fredag, september 12

Så offentliggörs organisationen måndag

Klockan 10 på måndag kommer vi i bloggen/ hemsidan att offentliggöra detaljorganisationen på enhetsnivå. (Med reservation för tekniska bekymmer! Regeringskansliets kommittélokaler byter operativsystem i alla datorer på måndag...)

Det som kommer är då:
Organisation med enheternas namn, lokalisering och ungefärlig omfattning. Alla namnen är arbetsnamn - förslag på bättre alternativ välkomnas.

Via intranät kan alla medarbetare få tillgång till samma information någon timme tidigare på måndag.

På MSB-kommitténs hemsida kommer dessutom det ligga en lista med alla kravprofiler, en OH-bildsuppsättning, samt under dagen en fråga-svar.

Här på bloggen kommer en kortversion med de viktigaste nyheterna och en skiss.

CV-databasen
Särskild information om CV-databasen går ut direkt via epost till alla som är berörda.
Under kommande vecka ska alla, även visstidsanställda och medarbetare som inte berörs av verksamhetsövergång (som exempelvis anställda på skolorna i Rosersberg och Skövde), kunna lägga in sin CV. Detta för att senare kunna underlätta rekrytering där MSB har vakanser som inte fyllts med verksamhetsövergång.

Nu kan alltså tillsvidareanställda medarbetare anmäla intresse för befattningar som enhetschef plus befattningen som internrevisor. Tid för intresseanmälan är 15-23 september.

Organisation del tre, detaljerna, kommer enligt tidsplanen den 20 oktober.

Inga kommentarer: