fredag, september 19

Ivar Rönnbäck i MSB:s ledningsfunktionHelena Lindberg kommer att knyta Räddningsverkets överdirektör Ivar Rönnbäck till MSB:s strategiska ledningsfunktion.


- Jag vill förstärka ledningsfunktionens kompetens inom Räddningsverkets sakområden och är därför angelägen om att ta vara på Ivars breda och djupa kunskaper och erfarenheter. Ivar kommer närmast att ha uppgifter kopplade till nästa års arbete med att förbereda och genomföra EU-ordförandeskapet, säger Helena Lindberg.


Ivar Rönnbäck kommer också att på strategisk nivå arbeta med frågor om risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet ur ett internationellt perspektiv.
- Jag räknar dessutom med att han ska kunna genomföra särskilda utredningar eller andra uppdrag som MSB kan ha behov av, säger Helena Lindberg.


Ivar Rönnbäck är idag överdirektör för Räddningsverket.

Inga kommentarer: