tisdag, september 9

Justering av tidsplan - 23 sept sista dag för intresseanmälan enhetschef

Tidsplanen kommer att justeras något med anledning av bemanningen av enhetschefer, en process som inleds nästa vecka.

Var alltså uppmärksam på att du som anmäler intresse för en befattning som enhetschef i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra det under tiden 15 september tom 23 september.

Sista dag för intresseanmälan för befattning som enhetschef är alltså tisdagen den 23 september. (I tidsplanen står nu den 26 september.)
Att tiden blir något kortare beror på behovet av att hinna förankra processen, administrera anmälningarna, genomföra intervjuer m.m.

Den justerade tidsplanen läggs ut på sedvanlig plats så snart det är möjligt. (Det vill säga på hemsidan under fliken Tidsplan, sannolikt fredag).

Inga kommentarer: