onsdag, november 19

Orolig väntan

Helt begripligt går många oroligt och väntar på besked, vi får signaler från flera håll om den saken och ber om tålamod ett tag till. Som under hela den här processen är inget klart innan det är färdigt.

När cheferna inte kan besvara din fråga om du fått den inplacering du önskat eller som ni har diskuterat, så beror det på att de inte kan ge tydligt besked innan helheten är klar även om just det enskilda fallet kan vara solklart.

Det i sin tur beror även på hur den fackliga förhandlingen slutar och att vi klarar att både säkerställa rätt kompetens för den verksamhet MSB ska bedriva och ta hänsyn till enskilda medarbetares önskemål så långt det är möjligt. Dessutom månar vi om att tillsvidareanställda medarbetare som inte kommer att följa med till MSB oavsett orsak får besked i enskilda samtal och inte genom rykten eller så.

Beslut om inplacering av tillsvidareanställda den 24 november betyder inte att besked kommer alla till del då. Det kan mycket väl komma ett besked först i anslutning till den 1 december då - det är fortfarande ambitionen - bemanningen ska kunna avslutas med en facklig förhandling och beslut kring tillsättningar även av medarbetare i Rosersberg, i Skövde och tillsvidareanställda.
Ambitionen är att ha en färdig plan som tydliggör hur besked ska lämnas, när besked lämnas och av vem. Den planen ska vara klar nu på måndag den 24 november.

Det förekommer listor självfallet och vi har sökt vara öppna och i dialog dela med oss av uppdaterad information till fackliga företrädare med flera just för att vi ska kunna hjälpas åt i processen. Utsätt inte heller de fackliga representanterna för krav på att få besked via dem.

Dessutom fångar vi upp signaler om att det spekuleras lite, går rykten om olika saker, några uttrycker besvikelse och andra lugn, några säger öppet att de känner förtroende för processen, andra är lika kraftfullt misstrogna.
Allt det där är naturligt när oron ökar.
Vi på sekretariatet vädjar till alla att nu ha det tålamod som krävs just av hänsyn till arbetskamrater och medarbetare.
ER

Inga kommentarer: