tisdag, september 30

Konsten att göra allt samtidigt...

...onsdag, torsdag och fredag genomförs ett stort antal intervjuer av tillsvidareanställda medarbetare som har anmält intresse för befattningar som enhetschef. Redan måndag-tisdag börjar pusselläggandet och någon enstaka eftersläntrande intervju kan komma att genomföras i mitten-slutet av nästa vecka.
Samtidigt pågår också arbetet att börja mejsla ut kravprofiler för övriga befattningar. 13 oktober ska det vara klart.

Databasen är stängd till 20 oktober
Det innebär att du som lagt in din CV inte kan titta på dina uppgifter utan får vänta till 20 oktober för eventuella justeringar.

Tekniska bekymmer av skilda slag med databasen
MSB-kommitténs sekretariat har uppmärksammats på att det finns problem. De är inte oöverkomligt stora eller omfattande och påverkar inte processen, men irriterar användaren. Om man vänder på saken kan man konstatera att det var bra att vi fick testköra databasen nu inför tillsättningen av enhetschefer, så att det går att åtgärda problem inför den stora utmaningen att tillsätta hundratals befattningar...

Dagens korridorsnackis:
Någon enstaka visstidsanställd har lagt in sin CV i databasen och anmält intresse för befattningar som enhetschef. Det har vi kontroll på, och visstidsanställda kommer precis som tidigare sagts inte in i processen ännu, utan senare. Bemanningspolicyn från maj gäller alltså fortfarande.

Inga kommentarer: