torsdag, november 27

Frågor och svar

För tillsvidareanställda:

När ska jag ha fått besked?
Medarbetare som fått inplacering, det vill säga du som är tillsvidareanställd och har fått en inplacering, ska senast i morgon fredag ha fått tydligt besked om den saken. Det finns medarbetare där det återstår en beredning, men varje enskild person ska då känna till den processen.
Den som är tillsvidareanställd och inte kommer att få en inplacering ska ha fått besked av din nuvarande chef om det.

Vad händer om jag motsätter mig inplacering?
Om du motsätter dig inplacering behöver vi få ett skriftligt besked om det senast klockan 13 på fredag. Var noga med att du förstår konsekvenserna. Personalavdelningen kan hjälpa till om du är osäker. Konsekvenserna kan bli att du går miste om Trygghetsavtalet, men det varierar från fall till fall.
Du skriver till någon av oss i MSB-kommitténs sekretariat; thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se eller eva.rundkvist snabel-a defence.ministry.se.

Jag har inget hört!
Prata med din nuvarande chef i första hand.

Jag fick besked att jag fått en inplacering jag inte hade önskat mig och det kom som en överraskning!
Ett par sådana fall har dykt upp, där medarbetare har fått besked om en inplacering de varit oförberedda på. Detta ber vi i sekretariatet om ursäkt för. Förklaringen är förstås tidsbristen och det komplicerade pusselläggandet in i det sista har lett till att några medarbetare inte informerats på det sätt vi hade avsett.

Vad händer om jag tackar nej?
Vid ett nej till en erbjuden inplacering behöver du avgöra om det också innebär ett nej till verksamhetsövergång. Det kan innebära att du går miste om Trygghetsavtalet, så var noga med att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.
Vissa fall är lättare att bedöma: Den som arbetar i Sollefteå idag och erbjuds en befattning i Karlstad kommer att omfattas av Trygghetsavtalet även om man tackar nej till inplacering. Det är därför att i det fallet handlar det om en omlokalisering, verksamheten flyttar till annan ort.
Men medarbetare i Kristinehamn som tackar nej till en erbjuden inplacering i Karlstad kan - beroende på omständigheter i övrigt - komma att förlora möjligheten till Trygghetsavtalet. Det görs alltså en individuell prövning.

Jag har fått inplacering med omlokalisering, nu undrar jag om villkoren.
Det finns ett särskilt villkorspaket som behandlar villkoren för den som måste flytta. Eftersom reglerna är snåriga och har skattemässiga konsekvenser är det viktigt att tala igenom de detaljerna ordentligt. Vänd dig i första hand till personalavdelningen.

Vad händer för medarbetare som inte fått inplacering i MSB?
Ett antal medarbetare omfattas av individuella lösningar, en del av de lösningarna är fortfarande under beredning.
Alla tillsvidareanställda med verksamhetsövergång i SRV, KBM och SPF följer med in i MSB. Där kan övertaliga medarbetare sägas upp på grund av arbetsbrist. Detta gäller inte medarbetare i Rosersberg och i Skövde eftersom dessa inte omfattas av verksamhetsövergång.
För att inte en process om uppsägningar ska bli utdragen och lämna enskilda medarbetare utan besked mitt i julhelgen, så inleds samtalen med de centrala facken redan innan myndigheten MSB finns.
Den 15 december sker en överläggning som förberedelse. Mer information om det kommer också senare i bloggen.För medarbetare i Rosersberg och i Skövde samt för visstidsanställda medarbetare


Hur går tillsättningsarbetet till?
Klockan 09.00 på fredag morgon vill vi ha in preliminära förslag från enhetscheferna, och de ska då vara avstämda mot varandra i de fall en och samma person har sökt flera befattningar. Det vill säga chefer ska ha kommit överens.
Det är första steget på en process för att få fram preliminära förslag på tillsättningar. Förslaget ska sedan stämmas av med de lokala facken och förhandlas. På måndag eftermiddag är tid avsatt för förhandling med de centrala facken.

Vad händer med den preliminära listan?
Den skickas till HR-stödet på respektive ort som går igenom listor och sammanställer.
Klockan 12.00 skickas listorna till sekretariatet/beredningsgruppen för en avstämning.
Klockan 13.30 skickas de avstämda listorna ut till facken, centrala och lokala ska få dem samtidigt
Klockan 14.00 sker en avstämning med lokala fack.
Klockan 16.00 cirka åter till sekretariatet som då kan komplettera listor till de centrala facken.
Sen tar vi helg. (Antagligen fortsätter beredningen under helgen.)
På måndag den 1 december klockan 13 är det förhandling.

Vad sker med spontana ansökningar/ansökningar utanför webbverktyget?
Det finns kan man säga två grupper av spontana ansökningar. Dels de som på vinst och förlust skickat in en intresseanmälan, dels personer verksammma på respektive myndighet som sökt utanför webbverktyget. Dessa ansökningar beaktas som komplement till de listor som finns i webbverktyget.

Jag har hört att alla visstidsanställda ska "varslas" den 1 december.
De medarbetare vars tidsbegränsade anställning går ut den sista december kommer att meddelas att anställningen upphör vid årsskiftet, då myndigheten upphör. Medarbetare med tidsbegränsad anställning under längre tid än till årsskiftet har verksamhetsövergång med oförändrade villkor.

Så man kan bli "uppsagd" och "anställd" samma dag?
Ja, det kan nog uppfattas så. Du kan få ett besked att din tidsbegränsade anställning upphör, samtidigt som du får ett besked om att du kan komma att erbjudas en befattning i MSB.

Men, jag har ett vikariat nu som varar till april!
Då gäller verksamhetsövergång för den tiden du har ett anställningsavtal om, dvs till april.

Får nu alla besked den första december?
Nej antagligen inte, trots allt, men de allra flesta ska kunna få ett preliminärt besked. Ska man vara realistisk så är ju läget det att över 200 söker, och antalet befattningar som ska bemannas är fortfarande en bra bit över 100. Den första december ska det förhandlas. Det är troligt att beredningsarbetet fortsätter några dagar till och det gäller även tillsvidareanställda medarbetare med individuella lösningar.

Det har kallats till personalinformation på måndag den 1 december klockan 15, vad sker då?
Helena Lindberg kommer då att hålla en videokonferens, hon kommer då direkt från den fackliga förhandlingen. Oavsett hur den går kommer Helena Lindberg då att berätta om arbetet hittills, om det återstående arbetet och kanske några ord om framtiden.
Även om det tyvärr inte går att ställa frågor till Helena av tekniska skäl, rekommenderar vi att du deltar. Frågor kan du sedan ställa här, via bloggen, om du vill. Alternativt helt enkelt genom att skriva epost eller ringa sekretariatet.

Vem ger besked till visstidsanställda respektive till medarbetare i Rosersberg och i Skövde?
Som vid förra bemanningsvarvet ber vi din nuvarande chef om att informera visstidsanställda. Tillträdande chef har ansvaret att tala direkt med den/de personer som man vill erbjuda en befattning.


Övriga frågor

Brukar man göra så här?
Nej. Normalt förfarande med så många inblandade och en så komplicerad verksamhet är att arbetsgivaren placerar in medarbetare och därefter förhandlar om inplaceringarna. I det här fallet har medarbetare haft möjlighet att framföra individuella önskemål.

Var ska jag infinna mig den 1 januari?
Nu ska bemanningsprocessen avslutas samtidigt som verksamhetsplaneringen avrundas. På respektive orter pågår en lokalplanering. Tids nog kommer varje enskild medarbetare veta var han eller hon ska inställa sig i januari. Alla de sakerna återkommer vi också till senare här i bloggen!
I dessa delar kommer det också att ske täta avstämningar mellan MSB-kommittén, de nuvarande myndigheterna och avvecklingskommittén/avvecklingsmyndigheten.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Så...jag som visstidsanställd har ingen som helst möjlighet att få någon form av besked redan under fredagen? I "solklara" fall, där det kanske bara finns en sökande och den med råge har rätt kompetens för tjänsten, borde man väl kunna ge ett snabbt förhandsbesked efter fredagens fackliga avstämningar?

MSB-kommittén sa...

Förhandlingen är på måndag, så som tidigare angivits, och de olika avstämningarna under fredagen är något annat.

Så du får vänta, även om det är lätt att förstå otåligheten. Tänk på att det handlar både om det besked just du väntar på, men även om arbetskamraters framtid.

"Solklara fall" för den enskilde behöver inte vara solklara sett i ett helhetsperspektiv. Det pågår fortfarande beredning som berör ett antal tillsvidareanställda medarbetares framtid, det kan också komma att påverka slutresultatet. Därtill pågår verksamhetsplanering. De ekonomiska och faktiska förutsättningarna påverkar också slutresultatet.

Det är alltså så att vi försiktigt förvarnar om att det kan bli svårt att ge tydligt besked den 1 december till alla, och dit är det nu inte många arbetstimmar kvar även om det är en helg däremellan.

Och det är 1 december vi hela tiden har sagt, med reervation för att tidplanen håller ända in i mål.

Vår förhoppning är att nu under fredagen ska alla tilsvidareanställda ha besked om var de befinner sig i processen, att de förslagits för en inplacering, eller att de inte fått en inplacering eller att det pågår ett samtal om individuella lösningar.

Då har de fått sina besked tidigare än vi lovat.

Vänligen
Eva

Anhörig sa...

Hur kommer det sig att vissa visstidsansällda ännu inte på tisdagseftermiddagen fått något besked? Tycker det är dåligt att vissa fått besked för mer än ett dygn sedan och vissa fortfaranade går i ovisshet. Inte vidare värst bra skött enligt mig. Antingen ger man alla besked samma dag eller så får man meddela att det dragit ut på tiden.
Det är männsikor man har att göra med inte varor.

MSB-kommittén sa...

Hej.
Jag måste be din anhörige vända sig till sin nuvarande chef med den frågan eftersom det är svårt att försöka hjälpa anonyma röster.
Det finns ett ömsesidigt ansvar här - den som har sökt jobb kan fråga dels sin nuvarande chef, dels den chef han/hon har sökt arbete hos.


Vänligen
Eva