måndag, november 24

Beslut om inplacering

Helena Lindberg har fattat beslut om inplacering av 679 tillsvidareanställda i MSB.

Beslutet innebär att medarbetare med verksamhetsövergång får ett klart besked under de kommande dagarna. Beskedet lämnas muntligt av din närmaste chef.

Samtidigt pågår samtal om individuella lösningar med några medarbetare. Det kan röra sig om enstaka medarbetare där inplacering i MSB inte är klar. Det kan också röra sig om individuella pensionslösningar och liknande.


Saco hade invändningar mot att beslutet om inplaceringar tas innan alla individuella lösningar är klara.
- Jag hade naturligtvis helst sett att alla tre facken stått bakom beslutet om inplaceringar nu, men väljer att gå vidare eftersom 679 medarbetare annars skulle tvingats vänta på besked, säger Helena Lindberg.
- Ambitionen är att hitta lösningar för alla medarbetare och samtidigt minimera antalet som sägs upp på grund av arbetsbrist.

3 kommentarer:

erik l sa...

Lika lång och evennerlig som tiden kännts för oss som väntat på besked måste tiden ha varit kort och intensiv för er i MSB-kommittén.
Även om inte alla fått 100-procentiga besked än och en del kanske inte fått de positiva besked de hoppats på, måste jag säga att jag är imponerad över att ni i MSB-kommittén än en gång har lyckts hålla tidtabellen! Strongt jobbat!!!

Projektanställd sa...

Vem lämnar besked till visstidsanställda som sökt vakanser, när de besluten väl blivit fattade? Nuvarande chef även där?

MSB-kommittén sa...

Hej projektanställd, det är inte odelat enkelt att besvara, vi håller på att ta fram några riktlinjer kring den delen av processen som jag hoppas ska vara klara onsdag eftermiddag.

Vid en första överblick ser man att det är runt 190 sökande och till det kommer ett 50-tal spontanansökningar som lämnats in andra vägar än via webbverktyget.
totalt alltså uppåt 240 personer att ge besked. Det är fler än vi trodde. Vakanserna är också fler än vi trodde.

När vi nu har en första överblick har vi dragit igång processen att skapa en god struktur för att ge besked även till visstidsmedarbetare.

Troligen blir det ungefär som du säger för de allra flesta, alltså att dagens nära chef ansvarar för att lämna besked.

Just nu har vi målet att ha en plan klar i morgon eftermiddag för hur det där ska gå till på ett bra sätt.