söndag, oktober 5

Stormigt!

I höstrusket har jag nu äntligen samlat mig till några rader på bloggen. Den sista tiden har stunderna vid tangentbordet inte varit många. Tiden har i första hand använts till att bygga nätverk med aktörer i samhället som har uppgifter inom samhällsskydd och beredskap. Och de är sannerligen många! Allt ifrån plast och kemi-företag till kommuner och länsstyrelser till möten med generaldirektörskolleger.

Men tiden har också gått åt till det viktiga rekryteringsarbetet och framtagandet av kravprofiler. För även om jag inte nu själv deltar i intervjuerna till enhetschefsbefattningarna är jag mån om att säkerställa goda och likvärdiga förutsättningar för genomförandet.
Det betyder att jag har haft ett möte med MSB:s chefsgrupp vid vilket vi diskuterat och gått igenom hur vi ska gå till väga vid utformandet av förslag till förhandlingsunderlag för inplacering/tillsättning av enhetschefer. Det har gällt allt från arbetsrättsliga förutsättningar (t.ex. vilken krets som kan placeras in och vilken krets som kan tillsättas) till hur vi ska göra om fler avdelningschefer vill ha samma person till olika enheter. Det är många som sökt flera befattningar så det sistnämnda kan mycket väl inträffa. Naturligtvis ska vi tillmäta den enskildes preferenser betydelse - men jag har ett ansvar för att slutresultatet som helhet blir bra.
Därför samlas vi nu i chefsgruppen på måndag och tisdag på Sandö för att gå igenom intervjuresultaten. Det stora flertalet intervjuer är genomförda men några återstår i mitten av veckan.
På fredag lämnar vi förhandlingsunderlaget till facken. Samtidigt lämnar vi också kravprofilerna till samtliga befattningar i MSB. Som vanligt hoppas jag att vi kan hålla tidplanen 20 oktober - även om ledtiderna är mycket korta. Det är naturligtvis angeläget av flera skäl, inte minst därför att det först då är möjligt för den som inte är aktuell för en chefsbefattning att få anmäla sitt intresse för annan befattning.
Lite har det "stormat" under den här perioden kring vårt tekniska system för att hantera intresseanmälningarna. Jag hoppas att frågetecknen nu rätat ut sig och att alla förstått att tekniken endast är ett administrativt stöd för oss i att hantera anmälningarna. Bemanningspolicyn gäller ju så klart med allt vad det innebär för både tillsvidareanställda med och utan verksamhetsövergång liksom för visstidsanställda. Håller tidplanen ska vi kunna öppna databasen för alla igen den 20 oktober! **
Och då bör vi kunna gå i mål med att alla ska ha fått sina besked i början på december.
- - -
Förra veckan överlämnade den särskilde utredaren som regeringen tillsatt för att se om någon annan huvudman kan bedriva verksamhet på räddningsskolorna i Rosersberg och Skövde sin rapport till regeringen. Jag avvaktar nu eventuella beslut från regeringen men konstaterar också att Räddningsverkets planering för 2009 vad avser sotningsutbildning i Rosersberg under MSB/Sandös huvudmannaskap liksom planeringen för SMO-studenterna i Skövde och Rosersberg att de ska erbjudas alternativa sätt att slutföra sina utbildningar ligger fast.

Har ni tänkt på att nästa år - MSB:s första verksamhetsår - också är det år Sverige har ordförandeskapet i EU? Det är visserligen inte förrän till hösten (!) men som ni vet går ju tiden oerhört fort. Därför känns det väldigt bra att jag har kunnat knyta Ivar Rönnbäck direkt till mig för att bl.a. bistå med allt ordförandeskapsrelaterat som Regeringskansliet kan vilja ha hjälp med.
Det finns redan en plan för ett antal möten/seminarier i Sverige och jag tror att förväntningarna på MSB bland systermyndigheter i EU är minst lika stora som de är här hemma i Sverige.
Förväntningar ja - de möts jag av vid alla mina nätverksbyggande möten. Då försummar jag inte tillfället att understryka att ett gott samhällsskydd och en god beredskap förutsätter att alla tar ansvar. Landshövdingen i Stockholms län har redan skrivit under på detta - om inte i kilskrift så väl i brons. Det ser jag som ett mycket gott tecken!

Helena


**Tillagt den 10 oktober:
Förtydligande - gäller tillsvidareanställda. För visstidsanställda öppnas en möjlighet att anmäla intresse för preliminära vakanser, om tidplanen håller den 17 november. //MMR

2 kommentarer:

Emma sa...

Kikade in här och vill lämna lite fotspår efter mig :)

Anonym sa...

Den borde kanske kallas kvartalskrönika!?