måndag, september 15

Om utbildningarna i Rosersberg och Skövde

Skorstensfejarutbildningen, eller sotarutbildningen i dagligt tal, kommer att drivas vidare av MSB. Ansvaret för verksamheten förs över till Sandö, men fysiskt blir utbildningen kvar i Rosersberg.

- Det finns ett behov av mer brandskyddskontroll ute i kommunerna, vilket kräver tillgång på utbildad personal. Utbildningsverksamheten tål inget avbrott. Därför kommer sotarutbildningen att drivas på Rosersberg med befintliga lärare. Organisatoriskt kommer den att sortera under verksamheten i Sandö, säger Helena Lindberg.

Räddningsverket har fått i uppdrag av MSB-kommittén att se till att de elever som har påbörjat en SMO-utbildning på skolorna i Rosersberg respektive i Skövde kan slutföra sin utbildning på annat sätt.
Bakgrunden är att verksamheten i Rosersberg respektive Skövde inte kommer att ingå i MSB.

- Eleverna går en tvåårig utbildning, de har investerat tid och pengar i sin utbildning och MSB tar ansvar för att de kan slutföra sin utbildning, säger Helena Lindberg.

- Vi gör idag den bedömningen att det inte blir någon verksamhet med annan huvudman på Rosersberg, vilket gör att vi måste agera nu för att berätta för eleverna att de kan avsluta sin utbildning på annat sätt.
- För att garantera även eleverna i Skövde möjligheten att avsluta sin utbildning har Räddningsverket fått i uppdrag att se över möjligheten om Revinge respektive Sandö som ansvarar för distansutbildningen kan ansvara för alla elever i Rosersberg och i Skövde som inte avslutat sin utbildning vid årsskiftet.

Samtidigt pågår ett utredningsarbete för ett mer flexibelt utbildningssystem inom hela området samhällsskydd och beredskap, i enlighet med regeringens direktiv till MSB-kommittén att utreda en beställar-utförarmodell.

Idag har Räddningsverket respektive Krisberedskapsmyndigheten olika modeller för utbildningssystemet, där i vissa fall utbildningar beställs och utförs av andra aktörer.
Arbetet för att klargöra de legala förutsättningarna och utveckla ett underlag för ett beställnings- och upphandlingsförfarande även inom SMO-området har påbörjats. Inom området skydd mot olyckor finns det ett behov av en mer flexibel utbildning exempelvis anpassad för deltidsbrandmän.

- Det skulle öka tillgängligheten av utbildningen på ett sätt som underlättar för den enskilde och bidrar till ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet, säger Helena Lindberg.Inga kommentarer: