söndag, oktober 12

Uppsummering av veckan som gick

Veckan som gick avslutades med hårt arbete även över helgen med att skriva kravprofiler.
Stort tack till alla som bidragit på olika sätt ute på myndigheterna för att säkerställa uppdraget att få ihop kravprofiler för över 700 befattningar på mycket kort tid.

Parallellt har processen med bemanning av enhetschefer fortsatt.

På måndag kommer de centrala fackliga organisationerna att informeras inför den förhandling som är inplanerad den 17 oktober.
I samband med det kan det börja gå rykten och därför finns anledning att ännu en gång understryka att den 20 oktober - givet att vi kan hålla tidsplanen - så presenteras enhetschefer, detaljorganisation och kravprofiler. Samtidigt ska också databasen öppnas igen för de tillsvidareanställda.
Så före den 20 oktober är inget klart, och det är skälet till att inte frågor kan besvaras, rykten står okommenterade etc. Den fackliga förankringsprocessen ska ha sin gång först.

Parallellt med den processen pågår bemanningen av enhetschefer och en del förankringsarbete även i omvärlden. Efter överläggningarna med kronprinsessan på torsdagen klev en delegation ledd av Helena Lindberg över till Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för samråd med Gunilla Glasare, direktör för Avdelningen för tillväxt - och samhällsbyggnad, och hon hade med sig Bengt Westman, som är sektionchef för Trygghet och Säkerhet på SKL, det vill säga den sektion som ansvarar för SMO, kommunernas krisberedskap med mera.
Ett konstruktivt samtal följdes av en ömsesidig överenskommelse om förnyade kontakter när MSB kommit igång efter årsskiftet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför har ni förkortat ansökningstiden för oss handläggare? Många av oss reser mycket och tiden är ändå kort, bilden av hur den nya organisationen kommer att se ut för oss kommer inte att finnas före måndag den 20, och kors i taket! vi kanske behöver lite tid att tänka och reflektera över våra val. Då det verkar så enkelt att förkorta tider i allafall för oss, kan man fundera på om fler ändringar kommer att ske. Är ni medvetna om att det är rätt darrigt ute i organisationen just nu? Förstår att ni rent teoretiskt självklart är medvetna om detta, men detta val framstår i allafall för mig som en rätt dålig insyn om hur såna här besked kan påverka i en omställningsprocess.

MSB-kommittén sa...

Anonym syftar på att ansökningstiden i tredje omgången blir 20-29 oktober istället för 20-31 oktober.

Ja, det är verkligen väldigt kort tid för alla involverade. När vi räknade dagar så fann vi att den något kortare tiden var den enda möjligheten för att hinna med en ordentlig process på utsatt tid.
Målet är att vara klar den 1 december.

Vi har också förståelse för att det skapar oro att ändra tider, det handlar ju om väldigt många människors framtid och som sagt - oerhört kort tid för alla.

Jag hoppas att anonym och andra som blivit oroade av datumändringen ska våga ha förtroende för att det ändå ökar möjligheten för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt och att vi håller tidsplanen när alla kan få konkreta besked, den första december.


Eva