fredag, oktober 24

Fakta om chefstillsättningarna

Fördelningen av enhetschefer föranleder en del frågor. Här följer en sammställning av hur valet av enhetschefer och andra chefer fördelat sig:

Av de högsta cheferna - d.v.s. avdelningschefer, direktörer och andra strategiska chefsfunktioner (chefsjurist och chef för internrevisionen) som rapporterar direkt till myndighetsledningen;
8 män och 6 kvinnor (inklusive GD)
Av dessa är fem inplaceringar, övriga är tillsättningar. Med inplacering avses verksamhetsövergång på nivån.

Av de nyss utsedda enhetscheferna är 20 män och 14 kvinnor.
(Chefsjuristen och chef för internrevision räknas då inte i den statistiken.)
Av enhetscheferna (totalt, exkl chefsjurist, internrevision) är:
23 inplaceringar
11 tillsättningar

Sammanfattningsvis är alltså könsfördelningen bland cheferna i MSB hittills
27 män
19 kvinnor

30 chefsbefattningar är inplaceringar
16 tillsättning eller rekrytering

6 enhetschefsbefattningar är ännu inte tillsatta

Bakgrunden:
34 SRV
9 KBM
0 SPF
3 externa rekryteringar

(GD eller ÖD har inte räknats in i ovanstående statistik).

ER

Inga kommentarer: