torsdag, oktober 30

Inplaceringsarbetet - vad händer nu?

Inplaceringsarbetet
– vad händer nu och vem gör vad?


Viktigaste hållpunkterna i den fortsatta processen

3 november Inplaceringsarbetet börjar. Berednings- och förankringsprocessen ska vara klart den 17 november, så att förhandling kan ske den 21 november för beslut 24 november.

17-24 november Möjlighet för visstidsanställda och anställda i Skövde och Rosersberg att anmäla intresse till preliminära vakanser

24 november Beslut om inplacering av tillsvidareanställda

28 november Beslut om tillsättning på vakanser av visstidsanställda eller anställda i Skövde och Rosersberg

1 december Information till alla medarbetare i Räddningsverket, KBM och SPF om bemanningen av MSB

12 december Förhandling om övertalighet

17 december Slutrapport fastställes

4 kommentarer:

Martin sa...

Hej!
Något som i alla fall jag har haft svårt att förstå och inte heller blivit klokare av vid frågor till mina chefer är när, hur, av vem etc jag blir informerad om jag har ett jobb efter jul.
Tolkar jag detta rätt så är det den 1:a december? Hur kommer jag få beskedet? Brev? Samtal? Kanske finns det möjlighet att förtydliga den informationen här?

/Martin Neldén, SRV

MSB-kommittén sa...

Hej Martin.
Du har rätt - den första december ska alla ha rakt besked.

Under tiden fram till första december pågår ett pussel-läggande, alla eventuella underhandsbesked till enskilda medarbetare kommer att vara preliminära. Några kommer inte höra någonting, och då kan det bero på att de omedelbart fick sitt prioriterade önskemål uppfyllt och att det valet håller hela vägen fram till den första december.

Ingen ska utsättas för någon överraskning, utan om man föreslås för inplacering på annan befattning än den man önskat, så kan man räkna med ett samtal liksom den som inte fått en inplacering och som har verksamhetsövergång.

Anonym sa...

Men vem är det som ger beskeden? Från vem kommer samtalet? Nuvarande chef? Eller någon annan? Håller med Martin - det behöver förtydligas.
/Karin, SRV

MSB-kommittén sa...

Hej Karin.

Det kommer att variera från fall till fall. Arbetsfördelningen och processen framgår av det pm om inplaceringsarbetet som ligger på Gemnet respektive Navet.
Någon kommer att att samtala med sin blivande eventuella chef, andra med nuvarande chef, någon med beredningsgruppen eller HR-stöd, vissa med sekretariatet och avdelningschefer, en del kommer inte att höra någonting (solklara befattningsplaceringar till exempel) och så vidare.

Beroende på hur den här processen fortskrider, (som ju startar idag, det är nog klokt att hålla i minnet att alla svar inte finns genast), så kommer det att klarna.

I praktiken kanske tillsvidareanställda i stor utsträckning fått besked redan före 17 november, preliminärt, inför den första förhandlingen - det återstår att se hur smidigt arbetet fortskrider.

Vi förstår att nu känns oron påtaglig för många, och att det är väldigt många som går omkring och är oroliga för om de ska ha något arbete alls efter årsskiftet.

Trots det ber vi om en smula tålamod, så att processen får ha sin gång. Under den resan, processen, kommer alla få ett rakt, tydligt svar på den fråga karin ställer.

Det vi sagt i tids- och arbetsplanen är att den 1 december ska bemanningen vara klar. Då kommer alla, eller alla med få undantag som fortfarande är föremål för en särskild diskussion av något slag, att veta besked.

Man kan misstänka att det nu kommer att bli mängder av samtal fram och tillbaka och en tid av både oro och spänd förväntan.

Svararde: ER