måndag, september 15

Presentation av enheterna i MSB


Nu har detaljorganisationen lagts ut på MSB-kommitténs hemsida under fliken Aktuellt.
Där finns ett papper med namn på alla enheter, lokalisering samt en preliminär uppskattning av antalet medarbetare.
Som framgår av skissen ovan har alla avdelningarna verksamhet både i Karlstad och i Stockholm.
Skolorna i Revinge och i Sandö sorterar under avdelningen för utbildning, övning och beredskap, men även de delas in i enheter. Hur det ser ut framgår av den organisationspromemoria som lagts ut på hemsidan.
De dokument som finns att hitta på hemsidan är:
Organisationspromemorian.
Ett dokument med frågor-svar för medarbetare i någon av de tre berörda myndigheterna.
En OH-presentation.
Kravprofiler på alla enhetschefer.

Har du frågor eller synpunkter?
Du kan endera höra av dig till någon i sekretariatet (gärna via epost), eller kommentera här i bloggen.
Vi ska göra vad vi kan för att svara så snart det är rimligt möjligt. Tänk på att även personalavdelningarna kan bistå med svar på frågor, i synnerhet de frågor som handlar om hanteringen av intresseanmälningarna och CV-databasen.

Du som är medarbetare i någon av de tre myndigheterna SRV, KBM eller SPF får idag också en email med inloggningsuppgifter till CV-databasen.
Även den som är visstidsanställd får möjlighet att lägga in sin CV under veckan liksom medarbetare i Rosersberg respektive Skövde.
Däremot kan bara den som omfattas av verksamhetsövergång anmäla intresse för de lediga befattningarna som enhetschef, läs bemanningspolicyn om du undrar över vad som gäller. Bemanningspolicyn hittar du också på hemsidan under fliken Aktuellt/Rapporter.

Det första steget i organisationen offentliggjordes den 19 juni, då var det avdelningsnivå.
Nu är det alltså enheterna den 15 september.
Den tredje och sista omgången med verksamhet mer i detalj och enskilda medarbetares kravprofiler kommer den 20 oktober, om tidsplanen håller.
Andra viktiga dokument:

9 kommentarer:

Martin sa...

Hej!
En fråga som slår flera av oss på Sandö är vad som skiljer de olika enhetescheferna som ska ha hand om utbildningen. Där finns chef 1 och chef 2 där annonserna ser exakt likadana ut. Finns det någon skillnad mellan dessa tjänster? Ska de ha hand om olika utbildningar eller vad handlar det om?
/Martin Neldén, SRV

MSB-kommittén sa...

Hej Martin.
Det finns små men dock skillnader om jag minns saken rätt, som handlar om ansvaret för sotareleverna respektive ett något bredare utvecklingsansvar till exempel.
Hör av dig igen om du behöver ett mer uttömmande svar än så.

Vänligen
Eva

Anonym sa...

Jag kan inte se att avdelningen för verksamhetsstöd har någon verksamhet i Stockholm. Möjligen kan jag läsa mig till i PM att några IT-stödspersoner ska finnas i Stockholm.

MSB-kommittén sa...

Korrekt iakttagelse, i organisations-pm finns fler fingervisningar av den typen.
IT kommer med stor sanolikhet att ha några medarbetare stationerade i Stockholm.
Annars är avdelningen för verksamhetsstöd nästan helt stationerad i Karlstad, det återstår at se om det finns några fler personer som hör dit men är stationerad på annan ort.
På motsvarande sätt kommer verksamheten i Enheten för den enskildes säkerhet och beredskap kunna ha några personer i Stockholm, även den enheten blir sannolikt delad. Inte heller det syns tydligt i skissen ovan, men väl i pm.

Anonym sa...

Det måste vara ett skämt när 50 FEMTIO personer skall jobba med Rakel spektakel. Lika mycket som en halv skola. Vidare så blir utbildningsavdelningen en jättelik administrativ koloss jämfört tex med dagens CRS. Hur skall kompetent personal rekryteras som skall kunna utföra arbetsuppgifterna? Dom fins ju inte i Karlstad idag. För övrigt verkar en del dimensionering var slumpmässig och ingen hänsyn är tagen till utredarens kommentarer om överdimensioneringar av IT-stöd, informationsstöd mm. Ett fall som borde granskas av RRV ganska omgående- oerhört slöseri med skattepnegar till ingen nytta.

Martin sa...

Angående de olika enhetscheferna på skolorna så handlar väl frågan egentligen om de olika enheterna ska delas upp utifrån de olika anslagsfinansierade utbildningstyperna som exempelvis SMO, Tillsyn, Räddningsledare, Räddningsinsats etc eller kommer enhetsuppdelningen göras på andra sätt? Och därigenom följer även då tjänster med kanske lite olika fokus.
/Martin Neldén

Fundersam sa...

Kan möjligtvis vara lite förvirrande att det heter kommunikationsenheten istället för informationsenheten. Kan bli rörigt för folk att skilja på kommunikationsdirektören och kommunikationschefen.

Sen att informationschefen har tre chefer ovanför sig (och har en avdelning som inte är placerad på samma ort som ledningen) är också lite svårförståeligt, men den hierarkin visste vi om sen förut. Hoppas för allas bästa att det blir tydliga och genomtänkta mandat och roller för info- och avdelningschef och kommunikationsdirektören...

MSB-kommittén sa...

Enheten för kommunikation, till och med. Men det är arbetsnamn, behöver namnen ändras kan man göra det. Fundersam och andra hittar fler likartade exempel där man blir förvirrad om man jämför med dagens organisationer. Men det är enkelt att instämma i din uppfattning att det är viktigt att tydliggöra roller och vara överens som samverkan och samordning i arbetet. Det gäller ju alla.
Anonyms funderingar om hur skattemedel används får stå okommenterad med ett undantag. CRS är inte enheten för utbildning eller omvänt. Slumpen har inte styrt dimensioneringen men siffrorna är en preliminär uppskattning.

Sen till den alltid vänlige Martin - flitig läsare och kommentator på den här bloggen vilket är väldigt trevligt - så måste undertecknad bli dig svaret skyldig en stund. Jag återkommer, eller rättare sagt, MSB-kommittén återkommer. Jag vill be Thord Eriksson formulera svar på den frågan så att det blir korrekt.

Vänligen
Eva

MSB-kommittén sa...

Hej Martin!

Vår vilja är att dela upp utbildningsverksamheten på Revinge och Sandö i enheter. En utbildningsenhet kommer att ha ansvaret för att planera, genomföra och följa upp kurser inom enhetens område. Enheten ska också kunna genomföra utvecklingsuppdrag. Enhetschefen bör ha personalansvar samt budget och verksamhetsansvar för ett antal kurser och utbildningar. En enhet kan t.ex. ha ansvar för någon av SMO-klasserna och räddningsinsatskurserna. Men det blir en fråga för verksamheten att senare dela upp kurser, utbildningar och övriga uppdrag på de olika enheterna. När det gäller de nu aktuella kravprofilera för enhetschefer så skulle dom ha kunnat utlysts med en kravprofil för flera befattningar.

Thord