fredag, september 19

Hur många har verksamhetsövergång?

Det är 41 enhetschefsbefattningar är ute för intresseanmälan.
Sista dag för intresseanmälan är den 23:e september, det vill säga tisdag.
Listan för verksamhetsövergång på den nivån upptar 65 namn, varav 45 på SRV, 18 på KBM (kan komma att justeras) och 2 på SPF.

Hur många har anmält verksamhetsövergång totalt?
581 på SRV, 207 på KBM och 9 på SPF.
Det kan komma några anmälningar till mot bakgrund av beslutet att låta sotarutbildningen i Rosersberg fortsätta.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hejsan kommittén.

Jag har troligen missat någon information här på hemsidan men jag fick för mig att det tidigare har uppmanats att inte bara befintliga chefer kan söka någon av de utlysta enhetschefstjänsterna, utan att det. tom. uppmuntrats till att även andra ska söka sådana tjänster.

I alla fall- nu när jag läser förstår jag det inte som så, utan att bara någon av de som redan befinner sig på den nivån idag kan/ska söka? Har jag tolkat detta rätt? Varför skulle det annars stå hur många som har verksamhetsövergång på den nivån?

Finns garanterat chefer idagens organisation som INTE är eller skulle vara en bra chef bara för att dom befinner sig på rätt nivå idag... och tvärtom. Det är jag säker på.

Börjar dra ihop sig. Det är iaf spännande!

/K

MSB-kommittén sa...

Hej K.
Det är verkligen begripligt om du blir förvirrad för det är inte enkelt.
Första omgången chefer och strategiska resurser på ledningsnivå utlystes även externt genom annonser.

Bemanningspolicyn som reglerar hur man ska göra med övriga befattningar är förhandlad med facket (och regler i LAS.) Läser man där kommer man finna att övriga befattningar, enhetschefer, medarbetare och så vidare i första hand är befattningar som tillsätts genom verksamhetsövergång.

Verksamhetsövergång är alltså en arbetsrättslig term. Det innebär att tillsvidareanställda medarbetare i någon av de gamla myndigheterna "på nivån" kan anmäla sitt intresse för en befattning, och om då den som anmälde sitt intresse har en kompetens motsvarande kraven på den nivån så kan befattningen tillsättas genom verksamhetsövergång.

Däremot kan det efter att alla intresseanmälningar prövats etc. uppstå en situation där ingen sökande befunnits uppfylla kraven för befattningen, eller det inte fanns någon som anmält sitt intresse.
Det uppstår en vakans.

Den tillsätts i så fall genom rekrytering och det sker i en egen ordning - det vill säga då kommer även visstidsanställda, projektanställda och medarbetare som idag inte är chefer att kunna söka den lediga (chefs-)befattningen.

Man kan se det som att bemanningen sker i fyra varv där det sista delvis överlappar steg två och tre - första nivån chefer är tillsatta.
Andra nivån - enhetschefer - bemannas nu under september och senast 20 oktober ska det vara klart.

Bemanningen av tredje nivån startar 20 oktober och om det då visar sig under resans gång att det kommer att uppstå vakanser påbörjar bemanningen av dessa genom rekrytering runt 17 november, och utredaren har då möjlighet att göra en intern utlysning. Det är därför värdefullt att få in allas CV tidigt, även visstidsanställdas, för det ger en möjlighet att snabbare kunna lösa tillsättningen av uppkomna vakanser.

Den första december får alla besked, om nu tidplanen håller.

Kärnan i din fråga tolkar jag som - Kommer det att finnas några nya ansikten bland enhetscheferna i MSB, och svaret på den frågan är just nu "vet inte, men troligen."

Hoppas allt detta inte är alltför förvirrande!

Bloggen kommer att återkomma forlöpande med information om hur allt det här går till!

Eva

Anonym sa...

Det här med verksamhetsövergång med mera är ju, som det nämns, en arbetsrättslig term och kan ju knappast varit en överraskning för de konsulter som varit inblandade -även om jag har full respekt för att kommittén inte kan besitta kompetens i allt som gås igenom.

Jag var en av dem som lyssnade på Helena Lindbergs tal i Karlstad inför vad som komma skulle i somras.
Det är ju sorligt se vad som nu sker i förhållande till vad som sades då, att i ena stunden höra hur murar och kulturbärare skulle monteras ner. Vi fick exempel av Helena på vad som menades. Det var bl a lokaler och chefer som var kulturbärare. Gamla kulturbärare som lokaler och chefer ska omprövas eftersom en ny kultur måste arbetas upp.
Vi blev uppmanade att söka och att inte vara rädda att våga ta steget för ett chefsjobb.

Men nu kan man de arbetsrättsliga reglerna bättre och nuvarande chefer kan söka sina "gamla" jobb, stöpta i lite annorlunda och ny form.

Vi som kanske vill prova på chefsskapet och känner att vi skulle våga, får helt enkelt vänta på...just det...resterna...för att se vad som eventuellt blir över på någon eventuell enhetschefstjänst.

Det känns sorligt, tragiskt och inte ett dugg inspirerande.

Framförallt inte när Helena försökte "peppa" till kulturrivningar, att vilja och våga söka chefsbefattingar (inklusive enhetschefer)...

MSB-kommittén sa...

Förtydligande:
Alla tillsvidareanställda kan lämna intresseanmälan till enchefsbefattning. Om man är “på nivån” kan man bli inplacerad. Innebär befattningen en befordran så sker det genom tjänstetillsättning (som alltså inte behöver föregås av särskild utlysning). Beslutet ser olika ut beroende på om det är inplacering eller tillsättning.
ER

MSB-kommittén sa...

Om nu någon alltså känt sig lurad av ovanstående otydlighet i en blogpost och i en kommentar och som en följd av det avstått att anmäla sitt intresse för en enhetschefstjänst, så vill jag be vederbörande att genast höra av sig till undertecknad. Ring i så fall 070-591 05 15 så får vi rätta till problemet.

Det är samma bemanningspolicy som gäller och alltså inga nya regler jämfört med den information som förmedlades tidigare i sommar.

Anonym sa...

Följande kommentar råkade bli utraderad av misstag:

Hej!

Jag undrar varför ni har ändrat villkoren för att söka chefstjänsterna. Alla skulle ju få söka.
Det är lite konstigt att chefer vars förordnande går ut 31 december kan ha verksamhetsövergång på den nivån när de inte är chefer 1 januari. Så alla borde då logiskt betraktas som handläggare och söka både chefs och handläggartjänster på lika villkor.

Marie

MSB-kommittén sa...

Hej Marie.
Bemanningspolicyn från den 27 maj gäller, så det är inte några nya villkor.
Jag beklagar verkligen om du uppfattat saken så.
Eva

Anonym sa...

Hej Kommittén.

Det här är ju ett uppenbart kommunikationsproblem och man kan väl kanske inte påstå att tydligheten varit i främsta rummet beträffande tillsättningsproceduren av enhtschefer. Efter vad jag förstått av olika samtal, så är det inte många som insett/förstått att det enbart var chefer i linjen som kunde söka i FÖRSTA OMGÅNGEN till enhetschefsjobben.
Nu har ju tiden gått ut för att söka i första omgången, men det kanske ändå vore på sin plats att göra ett förtydligande på respektives myndighets hemsida om vad som gällt. Det sista som behövs nu är gnissel i maskineriet, misstro och besvikelse över att inte spereglerna är tydliga, utan duttas undan i en blogg.
Nästa problem är ju att arbetsbeskrivningarna i enhetschefsjobben är så grunda att varenda enhetschef förmodligen har kompetensen, att antalet enhetschefer med den omtalade verksamhetsövergången vida överstiger antalet tjänster. Så vad blir det kvar...yesterdays left overs...dåligt hanterat om Helena Lindbergs ord innehöll någon substans, nämligen att man ska riva gamla murar och få bort "gamla" kulturbärare.

MSB-kommittén sa...

Den tolkning anonym gör av reglerna är inte korrekt.

Så jag upprepar: Alla kan lämna intresseanmälan. Nu i första omgången öppnades CV-databasen för den som är tillsvidareanställd att lämna CV. Den som har verksamhetsövergång på nivån och erbjuds en befattning som enhetschef får inplacering. Annars sker en tjänstetillsättning, en befordran.

I bemanningspolicyn från 27 maj och i LAS framgår regelverket. Det ligger fast. Bemanningspolicyn hittar du på hemsidan adress www.sou.gov.se/msb. Läs den! Den är framtagen i nära samverkan med de fackliga organisationerna.
---
Om nu alltså ytterligare någon känner sig vilseförd på grund av dialogen i den här blogpostens kommentarer; hade du tänkt anmäla intresse för enhetschefsbefattning men avstått för att du missuppfattat reglerna, ring genast till mig på 070-591 05 15.

Idag har personalcheferna, sekretariatet och vår expert Margareta Meyer Ridbäck försäkrat sig om (igen) att all den information som gått ut är riktig.

En bloggkommentar i den här blogpostningen som formulerades ofullständigt vilket kan ha misslett några, vilket jag beklagar.

Eva