måndag, november 24

Ny enhetschef

Ännu en enhetschef har utsetts, Enheten för brandskydd och brandfarliga varor på Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder kommer att få Patrik Håkansson som enhetschef.

Han arbetar nu på SRV....


Vakanta chefsbefattningar
Enheten för informationssäkerhet och medieberedskap anmäls som vakant. Nu utlyses också den befattningen externt. Enheten är placerad i Stockholm.

Som tidigare kungjorts sökes även två enhetschefer till Sandö, enhetschef för Internat respektive Utbildningsstöd. Annons om de lediga befattningarna på Sandö infördes i lokal- och regionalmedier i lördags.

Med om lediga befattningar kan man läsa på hemsidan www.sou.gov.se/msb under fliken Lediga jobb.

Inga kommentarer: