lördag, september 6

Veckan som gick och veckan som kommer

På fredag eftermiddag avslutades arbetet med dimensioneringen av enheter för den nya myndigheten, vilket innebär att nu finns det ett färdigt förslag som ska förankras med de fackliga organisationerna under kommande vecka. På torsdag diskuteras förslaget med de centrala facken.

Med dimensionering av enheter menas alltså; hur många enheter det ska finnas, ungefärlig skattning av hur stora enheterna kommer att bli, vad de ska ha för verksamhet och under vilken avdelning de kommer att höra - samt slutligen lokalisering av enheterna, var de ska ligga geografiskt.

Detaljerna i nästa steg är inte klart, den avslutande bemanningen och eller annorlunda uttryckt; var medarbetarnas skrivbord i MSB kommer att finnas organisatoriskt. Nästa steg presenteras den 20 oktober, om tidplanen håller. Då påbörjas också det tredje varvet för att bemanna MSB.

Organisationsförslaget var förstås den viktigaste punkten på dagordningen under referensgruppens sista möte i torsdags. Referensgruppen har också tittat på de första skisserna på olika förslag till logotype för MSB.

Förslaget till organisation ska förankras under kommande vecka. Som det ser ut just nu håller tidplanen, så att vi kan offentliggöra alltsammans måndagen den 15 september.

Bemanningen av enhetschefer påbörjas samtidigt.
Bemanningspolicyn gäller, dvs verksamhetsövergång, som ju innebär att medarbetare i någon av de tre berörda myndigheterna kan lämna in en intresseanmälan.
Om det undantagsvis skulle visa sig vara omöjligt att hitta intern kompetens som kan bemanna en viss befattning, sker en eventuell rekrytering i första hand bland medarbetare som idag är visstidsanställda. Man kan anmäla intresse till flera befattningar.

Kravprofilerna för enhetscheferna kommer troligen att offentliggöras på MSB-kommitténs hemsida under veckan efter 15 september. Alla medarbetare får även tillgång till kravspecifikationer via gängse interna informationskanaler.
Via hemsidan kan även externa intressenter ta del av kravprofilerna och därmed studera detaljerna av den framväxande organisationen, men det är också en form av service till medarbetare som idag är tjänstlediga, föräldralediga etc.
Tekniska knepigheter gör att just den delen av informationen kan komma att släpa efter något, ambitionen är förstås att få ut all information så snabbt det är praktiskt möjligt.

För medarbetare i de tre nuvarande myndigheterna blir det lite tydligare var olika verksamheter slutligen hamnar, men för många kommer det fortfarande inte gå att se exakt var man återfinner sin egen roll, sin verksamhet eller "sitt skrivbord" i organisationen.

En ambition är att hålla samman enheter geografiskt. Huvudprincipen är att chef och medarbetare i MSB ska finnas på samma ort. Det är en huvudprincip, men viss verksamhet kan komma att organiseras på flera orter.

Hur, var och när organisationsskissen offentliggörs kommer vi att återkomma till här i bloggen. 15 september ser ut att hålla, men det är viktigt att veta tidpunkten på dagen också, vi får återkomma till det.

Eftersom det nu är högst sannolikt att det uppstår gissningar och rykten - djupt mänskligt, det handlar om många medarbetares framtid - så kan det vara aktuellt att påminna om att hysa lite tålamod och vänta in att förankringsarbetet har sin gång och avvakta resultatet.
Ingenting är klart innan det är färdigt.

Inte ens den som varit med om hela processen kan vara helt säker på att det förslag som fanns sent på fredag eftermiddag verkligen blir det förslag som presenteras på måndag den 15 september.

Alltså:
Ha tålamod.
Tidplanen ser just nu ut att hålla, vilket betyder 15 september för att presentera nästa nivå av organisationen, enhetsvis.
Senare under veckan kommer här i bloggen en beskrivning av hur, var och när organisationen presenteras.
Den organisationsskissen är fortfarande inte så detaljerad att alla verksamheter går att urskilja.

Eva

3 kommentarer:

Anonym sa...

Lite information nerifrån och upp:
Några frågor från Räddningsverkets diskussionsforum:
1. Hur får vi fram beslut, som måste tas nu och inte när myndigheten är bildad?
2. När kommer avdelningscheferna engageras, den 1.a januari 2009?
3. När kommer enhetscheferna engageras, den 1.a januari 2009?

Jag tycker att de speglar medarbetarnas vardagsfundeingar, vilket borde vara intressanta ur kommunikationssynpunkt.

Anna sa...

Nu börjar det närma sig kärnan! Spännande! :o)

MSB-kommittén sa...

Tack Anna.

Till anonym:
Frågor som måste avgöras nu, avgörs i vanlig ordning, men med stor varsamhet om det är frågor som binder upp MSB.
Det svåra är att prioritera klokt och att genomföra verksamhet, samtidigt som hela organisationen förändras.

Om det är beslut som binder upp MSB i framtiden och det finns en osäkerhet kring beslutet, kan det hanteras genom en rak fråga till myndigheternas respektive ledningar, som får avgöra om de ska avgöras av MSB-kommittén.
2. När börjar avdelningschefer/direktörerna? Nu! De som kan har redan börjat, de externa rekryteringarna börjar så snart de kan av praktiska skäl, de kommer att samlas inför den förestående processen med att bemanna enhetschefer.

Det där rubbar inte den nuvarande organisationen, men påverkar den givetvis.

Enhetscheferna - svaret på frågan blir nog likartad, i synnerhet som befattningarna som enhetschefer bemannas genom verksamhetsövergång i första hand.
Det där kommer att avgöras från fall till fall kan man misstänka, beroende på hur bemanningen blir.

ER