torsdag, november 13

Nils Svartz blir överdirektör vid MSB


Regeringen utsåg idag Nils Svartz till överdirektör vid MSB.

Förordnandet gäller från och med årsskiftet då Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned.


Nils Svartz är idag överdirektör vid Krisberedskapsmyndigheten. Han har tidigare varit verksam på flera länspolismyndigheter, på Rikspolisstyrelsen och i Regeringskansliet.

- Regeringens beslut är ett positivt besked. Nils har bred erfarenhet och djup kompetens. Hans erfarenhet ger honom både en förståelse för det lokala samhällets vitt skilda förutsättningar och behov, och samtidigt insikt om de centrala processer som behövs för att stärka samhällsskyddet och beredskapen, säger Helena Lindberg.

- Han är dessutom en person som jag vet kan ge mig det stöd jag behöver för att bli en bra myndighetschef för MSB.


Som överdirektör vid MSB kommer Nils Svartz att driva på för den interna samordningen i myndigheten, för att stärka MSB:s förmåga att driva på för samordning externt.

– Jag ser MSB:s uppdrag som en del av en generell utmaning som rör hela samhället. Mycket av verksamheten både när det gäller skydd mot olyckor och krisberedskap kommer att gå på tvären i förhållande till andra samhällssektorer. Om 20 år, när vi blickar tillbaka på den här tiden, tror jag att vi kommer att se MSB som en del av en stor samhällsförändring, säger han.

Han ser fram emot att få arbeta med det mycket breda uppdrag som MSB har.

– Min blåljussjäl vurmar för individen och det operativa. Mitt samhällsintresse för de grundläggande värden som ska kunna upprätthållas även i en svår kris.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Grattis Sverige!

Anonym sa...

Börjar inte kvoten av ekonomer och jurister vara mer än full i MSBs framtida högsta ledning???

Anonym sa...

Ytterliggare en fd polis i högsta ledningen. Fokus på KBM-spåret med storkatartofen utpräglas, och vardagsolyckorna kommer i andra hand. Som Svartz skriver "Mitt samhällsintresse för de grundläggande värden som ska kunna upprätthållas även i en svår kris."

Har hört detta ute i kommunerna, "MSB får en chans. Kommer de ut med samma approach som KBM när det gäller myndighetsutövandet är de körda"

Anonym sa...

Precis vad som saknades - en polis - nu kan vi känna oss trygga. En ledningsgrupp som står för en samlad bred kompetens.

Anonym sa...

Intressant med så många jurister!

Juristkåren är den yrkesgrupp som bevisligen har fel i hälften av sina utförda arbeten.

Allt enligt rättsinstansernas egen utfallsstatistik.

Anonym sa...

Jag har svårt att förstå hymlandet och sveket mot alla andra som sökte tjänsten. När profilen var klar såg ju alla vem som skulle ha jobbet, resten av resan har bara varit ett genant spel för galleriet. En kvinna eller man med invandrarbakgrund och kanske till och med räddningstjänsterfarenhet hade varit en glad sensation och ett strategiskt riktigt val.

MSB-kommittén sa...

Det kan vara på sin plats att räta ut ett par saker i den här diskussionen, åsikten är fri givetvis men så här förhåller det sig med några fakta:

Det är regeringen som förordnar överdirektör.
Det är också regeringen som ställer krav på sina myndighetschefer och överdirektörer.
Det fanns flera sökanden och likaså har flera intervjuats, men vilka får man tala med försvarsdepartementet om, det känner jag inte till.

Nils Svartz har arbetat som polis i kommuner över hela Sverige från Storuman till Ystad, har därefter arbetat på tre länspolismyndigheter; Gävle, Malmöhus och i Stockholm, samt på Rikspolisstyrelsen och i två år på Justititedepartementet.
Därtill har han varit enhetschef på KBM, innan han förordnades till överdirektör där för ett år sedan. Han är mycket riktigt jurist också.

Han har således bred erfarenhet från kommunal, regional och nationell nivå och två eftergymnasiala utbildningar.

Men det finns en uppenbar sak att säga om utnämningen av Nils Svartz också; han är en person som kompletterar Helena Lindberg och hon känner sig trygg med honom vid sin sida.

Den saken är inget att hymla om. Sen kan man ju hålla med om att två kvinnor med utlandsbakgrund i ledningen för MSB hade varit en sensation, nu får vi nöja oss med en. Helena Lindberg är född i Frankrike och uppvuxen i Spanien, men har svenskfödda föräldrar.

Vänligen
Eva

Anonym sa...

Mycket intressant förtydligande och klarläggande av fakta… Men rätt mig då om jag har fel; är det inte så att polismyndigheten är en statlig myndighet? Kan man då bara genom att arbeta som polis inom rikets gränser skaffat sig en erfarenhet från ”kommunal nivå”? Den korrekta beskrivningen borde vara att en person med den bakgrunden har en bred förankring inom en statlig myndighet där han har verkat på såväl lokal, som regional och nationell nivå inom myndigheten.

Om vi sedan bortser från semantiken kring kompetensbeskrivningar så är det som oroar mest med svaret synen på regionala och kommunal verksamhet i förhållande till centraliserad, statlig verksamhet. Hur ni än vrider och vänder på frågeställningarna är skillnaderna och förutsättningarna för kommunal och statlig verksamhet väsensskilda. Något som MSB måste förstå och hantera för att lyckas med sitt uppdrag. Det första steget är kanske att ta till sig av kritiken som förts fram i flera forum kring den kompetensprofil som finns på cheferna inom myndigheten och hitta alternativa vägar för att koppla till sig människor med en bredare kompetens i kommunala frågor och erfarenhet av kommunal verksamhet.