måndag, oktober 20

Listan på enhetschefer, internrevisor och avdelningschefer

Idag klockan tio fattade utredaren sitt beslut angående tillsättning av enhetschefer. De fackliga förhandlingarna är avslutade.

Avd för verksamhetsstöd
Avdelningschef Ulrica Johansson

Enheten för service och säkerhet m.m.
EC Mats Ekström 054 - 13 53 90
Enheten för juridik
EC Key Hedström 054 - 13 51 52
Enheten för ekonomi
EC Berth Solberg 054 - 13 51 79
Enheten för personal
EC Lennart Hansson-Böe 054 - 13 51 67
Enheten för kommunikation
EC Sofia Jansson 054 - 13 52 25
Enheten för IT-stöd
EC Claes-Uno Brask 054 - 13 50 70

Avd för risk och sårbarhetsreducerande arbete
Avdelningschef Cecilia Nyström

Enheten för risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsprogram och planer
EC Anna Walldén 054 - 13 51 36
Enheten för den enskildes säkerhet och beredskap
EC Katarina Rydberg 054 - 13 50 45
Enheten för brandskydd och brandfarliga varor
EC Vakant
Enheten för farliga ämnen
EC Ingemar Malmström 054 - 13 50 64
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet
EC Mette Lindahl-Olsson 054 - 13 51 27
Enheten för informationssäkerhet och medieberedskap
EC Vakant

Avd för utbildning, övning och beredskap
Avdelningschef Roy van Dalen

Enheten för stöd till och utveckling av räddningstjänst och krishantering
EC Håkan Axelsson 054 - 13 51 50
Enheten för stödsystem
EC Lars Nilsson 054 - 13 52 50
Enheten för utbildning
EC Pia Holmstrand 054 - 13 51 69
Enheten för övning
EC Vakant
Enheten för affärsstyrning av Rakel
EC Stefan Kvarnerås 08-593 712 02
Enheten för infrastruktur för Rakel
EC Marko Fagerström 08-593 713 97
Enheten för kundstöd för Rakel
EC Nina Andersson 08-593 713 38


Avd för samordning och insats
Avdelningschef Anneli Bergholm Söder

Enheten för samordning
EC Anna Nyman 08-593 712 89
Enheten för omvärld och beredskap
EC Vakant
Enheten för insatser
EC Kjell Larsson 0550- 22 70 10
Enheten för insatspersonal
EC Anna-Karin Hamrén 0550-22 70 28
Enheten för materiel och stödresurser
EC Thord Schyberg 0550- 22 71 06


Avd för utvärdering och lärande
Avdelningschef Pertti Nordman

Enheten för strategisk analys
EC Magnus Hjort 08-593 71 065
Enheten för inriktning och planering av samhällsskydd och beredskap
EC Mona Matsson 08-593 712 85
Enheten för inriktning och beställning av forskning och studier
EC Hans-Olov Byqvist 054 - 13 50 15
Enheten för tillsyn och tillsynsvägledning
EC Lena Tellvik 054 - 13 53 24
Enheten för lärande och olyckor och kriser
EC Thomas Gell 0586- 71 32 26

Chef internrevisionen
Mikael Henriet 054 - 13 51 37

Sandö
Verksamhetschef Anita Gahlin

Utbildning och utvecklingsenheten
EC Yvonne Näsman 0612-822 23
Utbildningsenhet 1 (Övrig utbildning)
EC Matts Good 0612-82 000
Utbildningsenhet 2 (SMO-utbildning)
EC Patrik Eriksson 0612-821 35
Serviceenheten
Vakant
Internat och restaurang
Vakant
Utbildningsstöd
Vakant

Revinge
Verksamhetschef Håkan Björklund

Utbildningsenhet 1
EC Richard Hartmann 0550- 22 70 53
Utbildningsenhet 2
EC Thomas K Nilsson 046 - 23 36 40
Utbildnings- och utvecklingsenhet
EC Bozena Werbart 046 - 23 35 90
Utbildningsstödsenhet
EC Jonas Evbäck 046 - 23 36 13
Serviceenhet
EC Kjell Jarlsborg 046 - 23 36 78
Internat och restaurangenhet
EC Charlotta Ankarlilja 046 - 23 35 92

Inga kommentarer: