tisdag, oktober 28

Webbverktyget korrigerat

Tillagt:
Webbverktyget i sig har inte krånglat, utan det har varit inställningar i vissa datorer hos mottagarna, understryker teknikerna.

En felaktighet smög sig in i notisen nedan: denna gång går INTE en bekräftelsemail ut, utan du skriver ut dina val på en skrivare för att se att allt har blivit som du tänkte.

---

Det har varit trassligheter med webbverktyget, och en del korrigeringar gjordes under helgen men dessa korrigeringar ska inte påverka de val som gjordes förra veckan. Måndag och tisdag förefaller allt fungera bra.

Det är viktigt att du granskar ditt bekräftelsemail, som du får efter att webbverktyget har stängts. Av det ska det framgå vilka val du har gjort och om du lämnat din CV som tänkt.

Om din intresseanmälan verkar ha kommit på avvägar, prata med personalavdelningen.

Under processen kommer valen och listorna att dubbelkontrolleras, så att även den som inte valt något kan fångas upp och få ett direkt och personligt samtal om saken. Sekretariatet för MSB-kommittén vill understryka att webbverktyget är framtaget som stöd för bemanningsprocessen på uppdrag av sekretariatet och ska ses som ett verktyg för att hjälpa till att hålla ordning på väldigt mycket uppgifter.

Under helgen kommer listor att tas fram, dessa kan man bläddra i hos respektive personalenhet på måndag den 3 november.

Inga kommentarer: