onsdag, oktober 8

Välkommen i laget Cecilia och lycka till Elisabeth!

Det är inget att sticka under stol med:
Att Elisabeth Söderberg väljer att gå till ett annat toppenjobb är förstås ett avbräck. Avhoppet riskerar dessutom att sätta igång rykten av olika slag i en tid av oro inför förestående förändringar.

Men jag ska säga som det är:
När jag slutligen fastnade för den skara chefer jag bett ge mig stöd för det fortsatta arbetet att bygga MSB, så fanns Cecilia Nyström med in i det sista och det kändes svårt att då välja bort henne.
Nu blev hon istället den där pusselbiten som behövs för att inte den fortsatta processen ska rämna, och jag är oerhört glad för att hon på mycket kort varsel tackat ja till att komma in istället för Elisabeth Söderberg.

Ni som nu blivit intervjuade av Elisabeth Söderberg ska veta att Elisabeth deltar med liv och lust i att säkerställa att det pågående förändringsarbetet blir bra hela vägen, och att båda varit med i diskussionen om enhetschefer de senaste dagarna.

WSP är att gratulera till att ha rekryterat en toppchef som dessutom visar prov på både integritet och lojalitet i en ganska knivig sits som den hon hamnade i när två arbetsgivare samtidigt erbjudit riktigt intressanta uppdrag.

Och MSB är att gratulera till att det finns flera kompetenta chefer så nära och så engagerade som både Elisabeth och Cecilia.
Båda ska under förmiddagen idag ha hunnit informera sin omgivning. Det pågår fackliga förhandlingar om tillsättningen.

Helena

Inga kommentarer: