onsdag, november 5

Torsdag klockan 10...

... är det premiärvisning av logotypen. Den "avtäcks" här på bloggen av Helena Lindberg.

Arbetet med inplacering MSB pågår och förefaller följa tidsplanen. De personer som tagit fram det webbaserade it-verktyget som nu kan användas smidigt med olika excellösningar har värda varmt tack för sitt arbete, det underlättar betydligt en ganska komplicerad process.

På fredag träffas "chefsgruppen" igen, den här gången på KBM. Med chefsgruppen avses de blivande avdelningscheferna i MSB.

På måndag är ett avstämningsmöte med de lokala facken inplanerat.

Några av de blivande cheferna i MSB besöker de "gamla" myndigheterna, men lägger själva upp planer för besök med utgångspunkt från behov av informationsöverföring, träffa medarbetare och förstås tid.

Avvecklingskommittén avtäcker i morgon torsdag sin hemsida, se separat notis om den saken.

Helena Lindberg besökte igår onsdag det nya European CBRNE center i Umeå, ett europeiskt nav för CBRNE-frågor. Hon fick äran att inviga centret med ett tal i anslutning till den internationella konferens kring utbildning och övning av CBRNE-händelser som pågick torsdag-fredag med deltagare från Kanada, USA, England, Italien, Sverige m fl länder.

Inga kommentarer: