fackliga organisationerna att informeras inför den förhandling som är inplanerad den 17 oktober.
I samband med det kan det börja gå rykten och därför finns anledning att ännu en gång understryka att den 20 oktober - givet att vi kan hålla tidsplanen - så presenteras enhetschefer, detaljorganisation och kravprofiler. Samtidigt ska också databasen öppnas igen för de tillsvidareanställda.
Så före den 20 oktober är inget klart, och det är skälet till att inte frågor kan besvaras, rykten står okommenterade etc. Den fackliga förankringsprocessen ska ha sin gång först.

Parallellt med den processen pågår bemanningen av enhetschefer och en del förankringsarbete även i omvärlden. Efter överläggningarna med kronprinsessan på torsdagen klev en delegation ledd av Helena Lindberg över till Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för samråd med Gunilla Glasare, direktör för Avdelningen för tillväxt - och samhällsbyggnad, och hon hade med sig Bengt Westman, som är sektionchef för Trygghet och Säkerhet på SKL, det vill säga den sektion som ansvarar för SMO, kommunernas krisberedskap med mera.
Ett konstruktivt samtal följdes av en ömsesidig överenskommelse om förnyade kontakter när MSB kommit igång efter årsskiftet.

torsdag, oktober 9

Kronprinsessan Victoria på besök

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kronprinsessan Victoria besökte MSB-kommittén idag för att sätta sig in i den nya myndighetens uppdrag. Kronprinsessan ägnade hela förmiddagen åt diskussioner kring frågor som rör hela spektrat från skydd mot olyckor och krisberedskap till naturkatastrofer och civilt försvar, alltså samhällsskydd och beredskap.


Vi i sekretariatet, förstärka med Margareta Meyer-Ridbäck, kände oss förstås smickrade och glada över det intresse och engagemang som kronprinsessan visar och inte minst är vi glada att redan under uppbyggnadsskedet få tillfälle att så djupgående beskriva både hur det går till att starta en ny myndighet och om den verksamhet MSB ska bedriva.
onsdag, oktober 8

Välkommen i laget Cecilia och lycka till Elisabeth!

Det är inget att sticka under stol med:
Att Elisabeth Söderberg väljer att gå till ett annat toppenjobb är förstås ett avbräck. Avhoppet riskerar dessutom att sätta igång rykten av olika slag i en tid av oro inför förestående förändringar.

Men jag ska säga som det är:
När jag slutligen fastnade för den skara chefer jag bett ge mig stöd för det fortsatta arbetet att bygga MSB, så fanns Cecilia Nyström med in i det sista och det kändes svårt att då välja bort henne.
Nu blev hon istället den där pusselbiten som behövs för att inte den fortsatta processen ska rämna, och jag är oerhört glad för att hon på mycket kort varsel tackat ja till att komma in istället för Elisabeth Söderberg.

Ni som nu blivit intervjuade av Elisabeth Söderberg ska veta att Elisabeth deltar med liv och lust i att säkerställa att det pågående förändringsarbetet blir bra hela vägen, och att båda varit med i diskussionen om enhetschefer de senaste dagarna.

WSP är att gratulera till att ha rekryterat en toppchef som dessutom visar prov på både integritet och lojalitet i en ganska knivig sits som den hon hamnade i när två arbetsgivare samtidigt erbjudit riktigt intressanta uppdrag.

Och MSB är att gratulera till att det finns flera kompetenta chefer så nära och så engagerade som både Elisabeth och Cecilia.
Båda ska under förmiddagen idag ha hunnit informera sin omgivning. Det pågår fackliga förhandlingar om tillsättningen.

Helena

Cecilia Nyström blir avdelningschef i MSB

Cecilia Nyström, idag stf avdelningschef för den internationella avdelningen, IA, på Räddningsverket i Kristinehamn, kommer sannolikt att utses till avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, istället för Elisabeth Söderberg, fackliga förhandlingar pågår.

Cecilia Nyström är 35 år, och har en flerårig chefsbakgrund på länsstyrelsen i Värmland. Hon kom till SRV för knappt ett år som st.f. avdelningschef och tillika enhetschef för den administrativa enheten på IA i Kristinehamn.

En utförligare presentation finns inom kort på hemsidan: www.sou.gov.se/msb

Helena Lindberg skriver om chefsbytet i en annan blogpost.

Elisabeth Söderberg lämnar MSB

Jag har idag lämnat in min begäran om uppsägning. Det innebär att jag inte kommer att bli avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I somras visste jag inte, som så många andra, vad jag skulle arbeta med efter årsskiftet. Detta medförde att jag sökte en tjänst inom WSP, ett konsultföretag, samtidigt som jag sökte tjänst inom MSB. Helt plötsligt hade jag fått tjänsten som avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete och blivit erbjuden tjänst inom WSP.
Jag ställdes inför utmaningen att välja mellan två mycket spännande tjänster.

Jag har nu fattat ett mycket svårt beslut. Jag kommer att lämna Räddningsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att bli avdelningschef inom WSP. Jag söker mig verkligen inte från något utan går till en för mig ny spännande bransch och en ny utmaning som jag inte vill missa.
Under min resterande tid inom Räddningsverket kommer jag att avveckla den olycksförebyggande verksamheten samtidigt som jag kommer att stödja avdelningschefen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete.
Jag hoppas att alla respekterar mitt beslut och att den pågående processen inom myndigheten inte kommer att påverkas.

Elisabeth Söderberg
Räddningsverket
Avdelningschef olycksförebyggande verksamhet

tisdag, oktober 7

Intensiva dagar i Sandö

Hela chefsgruppen plus sekretariatet har nu tilbringat drygt ett dygn på Sandö. Det är första gången som alla har samlats och fått chansen att lära känna varandra lite bättre, bortsett från ett inledande första möte då intervjuer av enhetschefer planerades.
Alla har suttit tillsammans och diskuterat igenom befattning efter befattning för att bemanna enhetschefer i MSB, ett komplicerat pussel som inte är riktigt klart ännu eftersom några intervjuer återstår att göra och några referenser ska tas. Helheten ska ju bli bra och många överväganden måste göras.

Vad händer nu?
Jo, några kommer att få en aktiv fråga någon gång under de närmaste dagarna om de är intresserade av den befattning de har sökt. Några fler kan komma att kallas till intervjuer. Några kommer får besked att de inte har fått den befattning de sökt.
Sen ska de fackliga organisationerna på central nivå få information inför den fackliga förhandlingen den 17 oktober.
Men inte förrän den 20 oktober är allt klart och då offentliggörs namn och befattningar här i bloggen och på hemsidan

Stort tack till personalen på Sandö för gästfriheten, god mat och teambildande inslag, i synnerhet tack till Robert och Martin och förstås till Anita.

söndag, oktober 5

Stormigt!

I höstrusket har jag nu äntligen samlat mig till några rader på bloggen. Den sista tiden har stunderna vid tangentbordet inte varit många. Tiden har i första hand använts till att bygga nätverk med aktörer i samhället som har uppgifter inom samhällsskydd och beredskap. Och de är sannerligen många! Allt ifrån plast och kemi-företag till kommuner och länsstyrelser till möten med generaldirektörskolleger.

Men tiden har också gått åt till det viktiga rekryteringsarbetet och framtagandet av kravprofiler. För även om jag inte nu själv deltar i intervjuerna till enhetschefsbefattningarna är jag mån om att säkerställa goda och likvärdiga förutsättningar för genomförandet.
Det betyder att jag har haft ett möte med MSB:s chefsgrupp vid vilket vi diskuterat och gått igenom hur vi ska gå till väga vid utformandet av förslag till förhandlingsunderlag för inplacering/tillsättning av enhetschefer. Det har gällt allt från arbetsrättsliga förutsättningar (t.ex. vilken krets som kan placeras in och vilken krets som kan tillsättas) till hur vi ska göra om fler avdelningschefer vill ha samma person till olika enheter. Det är många som sökt flera befattningar så det sistnämnda kan mycket väl inträffa. Naturligtvis ska vi tillmäta den enskildes preferenser betydelse - men jag har ett ansvar för att slutresultatet som helhet blir bra.
Därför samlas vi nu i chefsgruppen på måndag och tisdag på Sandö för att gå igenom intervjuresultaten. Det stora flertalet intervjuer är genomförda men några återstår i mitten av veckan.
På fredag lämnar vi förhandlingsunderlaget till facken. Samtidigt lämnar vi också kravprofilerna till samtliga befattningar i MSB. Som vanligt hoppas jag att vi kan hålla tidplanen 20 oktober - även om ledtiderna är mycket korta. Det är naturligtvis angeläget av flera skäl, inte minst därför att det först då är möjligt för den som inte är aktuell för en chefsbefattning att få anmäla sitt intresse för annan befattning.
Lite har det "stormat" under den här perioden kring vårt tekniska system för att hantera intresseanmälningarna. Jag hoppas att frågetecknen nu rätat ut sig och att alla förstått att tekniken endast är ett administrativt stöd för oss i att hantera anmälningarna. Bemanningspolicyn gäller ju så klart med allt vad det innebär för både tillsvidareanställda med och utan verksamhetsövergång liksom för visstidsanställda. Håller tidplanen ska vi kunna öppna databasen för alla igen den 20 oktober! **
Och då bör vi kunna gå i mål med att alla ska ha fått sina besked i början på december.
- - -
Förra veckan överlämnade den särskilde utredaren som regeringen tillsatt för att se om någon annan huvudman kan bedriva verksamhet på räddningsskolorna i Rosersberg och Skövde sin rapport till regeringen. Jag avvaktar nu eventuella beslut från regeringen men konstaterar också att Räddningsverkets planering för 2009 vad avser sotningsutbildning i Rosersberg under MSB/Sandös huvudmannaskap liksom planeringen för SMO-studenterna i Skövde och Rosersberg att de ska erbjudas alternativa sätt att slutföra sina utbildningar ligger fast.

Har ni tänkt på att nästa år - MSB:s första verksamhetsår - också är det år Sverige har ordförandeskapet i EU? Det är visserligen inte förrän till hösten (!) men som ni vet går ju tiden oerhört fort. Därför känns det väldigt bra att jag har kunnat knyta Ivar Rönnbäck direkt till mig för att bl.a. bistå med allt ordförandeskapsrelaterat som Regeringskansliet kan vilja ha hjälp med.
Det finns redan en plan för ett antal möten/seminarier i Sverige och jag tror att förväntningarna på MSB bland systermyndigheter i EU är minst lika stora som de är här hemma i Sverige.
Förväntningar ja - de möts jag av vid alla mina nätverksbyggande möten. Då försummar jag inte tillfället att understryka att ett gott samhällsskydd och en god beredskap förutsätter att alla tar ansvar. Landshövdingen i Stockholms län har redan skrivit under på detta - om inte i kilskrift så väl i brons. Det ser jag som ett mycket gott tecken!

Helena


**Tillagt den 10 oktober:
Förtydligande - gäller tillsvidareanställda. För visstidsanställda öppnas en möjlighet att anmäla intresse för preliminära vakanser, om tidplanen håller den 17 november. //MMR