måndag, oktober 20

Viktig information till medarbetare i SRV, KBM och SPF

Via mail får alla tillsvidareanställda länk och annan information om användningen av webbverktyget. Det handlar om drygt 320 olika kravprofiler för cirka 780 befattningar.

Med det mailet följer ett brev från Helena Lindberg som publiceras i en egen bloggpost i morgon. Hon har också bett alla chefer om stöd för att klara inplaceringsprocessen på ett bra sätt, fråga alltså din närmaste chef - eller den chef som ska ansvara för befattningar på enheten du är intresserad av.

Det finns vakanta chefsbefattningar. De finns kvar i webbverktyget så att alla tv-anställda ska kunna anmäla sitt intresse, om de inte gjorde det förra gången.
Även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg och Skövde kan anmäla sitt intresse. Hur du går tillväga finns det information om på Gemnet respektive Navet. För medarbetare på SPF - ring någon i sekretariatet om ni inte nås av informationen på annat sätt!

Kom ihåg att anmäla ditt intresse senast den 29 oktober!

Webbverktyget stängs den 29 oktober, och öppnas därefter igen tidigast den 17 november för visstidsanställda, medarbetare i Rosersberg och i Skövde med de preliminära vakanserna för intresseanmälan.

Om du är osäker när du läser kravprofiler om du har rätt kompetens, dra dig inte för att våga fråga och våga pröva.

ER

Inga kommentarer: