onsdag, september 3

OH-bilder och nya rapporter på hemsidan

Nu ligger det en samling OH-bilder i pdf-form på MSB-kommitténs hemsida. Bilderna är fria att användas, och är främst tänkta som ett redskap för medarbetare och andra som vill berätta om den nya myndighetens för samhällsskydd och beredskap.
Bilderna finns under fliken "Aktuellt".

Under fliken Aktuellt/redovisade uppdrag återfinns ett antal nya rapporter som redovisats i samband med måndasskiftet från olika arbetsgrupper.

Delrapport två till regeringen som består av sju olika dokument, däribland förslag till instruktion, ligger under fliken Aktuellt/Kommitténs rapporter.

ER

2 kommentarer:

Anonym sa...

I organisationsskissen bland OH-bilderna är personalchefen och chefsjuristen angivna men inte informationschefen. Är det en miss eller har organisationen justerats och informationschefen plockats bort?

MSB-kommittén sa...

Kanske du tänkte på Kommunikationsdirektören, som återfinns som strategisk resurs knuten direkt till myndighetens ledning.
Chefsjuristen är också en strategisk resurs, men är också enhetschef för enheten för juridik.

Den femtonde september kommer enheterna att presenteras i detalj. Där kommer med största sannolikhet, som syns på OH-bilden, informationsenheten att återfinnas under avdelningen för verksamhetsstöd.
Den enheten kommer naturligtvis att ha en chef också.
Den delen av detaljorganisationen är alltså ännu inte klar.

På skissen syns sålunda de befattningar som tillsatts nu.

VÄnligen
Eva