tisdag, november 25

Över 190 söker

När webbverktyget stängde vid midnatt natt mot tisdag hade ungefär 190 loggat in och förklarat sitt intresse för i storleksordningen 158 befattningar som återstår att fylla, varav ett 20-tal vikariat. Till det kommer ett 50-tal externa intresseanmälningar inklusive spontanansökningar. Ansökningstiden gick ut vid midnatt.
Eftersom vissa hade sökt väldigt många befattningar handlar det om långt över 700 ansökningar, vilket i sin tur innebär att arbetet blir nästan lika omfattande som i första omgången. I skrivande stund är det oklart hur många medarbetare i Rosersberg respektive Skövde som sökt befattningar.

Vad händer nu?
Enhetscheferna går igenom ansökningarna. I vissa fall kan det behövas intervjuer, referenstagning i en vidare krets och allt sådant som hör normala anställningsförfaranden till. Avstämning som tidigare med HR-stöd och beredningsgrupp.
Senast på fredag klockan 09.00 ska cheferna komma med sina önskemål enhetsvis på listor, och då ska varje namn vara avstämt mot andra chefers önskemål.

Förhandling sker måndag och personalinformation är planerad till klockan 15.00 måndag eftermiddag via videolänkar.
Mer information kommer här i bloggen senare i veckan om hur, när och var besked lämnas denna gång.

1 december
Måndagen den 1 december kommer alla visstidsanställda medarbetare att få besked om att anställningen upphör därför att myndigheten upphör, och det beskedet lämnas oavsett hur bemanningsprocessen går.

Ambitionen att vara färdig den 1 december är alltså ställd i relation till det besked som alla visstidsmedarbetare kommer att få senast den dagen.
Den som sökt en anställning i MSB bör få veta hur det gick ungefär samtidigt för att undvika otydliga besked. Men som sagt, det är en process som är mycket komplicerad och det återstår en förhandling.

Besked lämnas...
Eftersom intresset är så stort och tiden knapp utreder sekretariatet nu hur, var och när besked ska lämnas denna gång. Troligen blir det en modell liknande den förra gången, men mer information om det kommer här i bloggen senast torsdag.

3 kommentarer:

Projektanställd sa...

Hur ska man förhålla sig till informationen som står i högerspalten i bloggen "28 nov kl. 13.00 ska besked från medarb som tackar nej till erbjuden placering vara inne"? Innebär det att man måste vara tillgänglig jobbet mellan kl. 9-13 för att bevaka vad man blivit erbjuden och lämna respons?

Får man förslag till en befattning och sen är det det som gäller, tackar man nej så blir man helt utan? Eller blir det som i tillsvidareanställdas fall att det blir en diskussion om man inte kan få exakt den befattning man sökte? Det handlar ju inte om inplaceringar nu...

Förstår att svar inte kan ges nu, me ta gärna med detta i nästa info i bloggen om processen.

MSB-kommittén sa...

Nej den tidpunkter handlar om inplacering.
Tackar man nej till inplacering som tillsvidare-anställd tackar man också nej till verksamhetsövergång.
Man blir då uppsagd och beroende lite på omständigheterna omfattas man inte av trygghetsavtalet. (Obs - Den som erbjuds omlokalisering, exvis från Sollefteå till karlstad, kan tacka nej och ändå omfattas av Trygghetsavtalet.)

Därför är det viktigt att tydligt säga ifrån, och att skaffa sig god inblick i konsekvenserna av att tacka nej till den inplacering man har fått. För helhetspusslet är det också viktigt att få besked om det eftersom pusselläggandet fortsätter.


Bra att du ställer frågan, jag ska förtydliga det där.

För visstidsanställda eller medarb i Rosersberg och Skövde är det formellt en tillsättning det handlar om, och du erbjuds eventuellt en befattning i MSB.

Där är förhoppningsvis kommunikationen både tydlig och direkt. Du pratar direkt med tillträdande enhetschef. Cheferna ska ha sina förslag klara och avstämda redan fredag morgon klockan 9.
Därefter kan processen frotsätta, men vi återkommer med info.
tack, väldigt bra fråga!

Vänligen

Eva

MSB-kommittén sa...

Nej den tidpunkter handlar om inplacering.
Tackar man nej till inplacering som tillsvidare-anställd tackar man också nej till verksamhetsövergång.
Man blir då uppsagd och beroende lite på omständigheterna omfattas man inte av trygghetsavtalet. (Obs - Den som erbjuds omlokalisering, exvis från Sollefteå till karlstad, kan tacka nej och ändå omfattas av Trygghetsavtalet.)

Därför är det viktigt att tydligt säga ifrån, och att skaffa sig god inblick i konsekvenserna av att tacka nej till den inplacering man har fått. För helhetspusslet är det också viktigt att få besked om det eftersom pusselläggandet fortsätter.


Bra att du ställer frågan, jag ska förtydliga det där.

För visstidsanställda eller medarb i Rosersberg och Skövde är det formellt en tillsättning det handlar om, och du erbjuds eventuellt en befattning i MSB.

Där är förhoppningsvis kommunikationen både tydlig och direkt. Du pratar direkt med tillträdande enhetschef. Cheferna ska ha sina förslag klara och avstämda redan fredag morgon klockan 9.
Därefter kan processen frotsätta, men vi återkommer med info.
tack, väldigt bra fråga!

Vänligen

Eva