torsdag, oktober 16

Var när hur! Info om informationsflödet m.m.

Kort om närmaste dagarnas aktiviteter:

 • På måndag den 20 oktober öppnas den tredje bemanningsfasen. Medarbetare kan anmäla intresse till en befattning den 20-29 oktober.
 • På måndag offentliggörs också de nya enhetschefernas namn och de vakanta enhetschefsbefattningarna. Mer information om rekryteringen av enhetschefer där det har uppstått vakanser kommer också inom kort.
 • Information kommer att skickas via epost direkt till medarbetare nästa vecka. Det pågår förberedelser för information via alla möjliga kanaler, men huvudsakligen via intranät, möten etc. Möte med Helena Lindberg med möjlighet att ställa frågor på KBM Stockholm den 20 oktober och på Räddningsverket Karlstad den 21 oktober och videouppkoppling till andra orter.

I morgon fredag är det möte med de centrala fackliga organisationerna för förhandling om; tillsättning av enhetschefer, bemanningsprocessen, kravprofiler och rekrytering till vakanta chefsbefattningar.

Alla tidsangivelser i den här bloggposten beror på om tidsplanen kan hållas och givet att de fackliga förhandlingarna går smidigt.

Längre information om samma sak:
Det pågår ett komplicerat och intensivt arbete för att få ihop hela pusslet.
Först och främst:
 • Hur man bemannar på ett så bra sätt som möjligt? Att få fram kravprofiler som är korta, tydliga, mätbara och enkla att förstå är inte enkelt. In i det sista pågår arbetet för att göra detta bra också i detaljerna. Många är involverade i det arbetet - avdelningschefer, enhetschefer, enskilda medarbetare och MSB-sekretariatet som ansvarar för att hålla ihop alltsammans, skapa enhetlighet, rätta till skevheter, samordna, säkerställa kvalitet och verksamhet och budget och samtidigt försöka hinna förankra alltihop och snoka reda på de borttappade detaljerna. Många har jobbat väldigt hårt de senaste två veckorna för att bidra i det pusselläggandet. Vi ber om viss förståelse för om det uppstår glapp just nu i kommunikationerna och feedback.
 • Bra IT-stöd som ska hjälpa till att hantera allas CV, det kan blir totalt närmare 1000 sidor CV och det ska gå att para ihop enskilda människors önskemål med behovet av att bemanna MSB med rätt kompetens och rätt person på rätt plats och samtidigt en fungerande helhet och bra arbetslag. Att tekniken fungerar kommer att upplevas av alla som väldigt viktigt. Det senaste testet på torsdag förmiddag fungerade bra.
 • Information - en mängd viktig information ska på mycket kort tid ska nå ut till alla medarbetare. Ingen ska glömmas, inte heller den som är tjänstledig, sjukskriven, på operationsbordet, akut resa någonstans, visstidsanställda e.t.c. Det ska gå att få grepp om den nya organisationen på mycket kort tid vilket ställer krav på tydlighet.
En viktig sak att komma ihåg när tredje fasen av bemanningen börjar är den grundläggande principen: att det handlar om verksamhetsövergång.
Det betyder att MSB huvudsakligen kommer att bemannas av medarbetare som idag är anställda i någon av de tre myndigheterna SRV, KBM eller SPF. Därför skiljer sig hela förfarandet från en vanlig rekrytering.

För det andra att kravprofilerna är inte befattningsbeskrivningar i vanlig mening. Kravprofilerna är en beskrivning av arbetsområdet, och en beskrivning över vad som krävs för att klara uppdraget. Precis som tidigare är alla titlar arbetsnamn, vanligen efter den enkla principen "Handläggare för..." följt av en beskrivning av arbetsuppgifter snarare än en titel i vanlig mening. Så småningom när MSB kommit igång, kommer en normal process för att ta fram ordentliga titlar och namn på befattningar.

Det tredje som är viktigt att komma ihåg är att inte heller nu när detaljorganisationen läggs fram är alla detaljfrågorna fullt besvarade. Det kommer att finnas detaljer som inte är nämnda. Det kan finnas verksamheter, utestående frågor som inte riktigt fått sin hemvist än. Det finns säkert någon detalj som måste påminnas om så den inte riskerar hamna mellan stolarna.
Processen kan starta på riktigt när medarbetare är på plats, det vill säga efter den 1 januari.

Många medarbetare kommer att uppmanas att tänka nytt. Våga göra något de inte riktigt trodde de kunde. Kanske flytta nånstans, kanske prova sin kunskap och erfarenhet på ett nytt fält eller i ett nytt sammanhang. Våga utmana de egna gränserna.
...

Huvuddragen i informationsflödet nästa vecka:
 • Alla ska få en email med chansen att fylla i sin CV via en länk till webbverktyget. Där finns information om hur man gör, men dessutom finns det ett informationsmaterial ute i respektive organisation, samt information på intranäten om hur det går till rent praktiskt att hantera webbverktyget.
 • Information via intranäten.
 • Information via chefer.
 • Sen väljer Räddningsverket respektive Krisberedskapsmyndigheten lite olika lösningar för att ge medarbetarna bra stöd i att orientera sig i den nya organisationen, att hantera tekniska frågor och svara på personalfrågor.
 • Helena Lindberg träffar medarbetare på KBM på den vanliga tiden för personalinformation, och på tisdagen på Räddningsverket i Karlstad. På båda platserna kommer det att finnas uppkoppling för videoöverföring till medarbetare på andra orter och möjlighet att ställa frågor.
Medarbetare som är visstidsanställda respektive medarbetare i Rosersberg och Skövde får också tillgång till en CV-mall, som man kan fylla i, lagra på sin dator för att snabbt kunna skicka iväg när webbverktyget öppnas även för visstidsanställda runt den 17 november. Ansökningstiden för fjärde bemanningsfasen, dvs den för visstidsanställda, blir mycket kort, en vecka.

Information som gäller bemanning av de vakanta enhetschefsbefattningarna kommer senare, men även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg/Skövde uppmanas hålla utkik efter den informationen under de närmaste dagarna!

ER

2 kommentarer:

Anonym sa...

När på måndagen kommer informationen?

MSB-kommittén sa...

Klockan tio fattar utredaren sitt beslut så det blir efter den tidpunkten.
Eftersom det är ganska stora informationsmängder vi talar om och en viss logistik ska till, så är det mer realistiskt att tro eftermiddag än före lunch.

Mail går ut när databasen öppnar.