tisdag, november 18

Måndagens inplaceringsarbete

Under hela måndagen fortsatte inplaceringsarbetet och det pågår ett bra samarbete med alla de lokala facken och med de centrala facken.
Därför kunde ett preliminärt förslag lämnas över på måndagen, och under måndag kväll pågick ett febrilt arbete för att mata in nya uppgifter i det webbverktyg som strax öppnas för medarbetare i Rosersberg, i Skövde samt för visstidsanställda. Information om det sker via respektive SPF, SRV och KBM.
På måndag eftermiddag återstod ett fåtal olösta inplaceringar, fyra-fem fall, enligt beredningsgruppens beräkningar, (personalcheferna i KBM respektive SRV samt Margareta Meyer Ridbäck, MSB-kommitténs expertkonsult i arbetsrättsliga frågor).
Mer information får medarbetare via Gemnet och Navet, eller via din närmaste chef.

Kom ihåg att processen fortsätter och att inget är klart förrän alla pusselbitar kommit på plats. Den första december fattas beslut kring de tillsättningar som görs som ett resultat av kommande veckas arbete. Beslut kring inplaceringar fattas den 24 november.

Påminnelse också: att det pågår en process, en planering, kring beskedsprocessen. Den plan som ska tydliggöra svar på frågan när, hur och av vem får just du besked? Den planen ska vara klar senast den 24 november.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Som visstidsanställd på KBM är jag faktiskt rätt besviken idag. De få tjänster som finns att söka i Stockholm är antingen sådant som jag aldrig har sysslat med tidigare och inte har någon kompetens för - eller så är det vikariat! Vissa av dem på kortare tid än 6 månader! Inför bemanningsarbetet fick vi höra att det snarare skulle bli problem att bemanna i Stockholm eftersom det inte fanns så mycket personal. Istället blev det tvärtom, eftersom kommittén hade missat att många fler SRV:are skulle söka sig till Stockholm än vad man trodde. För MSB är det självklart positivt att det blir en blandning av folk från SRV och KBM (och SPF) i den nya myndigheten, men som visstidsanställd känns det mycket otacksamt att MSB inte lever upp till de uttalanden som bland annat Helena och Nils gjorde i våras kring behovet av att få med de visstidsanställdas kompetens in i MSB.

MSB-kommittén sa...

Det finns nog besvikelse på flera ställen, och man ska kanske då komma ihåg att det handlar om att bygga en ny myndighet med ungefär 800 medarbetare, där det tidigare varit ungefär 1100. Men din besvikelse blir ju inte mindre för det.
Emellertid har MSB-kommittén, dvs Helena, ambitionen att så långt det är praktiskt möjligt ge medarbetare möjlighet att önska sin placering och klara det smtidigt som behovet av kunskap i myndigheten säkerställs.
Om enskilda fall i anonym form kan man inte bistå, men ring gärna oss i sekretariatet eller fråga din närmaste chef, eller personalavdelningen, om råd.

Du har nog rätt i att vi kan ha underskattat antalet medarbetare i befintliga myndigheter som är beredda att flytta, men samtidigt har vi också underskattat antalet medarbetare som vill göra något annat.

MSB-kommittén sa...

Jag glömde - det var Eva som svarade på den där kommentaren. Du är välkommen att ringa mig om du vill prata.
070-591 05 15