tisdag, oktober 21

Brevet till medarbetarna

Jag hoppas att du ska hitta en intressant befattning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Prata med din närmaste chef, med de nya enhetscheferna eller avdelningscheferna. Jag har bett dem om stöd i den fortsatta bemanningsprocessen. Medarbetarna i mitt sekretariat backar upp cheferna, informationsenheter och personalenheter för att svara på frågor.

En hel del kommer att kännas ganska välbekant nu när vi börjar närma oss detaljnivåerna. Men jag vill passa på att uppmuntra alla medarbetare till att våga testa gränserna. Kanske din erfarenhet och din kunskap kommer att göra nytta i ett möte med en ny spännande verksamhet eller i ett oväntat möte med andras kunskap? Kan du tänka dig att flytta? Kanske just din kompetens skulle ge verksamheten en värdefull skjuts på en annan ort eller i en annan enhet än den du själv först tror är den naturliga. Dra dig inte för att anmäla intresse för en befattning, även om du är osäker på om du lever upp till kraven. Ju mer människor från de tre nuvarande myndigheterna kan mötas i ny blandning i den praktiska vardagen i MSB, desto rikare, bredare och samtidigt vassare kommer MSB att bli, det är min fasta övertygelse.

Även nu, när den tredje delen av bemanningsprocessen startar, finns det utestående frågor. Det kan till exempel handla om var en viss typ av frågor ska handläggas. Bli alltså inte förskräckt över att din hjärtefråga inte finns uppräknad, men bevaka gärna så att den inte blir bortglömd. Vissa frågor ska genomsyra hela verksamheten: exempelvis mångfald och jämställdhet, miljöfrågor, värdegrundsfrågor, det internationella perspektivet och att vi ska vara samordnade i vårt bemötande med omvärlden. De namn som finns på befattningarna i webbverktyget är arbetsnamn och säger ingenting om vilka titlar MSB:s medarbetare kommer att ha efter den 1 januari.

Slutligen:

Var rak. Det lönar sig att berätta vad du faktiskt önskar dig, olika former av taktiska överväganden riskerar trassla till det för den som söker.

Lycka till med ditt val!

Helena

1 kommentar:

Anonym sa...

Det känns svårt att ta uppmaningen att "våga" på allvar. Vi fick samma uppmaning när tjänsterna för enhetschefer kom ut och sen visade det sig bara vara tomma ord. Det var istället gräddfil in för "gamla" chefer.