onsdag, oktober 8

Cecilia Nyström blir avdelningschef i MSB

Cecilia Nyström, idag stf avdelningschef för den internationella avdelningen, IA, på Räddningsverket i Kristinehamn, kommer sannolikt att utses till avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, istället för Elisabeth Söderberg, fackliga förhandlingar pågår.

Cecilia Nyström är 35 år, och har en flerårig chefsbakgrund på länsstyrelsen i Värmland. Hon kom till SRV för knappt ett år som st.f. avdelningschef och tillika enhetschef för den administrativa enheten på IA i Kristinehamn.

En utförligare presentation finns inom kort på hemsidan: www.sou.gov.se/msb

Helena Lindberg skriver om chefsbytet i en annan blogpost.

Inga kommentarer: