tisdag, september 30

Konsten att göra allt samtidigt...

...onsdag, torsdag och fredag genomförs ett stort antal intervjuer av tillsvidareanställda medarbetare som har anmält intresse för befattningar som enhetschef. Redan måndag-tisdag börjar pusselläggandet och någon enstaka eftersläntrande intervju kan komma att genomföras i mitten-slutet av nästa vecka.
Samtidigt pågår också arbetet att börja mejsla ut kravprofiler för övriga befattningar. 13 oktober ska det vara klart.

Databasen är stängd till 20 oktober
Det innebär att du som lagt in din CV inte kan titta på dina uppgifter utan får vänta till 20 oktober för eventuella justeringar.

Tekniska bekymmer av skilda slag med databasen
MSB-kommitténs sekretariat har uppmärksammats på att det finns problem. De är inte oöverkomligt stora eller omfattande och påverkar inte processen, men irriterar användaren. Om man vänder på saken kan man konstatera att det var bra att vi fick testköra databasen nu inför tillsättningen av enhetschefer, så att det går att åtgärda problem inför den stora utmaningen att tillsätta hundratals befattningar...

Dagens korridorsnackis:
Någon enstaka visstidsanställd har lagt in sin CV i databasen och anmält intresse för befattningar som enhetschef. Det har vi kontroll på, och visstidsanställda kommer precis som tidigare sagts inte in i processen ännu, utan senare. Bemanningspolicyn från maj gäller alltså fortfarande.

fredag, september 26

Nästa steg; viktigt för dig som lämnat intresseanmälan

Processen för nästa steg i den pågående bemanningen av enhetschefer pågår. Kommande vecka genomförs intervjuerna. Den som har lämnat en intresseanmälan ska ha kunnat läsa det i en automatiserad epost som skickats från databasen tidigare i veckan.

Det som nu händer, redan vecka 40, 29 september-3 oktober:
Måndag läggs en detaljplanering. Därefter startar intervjuer omgående. Du som har lämnat en intresseanmälan bör vara beredd på att bli kallad till intervju på mycket kort varsel. Tänk alltså på att hålla dig lätt anträffbar under kommande veckor, och höra av dig om du är bortrest. Intervjuer genomförs i Stockholm och Karlstad i huvudsak.

Avdelningscheferna ansvarar för att kalla till intervjuer, och sekretariatet medverkar till att varje avdelningschef har tillgång till en resursperson som medverkar vid intervjuerna. Det innebär att två personer gör intervjuerna vilket ökar möjligheten till en objektiv bedömning. Efter intervjuerna ska referenser tas.

Vid chefsinternatet den 6-7 oktober är det avstämning med utredaren.
Det slutgiltiga beslutet tas av utredaren, dvs Helena Lindberg.

Bemanningspolicyn från 27 maj beskriver närmare hur det går till. Den finns på hemsidan.
  • Den som nu har chefstjänst och förordas en befattning som enhetschef föreslås inplacering, i annat fall föreslås tillsättning.
  • Den som inplaceras/tillsätts ska motsvara kraven på chefer i MSB.
  • Det är inte en skyldighet att tillsätta en befattning. Om det inte finns någon som bedöms lämplig för tjänsten så vakanshålls den. Information om förfarandet i sådana fall en vakanshållen chefstjänst ska tillsättas kommer om/när det blir aktuellt.
  • Den som inte får en enhetschefstjänst har möjlighet att bli inplacerad i nästa omgång som startar 20 oktober.
Till detta ska betonas att en intresseanmälan är exakt vad det låter som, man har anmält intresse.

Några sökanden har haft tekniska bekymmer med sin intresseanmälan, dessa åtgärdas nu. Den som är orolig över om intresseanmälan kommit in ordentligt kan kontakta någon av oss i sekretariatet eller de respektive kontaktpersoner hos personalavdelning/-enhet som tidigare angivits i respektive myndigheters interna information.

ER

torsdag, september 25

Bloggen firar 30 000

MSB-kommitténs blogg har nu haft över 30 000 unika besök, vilket får anses bra eftersom den vänder sig i huvudsak till medarbetare och närmast berörda av förändringsarbetet.

Lite mer statistik:
Genomsnittet är ungefär 200 unika besökare varje dag. Väldigt många tittar in på morgonen men med tiden har allt fler även hittat hit på eftermiddagarna.
Huvudelen av besöken ligger under vad som får kallas för kontorstid, efter åtta men före klockan 17 på vardagar.

Bloggen har hittills publicerat 120 inlägg. Detta blir nummer 121 i ordningen och den startade i april.

Av dem som hittar hit på sökord toppas listan av sökordet msb i sökmotorer som Google och Yahoo. Väldigt många förefaller ha som vana att besöka bloggen efter att först ha kikat på hemsidan, eftersom många först besökt den.

Det där kan nu bero på att adressen hit är relativt lång och krånglig: http://www.msbkommitten.blogspot.com/

Men adressen till hemsidan är inte heller enkel: www.sou.gov.se/msb

Något om kommentarerna i bloggen som ju modereras, det betyder att någon läser dem innan de publiceras, och det är ju en försäkran mot att bloggen och kommentarsfältet missbrukas på olika sätt. Alla kommentarer utom en har kunnat publiceras.
Det är ömsom vin ömsom vatten i kommentarerna, huvuddelen är människor som ställer en fråga helt enkelt. En hel del kritiska synpunkter finns också givetvis.

tisdag, september 23

Om tjugo minuter stängs databasen...

...för intresseanmälan för alla som anmält sitt intresse för en befattning som enhetschef.

Till alla som är berörda ska det gå ut information via automatiserad epost.

Påminnelse: Sista dag att anmäla intresse för enhetschefer

Du som är intresserad av en befattning som enhetschef - sista dag för att anmäla intresse i databasen är idag, den 23 september.

De nyligen utnämnda avdelningscheferna och strategerna träffades idag måndag eftermiddag. Gruppen kallas från och med nu kortfattat "chefsgruppen" men omfattar alltså avdelningschefer, de strategiska ledningsfunktionerna inklusive chefsjuristen, samt verksamhetscheferna i Sandö och Revinge.
Under mötet behandlades en rad frågor kring hur tillsättningen av enhetschefer ska gå till, arbetsrättsliga knivigheter och praktiska frågor.

Eftersom regeringens budgetförslag lades igår berördes något kort hur den ser ut för den framtida verksamheten.

I bloggen återkommer vi med detaljer kring hur bemanningsprocessen ska gå till, hur arbetet med kravprofiler på övriga befattningar fortskrider och i det arbetet deltar nu avdelningschefer och så småningom enhetschefer. De nya cheferna får givetvis extra stöd för att snabbt komma rätt i det arbetet dels av sekretariatet, dels av kollegorna i chefsgruppen.

ER

fredag, september 19

Den fortsatta bemanningen av MSB

Tillsvidareanställda medarbetare med verksamhetsövergång
Tillsvidareanställda medarbetare i KBM, SPF och SRV med verksamhetsövergång till MSB har redan fått e-post med bilagan "Mitt personliga CV". Rekommendationen är att fylla i "Mitt personliga CV" så snart som möjligt och spara i webbverktyget.
Nästa steg i bemanningen av MSB är intresseanmälan till medarbetarbefattningar (inklusive till exempel specialister och biträdande enhetschefer), som sker 20–31 oktober. Mer information kommer i anslutning till starten av den bemanningsomgången.

Visstidsanställda samt anställda vid Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde
Efter inplacering i MSB av tillsvidareanställda med verksamhetsövergång kan det finnas kvarstående behov av att rekrytera medarbetare. Eventuella vakanser blir i det läget möjliga att söka för visstidsanställda medarbetare i KBM, SPF och SRV inklusive anställda vid Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde. Information om det går ut idag via intranät eller under de närmaste dagarna via cheferna om en CV-mall som sparas på den egna datorn tills vidare.

Påminnelse angående intresseanmälan för enhetschefer
Intresseanmälan för befattningar på enhetschefsnivå pågår och ska vara inlämnad senast tisdagen den 23 september klockan 24.00. I den mån det finns någon skillnad i kravprofiler utlagd på hemsidan och kravprofil i databasen är det den senare som gäller. Skillnaderna ska dock vara marginella och främst av redaktionell natur.

Ivar Rönnbäck i MSB:s ledningsfunktionHelena Lindberg kommer att knyta Räddningsverkets överdirektör Ivar Rönnbäck till MSB:s strategiska ledningsfunktion.


- Jag vill förstärka ledningsfunktionens kompetens inom Räddningsverkets sakområden och är därför angelägen om att ta vara på Ivars breda och djupa kunskaper och erfarenheter. Ivar kommer närmast att ha uppgifter kopplade till nästa års arbete med att förbereda och genomföra EU-ordförandeskapet, säger Helena Lindberg.


Ivar Rönnbäck kommer också att på strategisk nivå arbeta med frågor om risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet ur ett internationellt perspektiv.
- Jag räknar dessutom med att han ska kunna genomföra särskilda utredningar eller andra uppdrag som MSB kan ha behov av, säger Helena Lindberg.


Ivar Rönnbäck är idag överdirektör för Räddningsverket.

Hur många har verksamhetsövergång?

Det är 41 enhetschefsbefattningar är ute för intresseanmälan.
Sista dag för intresseanmälan är den 23:e september, det vill säga tisdag.
Listan för verksamhetsövergång på den nivån upptar 65 namn, varav 45 på SRV, 18 på KBM (kan komma att justeras) och 2 på SPF.

Hur många har anmält verksamhetsövergång totalt?
581 på SRV, 207 på KBM och 9 på SPF.
Det kan komma några anmälningar till mot bakgrund av beslutet att låta sotarutbildningen i Rosersberg fortsätta.

torsdag, september 18

Liten uppsummering av veckan

Hoppsan, nu rinner tiden iväg med en rasande fart igen.

Onsdag besökte Helena Lindberg Morokulien och trakterna runt Charlottenberg för att följa Triplexövningen 2008, i sällskap av den bland andra den svenska försvarsministern och den norske justitieministern Knut Storberget och många fler. Över 400 deltar i övningen. Thord Eriksson deltog samtidigt i ett möte i Tällberg med beredskapssamordnare från hela mellansverige.

Helena Lindberg hade idag torsdag ett välbesökt möte med medarbetarna i Räddningsverket, uppkopplade på distans. Det kommer en rapport här i bloggen om den saken, förhoppningsvis under fredagen.
På tisdag träffar hon medarbetare på KBM på motsvarande sätt.

I morgon fredag är det insynsråd i SRV. Insynsråd inrättades i januari 2008,och ersatte styrelserna. Det betyder alltså att generaldirektören ensam svarar inför regeringen för myndighetens verksamhet, där det tidigare fanns en styrelse. Insynsrådet är ett rådgivande stöd till GD.
Även KBM har ett insynsråd, liksom SPF.

I fredags för en vecka sedan fastställdes logotypelinjen. Loggan får ni tyvärr inte skåda här ännu eftersom den ska skyddas först och utvecklas något. Men det blir en logotype som kreatörerna på Pangea Design kallat för stjärnan. I ett uppföljande möte idag, torsdag, diskuterades finslipning av logotyp, formulera regler som typsnitt, användning och så vidare. Idag levererade dessutom webb-utredarna sina rekommendationer i muntlig form, rapporten kommer nästa vecka.

Dagens avvärjda rykte handlar om framtiden för SMO-elever på skolorna i Skövde respektive Rosersberg, som alltså nu har fått klart besked om att de kommer att kunna fullfölja sina studier.

Eva

tisdag, september 16

Spridda datorskurar

Åtminstone två av kommittésekretariatets datorer är uppe och fungerar med det nya operativsystemet i magen.
Med det varnar vi för smärre störningar under dagen.
ER

måndag, september 15

Datorstopp

Nu klockan 16 påbörjas installationen av nytt operativsystem i alla datorer här i kommitténs lokaler, med allt vad det innebär. Vi nås inte via epost och kan inte korrigera fel på hemsida/iblogg.
I bästa fall är vi i luften igen i morgon.
Men telefoner har vi ju...

Om utbildningarna i Rosersberg och Skövde

Skorstensfejarutbildningen, eller sotarutbildningen i dagligt tal, kommer att drivas vidare av MSB. Ansvaret för verksamheten förs över till Sandö, men fysiskt blir utbildningen kvar i Rosersberg.

- Det finns ett behov av mer brandskyddskontroll ute i kommunerna, vilket kräver tillgång på utbildad personal. Utbildningsverksamheten tål inget avbrott. Därför kommer sotarutbildningen att drivas på Rosersberg med befintliga lärare. Organisatoriskt kommer den att sortera under verksamheten i Sandö, säger Helena Lindberg.

Räddningsverket har fått i uppdrag av MSB-kommittén att se till att de elever som har påbörjat en SMO-utbildning på skolorna i Rosersberg respektive i Skövde kan slutföra sin utbildning på annat sätt.
Bakgrunden är att verksamheten i Rosersberg respektive Skövde inte kommer att ingå i MSB.

- Eleverna går en tvåårig utbildning, de har investerat tid och pengar i sin utbildning och MSB tar ansvar för att de kan slutföra sin utbildning, säger Helena Lindberg.

- Vi gör idag den bedömningen att det inte blir någon verksamhet med annan huvudman på Rosersberg, vilket gör att vi måste agera nu för att berätta för eleverna att de kan avsluta sin utbildning på annat sätt.
- För att garantera även eleverna i Skövde möjligheten att avsluta sin utbildning har Räddningsverket fått i uppdrag att se över möjligheten om Revinge respektive Sandö som ansvarar för distansutbildningen kan ansvara för alla elever i Rosersberg och i Skövde som inte avslutat sin utbildning vid årsskiftet.

Samtidigt pågår ett utredningsarbete för ett mer flexibelt utbildningssystem inom hela området samhällsskydd och beredskap, i enlighet med regeringens direktiv till MSB-kommittén att utreda en beställar-utförarmodell.

Idag har Räddningsverket respektive Krisberedskapsmyndigheten olika modeller för utbildningssystemet, där i vissa fall utbildningar beställs och utförs av andra aktörer.
Arbetet för att klargöra de legala förutsättningarna och utveckla ett underlag för ett beställnings- och upphandlingsförfarande även inom SMO-området har påbörjats. Inom området skydd mot olyckor finns det ett behov av en mer flexibel utbildning exempelvis anpassad för deltidsbrandmän.

- Det skulle öka tillgängligheten av utbildningen på ett sätt som underlättar för den enskilde och bidrar till ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet, säger Helena Lindberg.Presentation av enheterna i MSB


Nu har detaljorganisationen lagts ut på MSB-kommitténs hemsida under fliken Aktuellt.
Där finns ett papper med namn på alla enheter, lokalisering samt en preliminär uppskattning av antalet medarbetare.
Som framgår av skissen ovan har alla avdelningarna verksamhet både i Karlstad och i Stockholm.
Skolorna i Revinge och i Sandö sorterar under avdelningen för utbildning, övning och beredskap, men även de delas in i enheter. Hur det ser ut framgår av den organisationspromemoria som lagts ut på hemsidan.
De dokument som finns att hitta på hemsidan är:
Organisationspromemorian.
Ett dokument med frågor-svar för medarbetare i någon av de tre berörda myndigheterna.
En OH-presentation.
Kravprofiler på alla enhetschefer.

Har du frågor eller synpunkter?
Du kan endera höra av dig till någon i sekretariatet (gärna via epost), eller kommentera här i bloggen.
Vi ska göra vad vi kan för att svara så snart det är rimligt möjligt. Tänk på att även personalavdelningarna kan bistå med svar på frågor, i synnerhet de frågor som handlar om hanteringen av intresseanmälningarna och CV-databasen.

Du som är medarbetare i någon av de tre myndigheterna SRV, KBM eller SPF får idag också en email med inloggningsuppgifter till CV-databasen.
Även den som är visstidsanställd får möjlighet att lägga in sin CV under veckan liksom medarbetare i Rosersberg respektive Skövde.
Däremot kan bara den som omfattas av verksamhetsövergång anmäla intresse för de lediga befattningarna som enhetschef, läs bemanningspolicyn om du undrar över vad som gäller. Bemanningspolicyn hittar du också på hemsidan under fliken Aktuellt/Rapporter.

Det första steget i organisationen offentliggjordes den 19 juni, då var det avdelningsnivå.
Nu är det alltså enheterna den 15 september.
Den tredje och sista omgången med verksamhet mer i detalj och enskilda medarbetares kravprofiler kommer den 20 oktober, om tidsplanen håller.
Andra viktiga dokument:

fredag, september 12

Så offentliggörs organisationen måndag

Klockan 10 på måndag kommer vi i bloggen/ hemsidan att offentliggöra detaljorganisationen på enhetsnivå. (Med reservation för tekniska bekymmer! Regeringskansliets kommittélokaler byter operativsystem i alla datorer på måndag...)

Det som kommer är då:
Organisation med enheternas namn, lokalisering och ungefärlig omfattning. Alla namnen är arbetsnamn - förslag på bättre alternativ välkomnas.

Via intranät kan alla medarbetare få tillgång till samma information någon timme tidigare på måndag.

På MSB-kommitténs hemsida kommer dessutom det ligga en lista med alla kravprofiler, en OH-bildsuppsättning, samt under dagen en fråga-svar.

Här på bloggen kommer en kortversion med de viktigaste nyheterna och en skiss.

CV-databasen
Särskild information om CV-databasen går ut direkt via epost till alla som är berörda.
Under kommande vecka ska alla, även visstidsanställda och medarbetare som inte berörs av verksamhetsövergång (som exempelvis anställda på skolorna i Rosersberg och Skövde), kunna lägga in sin CV. Detta för att senare kunna underlätta rekrytering där MSB har vakanser som inte fyllts med verksamhetsövergång.

Nu kan alltså tillsvidareanställda medarbetare anmäla intresse för befattningar som enhetschef plus befattningen som internrevisor. Tid för intresseanmälan är 15-23 september.

Organisation del tre, detaljerna, kommer enligt tidsplanen den 20 oktober.

tisdag, september 9

Alla utom två tackade ja till verksamhetsövergång

Alla medarbetare i de tre myndigheterna utom två har tackat ja till verksamhetsövergång.
En har tackat nej (sannolikt för att den medarbetaren går i pension i början av 2009).

Endast en medarbetare har inte svarat.

Justering av tidsplan - 23 sept sista dag för intresseanmälan enhetschef

Tidsplanen kommer att justeras något med anledning av bemanningen av enhetschefer, en process som inleds nästa vecka.

Var alltså uppmärksam på att du som anmäler intresse för en befattning som enhetschef i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra det under tiden 15 september tom 23 september.

Sista dag för intresseanmälan för befattning som enhetschef är alltså tisdagen den 23 september. (I tidsplanen står nu den 26 september.)
Att tiden blir något kortare beror på behovet av att hinna förankra processen, administrera anmälningarna, genomföra intervjuer m.m.

Den justerade tidsplanen läggs ut på sedvanlig plats så snart det är möjligt. (Det vill säga på hemsidan under fliken Tidsplan, sannolikt fredag).

lördag, september 6

Veckan som gick och veckan som kommer

På fredag eftermiddag avslutades arbetet med dimensioneringen av enheter för den nya myndigheten, vilket innebär att nu finns det ett färdigt förslag som ska förankras med de fackliga organisationerna under kommande vecka. På torsdag diskuteras förslaget med de centrala facken.

Med dimensionering av enheter menas alltså; hur många enheter det ska finnas, ungefärlig skattning av hur stora enheterna kommer att bli, vad de ska ha för verksamhet och under vilken avdelning de kommer att höra - samt slutligen lokalisering av enheterna, var de ska ligga geografiskt.

Detaljerna i nästa steg är inte klart, den avslutande bemanningen och eller annorlunda uttryckt; var medarbetarnas skrivbord i MSB kommer att finnas organisatoriskt. Nästa steg presenteras den 20 oktober, om tidplanen håller. Då påbörjas också det tredje varvet för att bemanna MSB.

Organisationsförslaget var förstås den viktigaste punkten på dagordningen under referensgruppens sista möte i torsdags. Referensgruppen har också tittat på de första skisserna på olika förslag till logotype för MSB.

Förslaget till organisation ska förankras under kommande vecka. Som det ser ut just nu håller tidplanen, så att vi kan offentliggöra alltsammans måndagen den 15 september.

Bemanningen av enhetschefer påbörjas samtidigt.
Bemanningspolicyn gäller, dvs verksamhetsövergång, som ju innebär att medarbetare i någon av de tre berörda myndigheterna kan lämna in en intresseanmälan.
Om det undantagsvis skulle visa sig vara omöjligt att hitta intern kompetens som kan bemanna en viss befattning, sker en eventuell rekrytering i första hand bland medarbetare som idag är visstidsanställda. Man kan anmäla intresse till flera befattningar.

Kravprofilerna för enhetscheferna kommer troligen att offentliggöras på MSB-kommitténs hemsida under veckan efter 15 september. Alla medarbetare får även tillgång till kravspecifikationer via gängse interna informationskanaler.
Via hemsidan kan även externa intressenter ta del av kravprofilerna och därmed studera detaljerna av den framväxande organisationen, men det är också en form av service till medarbetare som idag är tjänstlediga, föräldralediga etc.
Tekniska knepigheter gör att just den delen av informationen kan komma att släpa efter något, ambitionen är förstås att få ut all information så snabbt det är praktiskt möjligt.

För medarbetare i de tre nuvarande myndigheterna blir det lite tydligare var olika verksamheter slutligen hamnar, men för många kommer det fortfarande inte gå att se exakt var man återfinner sin egen roll, sin verksamhet eller "sitt skrivbord" i organisationen.

En ambition är att hålla samman enheter geografiskt. Huvudprincipen är att chef och medarbetare i MSB ska finnas på samma ort. Det är en huvudprincip, men viss verksamhet kan komma att organiseras på flera orter.

Hur, var och när organisationsskissen offentliggörs kommer vi att återkomma till här i bloggen. 15 september ser ut att hålla, men det är viktigt att veta tidpunkten på dagen också, vi får återkomma till det.

Eftersom det nu är högst sannolikt att det uppstår gissningar och rykten - djupt mänskligt, det handlar om många medarbetares framtid - så kan det vara aktuellt att påminna om att hysa lite tålamod och vänta in att förankringsarbetet har sin gång och avvakta resultatet.
Ingenting är klart innan det är färdigt.

Inte ens den som varit med om hela processen kan vara helt säker på att det förslag som fanns sent på fredag eftermiddag verkligen blir det förslag som presenteras på måndag den 15 september.

Alltså:
Ha tålamod.
Tidplanen ser just nu ut att hålla, vilket betyder 15 september för att presentera nästa nivå av organisationen, enhetsvis.
Senare under veckan kommer här i bloggen en beskrivning av hur, var och när organisationen presenteras.
Den organisationsskissen är fortfarande inte så detaljerad att alla verksamheter går att urskilja.

Eva

onsdag, september 3

OH-bilder och nya rapporter på hemsidan

Nu ligger det en samling OH-bilder i pdf-form på MSB-kommitténs hemsida. Bilderna är fria att användas, och är främst tänkta som ett redskap för medarbetare och andra som vill berätta om den nya myndighetens för samhällsskydd och beredskap.
Bilderna finns under fliken "Aktuellt".

Under fliken Aktuellt/redovisade uppdrag återfinns ett antal nya rapporter som redovisats i samband med måndasskiftet från olika arbetsgrupper.

Delrapport två till regeringen som består av sju olika dokument, däribland förslag till instruktion, ligger under fliken Aktuellt/Kommitténs rapporter.

ER

tisdag, september 2

Delrapport två


Helena Lindberg och Thord Eriksson överlämnar delrapport två till försvarsdepartementets Michael Koch och Ulrika Gradin. I går kväll.
Innehållet läggs upp på hemsidan så snart det går, och då kommer en rad i bloggen också om det, med länkar.
Tillagt kl 13.50:
Nu ligger dokumenten ute på hemsidan också. www.sou.gov.se/msb under fliken aktuellt/rapporter. Länk dit.
Det är alltså förslagen till instruktion, till regleringsbrev, förordningsändringar samt en pm om samordning.

måndag, september 1

Chefspresentationen på gång

Nu ligger en del presentationer av de personer som blir chefer i MSB uppe på hemsidan, http://www.sou.gov.se/msb/msb_chefer.htm.

Att det dröjer beror både på teknik och personella begränsningar. Beklagar och vi hoppas att ni som läser har lite tålamod med den saken.

Eva

MSB i Kunskapskanalen i dag klockan 20

Journalisten Erik Fichtelius har en ny programserie för SVT24 som heter Forum, en form av fördjupande debattprogram.
Andra avsnittet spelades in i fredags och behandlar FRA-lagen. I panelen deltar även MSB:s blivande generaldirektör Helena Lindberg.

Kunskapskanalen klockan 20.00 ikväll.

När händer det saker idag?

Klockan 17 kommer förslag till instruktion, förslag till regleringsbrev, en rad förslag till förordningsförändringar och en samordningspromemoria att överlämnas till Försvarsdepartementet.
Först efter den tidpunkten blir handlingarna offentliga, det vill säga när departementet tagit emot dem.
Det är realistiskt att tro att de handlingarna kommer att finnas på hemsidan under tisdagen.

En uppsättning OH-bilder kommer också att läggas upp under dagen via hemsidan, som stöd för alla som vill presentera MSB internt eller externt. De bilderna kommer även att skickas till respektive informationsavdelningar för fri användning.

Det finns även en del redovisade uppdrag som läggs ut allteftersom under den flik som heter redovisade uppdrag, under Aktuellt på hemsidan.

Sen var det presentationer och bilder på nya chefer, det där trasslar lite men kommer att läggas ut under dagen är senaste beskedet från webbredaktören på kommittéservice. Så snart det blivit upplagt på hemsidan skriver jag en kort bloggpost om saken och länkar dit.

Alla eventuella frågor kring överdirektör för MSB hanteras av Försvarsdepartementet, det är regeringen som utser ÖD. Sista ansökningsdag var i fredags.

ER