torsdag, november 13

Nytt redovisat uppdrag Styrdokument

På MSB-kommitténs hemsida läggs under dagen ett nytt redovisat uppdrag ut, det handlar om de styrdokument MSB kommer att behöva ta fram och struktur för det arbetet.
Under fliken Aktuellt/Redovisade uppdrag.

Inga kommentarer: