fredag, september 26

Nästa steg; viktigt för dig som lämnat intresseanmälan

Processen för nästa steg i den pågående bemanningen av enhetschefer pågår. Kommande vecka genomförs intervjuerna. Den som har lämnat en intresseanmälan ska ha kunnat läsa det i en automatiserad epost som skickats från databasen tidigare i veckan.

Det som nu händer, redan vecka 40, 29 september-3 oktober:
Måndag läggs en detaljplanering. Därefter startar intervjuer omgående. Du som har lämnat en intresseanmälan bör vara beredd på att bli kallad till intervju på mycket kort varsel. Tänk alltså på att hålla dig lätt anträffbar under kommande veckor, och höra av dig om du är bortrest. Intervjuer genomförs i Stockholm och Karlstad i huvudsak.

Avdelningscheferna ansvarar för att kalla till intervjuer, och sekretariatet medverkar till att varje avdelningschef har tillgång till en resursperson som medverkar vid intervjuerna. Det innebär att två personer gör intervjuerna vilket ökar möjligheten till en objektiv bedömning. Efter intervjuerna ska referenser tas.

Vid chefsinternatet den 6-7 oktober är det avstämning med utredaren.
Det slutgiltiga beslutet tas av utredaren, dvs Helena Lindberg.

Bemanningspolicyn från 27 maj beskriver närmare hur det går till. Den finns på hemsidan.
  • Den som nu har chefstjänst och förordas en befattning som enhetschef föreslås inplacering, i annat fall föreslås tillsättning.
  • Den som inplaceras/tillsätts ska motsvara kraven på chefer i MSB.
  • Det är inte en skyldighet att tillsätta en befattning. Om det inte finns någon som bedöms lämplig för tjänsten så vakanshålls den. Information om förfarandet i sådana fall en vakanshållen chefstjänst ska tillsättas kommer om/när det blir aktuellt.
  • Den som inte får en enhetschefstjänst har möjlighet att bli inplacerad i nästa omgång som startar 20 oktober.
Till detta ska betonas att en intresseanmälan är exakt vad det låter som, man har anmält intresse.

Några sökanden har haft tekniska bekymmer med sin intresseanmälan, dessa åtgärdas nu. Den som är orolig över om intresseanmälan kommit in ordentligt kan kontakta någon av oss i sekretariatet eller de respektive kontaktpersoner hos personalavdelning/-enhet som tidigare angivits i respektive myndigheters interna information.

ER

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kommer ni lägga ut namnen på vilka som sökt de olika tjänsterna eller måste man själv begära ut den informationen?

MSB-kommittén sa...

Vi kommer inte att lägga ut namnen i elektronisk form, inte på bloggen eller någon annanstans. Däremot ska listorna nu finnas hos respektive personalenhet, fråga efter dem där eller hos Lisbeth Lindin som bistår oss i sekretariatet med registrering av handlingar.

Eva