tisdag, september 23

Påminnelse: Sista dag att anmäla intresse för enhetschefer

Du som är intresserad av en befattning som enhetschef - sista dag för att anmäla intresse i databasen är idag, den 23 september.

De nyligen utnämnda avdelningscheferna och strategerna träffades idag måndag eftermiddag. Gruppen kallas från och med nu kortfattat "chefsgruppen" men omfattar alltså avdelningschefer, de strategiska ledningsfunktionerna inklusive chefsjuristen, samt verksamhetscheferna i Sandö och Revinge.
Under mötet behandlades en rad frågor kring hur tillsättningen av enhetschefer ska gå till, arbetsrättsliga knivigheter och praktiska frågor.

Eftersom regeringens budgetförslag lades igår berördes något kort hur den ser ut för den framtida verksamheten.

I bloggen återkommer vi med detaljer kring hur bemanningsprocessen ska gå till, hur arbetet med kravprofiler på övriga befattningar fortskrider och i det arbetet deltar nu avdelningschefer och så småningom enhetschefer. De nya cheferna får givetvis extra stöd för att snabbt komma rätt i det arbetet dels av sekretariatet, dels av kollegorna i chefsgruppen.

ER

Inga kommentarer: