måndag, september 1

När händer det saker idag?

Klockan 17 kommer förslag till instruktion, förslag till regleringsbrev, en rad förslag till förordningsförändringar och en samordningspromemoria att överlämnas till Försvarsdepartementet.
Först efter den tidpunkten blir handlingarna offentliga, det vill säga när departementet tagit emot dem.
Det är realistiskt att tro att de handlingarna kommer att finnas på hemsidan under tisdagen.

En uppsättning OH-bilder kommer också att läggas upp under dagen via hemsidan, som stöd för alla som vill presentera MSB internt eller externt. De bilderna kommer även att skickas till respektive informationsavdelningar för fri användning.

Det finns även en del redovisade uppdrag som läggs ut allteftersom under den flik som heter redovisade uppdrag, under Aktuellt på hemsidan.

Sen var det presentationer och bilder på nya chefer, det där trasslar lite men kommer att läggas ut under dagen är senaste beskedet från webbredaktören på kommittéservice. Så snart det blivit upplagt på hemsidan skriver jag en kort bloggpost om saken och länkar dit.

Alla eventuella frågor kring överdirektör för MSB hanteras av Försvarsdepartementet, det är regeringen som utser ÖD. Sista ansökningsdag var i fredags.

ER

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!
Det verkar vara mycke nu men hur går det med omlokaliseringsvillkoren?

MSB-kommittén sa...

Förlåt kära anonym att svaret dröjde.
Förhoppningsvis har du redan fått svaret via din arbetsgivare - villkoren för att flytta till annan ort får du enklast via din personalenhet/personalchef.

Det finns ett villkorspaket, framtaget i förhandlingar med de fackliga organisationerna, dels en enkel information om skattemässiga effekter.

ER