tisdag, december 2

Helenas tal

Hej.

Jag hoppas att tekniken fungerar nu och att alla kan se och höra vad jag säger. Men vis av erfarenheten har jag förberett mig genom att skriva ned det jag tänker säga. Texten kan man alltså läsa på intranät och senare även på bloggen.
Jag hoppas alltså att alla är med. Från Sandö, Sollefteå, Rosersberg, Kungsgatan i Stockholm, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad, från Skövde och slutligen från Revinge längst ned i syd.

Jag kommer direkt från den fackliga förhandlingen. Innan jag berättar om resultatet vill jag bara kort säga några andra saker.

Först vill jag framföra ett tack.

I hela organisationen pågår ett imponerande arbete för att klara en mycket komplicerad omställning. Vi har utsatt medarbetare från norr till söder för en extrem situation:

· Ni ska klara den normala verksamheten - samtidigt som
· Ni ska klara omställningsarbetet till en ny organisation - samtidigt som
· Ni allihop brottas med ovissheten om er egen framtid, om kära arbetskamraters framtid, om omtyckta chefers framtid.

Och jag är imponerad av resultatet. Hur medarbetare överallt tar i, spänner bågen och spänner den ännu högre för att klara allt detta.
Vi ska kunna köra med full kraft ända in i kaklet på nyårsafton, och vi ska sedan starta med full styrka dag ett år 2009.

Det är nästan omänskliga krav vi har ställt på er.
Och ni skriver historia. Ni är alla del av ett nytt kapitel i svensk samhällsutveckling. Med MSB får Sverige en samlad hantering av hela spektrat från vardagsolyckor till naturkatastrofer och antagonistiska hot av skilda slag. Oavsett om det handlar om fallolyckor, skogsbränder, terrorattacker i Bombay, finanskriser eller pandemier så är samarbete över nationsgränser på det området och en helhetssyn på samhällsskydd och beredskap ett ännu ganska ungt fält.

Nu samlar också Sverige alla krafter i en gemensam myndighet och det har ni varit med om att göra möjligt.

Idag, den 1 december, när många får klart besked om sin framtid efter lång väntan, är det naturligtvis i sällskap med starka och blandade känslor.
Några är besvikna, ledsna eller arga. Några ligger i startgroparna för nya jobb, för utbildning, nya äventyr och några vet jag ser fram emot en lugnare tillvaro som går över i ålderspension. Åter andra kommer att tvingas fira jul utan att veta om de har jobb eller inte i vår. Vissa är glada över en inplacering eller ett jobb. De flesta tillsvidareanställda som har fått inplacering i MSB har kunnat få sina önskemål tillgodosedda men inte alla. Av de medarbetare som nu har sökt får nästan hälften arbete i den nya myndigheten.

Oavsett omständigheterna har ni alla bidragit till ett nytt kapitel i där kunskap och erfarenheter från hela fältet äntligen samlas i en helhet:
Från arbetet med skydd mot olyckor och krisberedskap till civilt försvar.

Glöm aldrig det, att allas bidrag till förändringsarbetet har varit viktigt.

Det andra jag tänkte säga innan jag kommer till besked om tillsättningar är att jag tänker släppa en nyhetsbomb, som jag måste be er hålla hemlig tills i morgon eftermiddag.

Det är nyheten att jag för en stund sedan beslutat att tillsätta Ivar Rönnbäck som chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Ivar har accepterat och kommer omgående gå in i det arbetet.

Roy van Dalen är alltså den andra av avdelningschefer som hoppar av och han har samma skäl som Elisabeth Söderberg hade, han har erbjudits ett annat toppjobb. Vilket det handlar om är inte offentligt förrän i morgon tisdag och det är därför jag ber er alla att vara diskreta. Har man valt duktiga chefer så riskerar man att det är konkurrens om dem.
Men ni har rätt att få veta genast att det blir en annan chef i ledningen för utbildning, övning och beredskap, och att det blir Ivar Rönnbäck. Det där visar också ännu en gång vilken enorm kompetens det finns att hämta av i morgondagens MSB och dagens Räddningsverket, KBM och SPF.

Nu till förhandlingarna.

De fortsätter just nu medan jag står här, och det som diskuteras utöver inplaceringar och tillsättningar är inrangeringsavtalet. Om det tänker jag inte säga något nu, vi får avvakta resultatet av förhandlingarna. Utan jag ska bara prata om bemanningsarbetet.

Det här är mitt besked:
Förra veckan fick 679 medarbetare besked om sina inplaceringar, det handlar då om tillsvidareanställda med verksamhetsövergång.

Dagens förhandlingar handlade om tillsättningarna, det är de befattningar och vikariat som medarbetare med tidsbegränsad anställning och anställda i Rosersberg och Skövde kunde söka. Jag avser tillsätta 100 befattningar. Av dem är 20 befattningar vikariat. En del rekryteringar återstår och där fortsätter processen under nästa vecka.

De listor som skickats ut till cheferna idag innehåller de preliminära tillsättningarna. Listorna är avstämda med de lokala facken och med sekretariatet. De förslag som kom in i fredags från enhetscheferna har justerats i några få fall som alltså blivande chefer bör vara uppmärksamma på.
Allt är inte riktigt klart ännu, det pågår beredning och troligen tar den en vecka till. Den beredningen kan innebära att något fler får klartecken för en befattning, inte färre.

Det kan finnas behov av fler rekryteringar, och det rekryteringsarbetet fortsätter med något undantag under 2009, när vi också har helheten i verksamhetsplanering och ekonomi klar. De preliminära planerna lämnade enhetscheferna in i fredags, och det underlaget kommer att behöva knådas ett tag till för att vi ska kunna komma in i rätt ekonomisk nivå.

Din nuvarande chef har en lista med alla namn.
Precis som förra veckan med besked till tillsvidareanställda, har din nuvarande chef ett ansvar för att se till att medarbetare i tidsbegränsad anställning får veta hur det har gått. Vänd dig därför till din nuvarande chef för att få besked om du inte har hört något.

De tillträdande enhetscheferna har ansvaret för urval, eventuella intervjuer och referenstagning. Sannolikt har du som erbjuds jobb redan fått besked om att du är föreslagen en befattning. Du kan också prata med den chef du sökt jobb hos för att få veta mer, om du inte fått arbetet du sökte.

Jag föreslår att nuvarande chefer säkerställer att de medarbetare han/hon har nära sig får korrekta besked så snart det går. Därefter kan alla få en helhetsbild under tisdag eftermiddag då listor på alla blivande medarbetare kan sättas upp på anslagstavlor eller anslås på intranäten. En lista med helheten har också skickats ut till alla chefer, alltså alla inplacerade och alla tillsatta namn samlade, enhet för enhet.

Sen ska jag bara repetera en gång till för att alla ska kunna hänga med:
· Förra veckan inplacerades 679 medarbetare av dem som har verksamhetsövergång.
· Idag får ytterligare 100 medarbetare besked att de får arbete i MSB, varav 20 gäller vikariat.
· Din nuvarande chef kan berätta om du föreslagits för en befattning eller inte.
· Vissa befattningar kommer att stå tomma. Med något undantag fortsätter rekryteringsarbetet med att bemanna under 2009 när vi har ett fullkomligt grepp kring ekonomi och verksamhetsplanering.
· Ivar Rönnbäck blir chef för avdelningen för utbildning, övning och beredskap.

På bloggen och intranäten kan du få svar på fler frågor, och du kan även vända dig till personalavdelningarna och till din nuvarande chef för att få svar.
Med det vill jag nu avrunda med att framföra ett varmt tack till alla för de insatser ni gjort för att göra det möjligt för MSB att starta sin verksamhet som planerat i januari 2009.

Tack.
Lycka till.

Och med önskan om en god jul så småningom.

Helena

11 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för att ni gav besked till visstidsanställda som utlovat den 1 december. Lider dock med dem som fick negativa besked och blev utan jobb.

Anonym sa...

Några små kommentarer angående Helenas ”bygge”.

För oss som så småningom skall driva den här butiken känns det inte särskilt förtroendeingivande att Helena inte klarar av att rekrytera chefer som vill vara kvar. Beror det måhända på Helenas sätt att ”bestämma”?

”Ända in i kaklet.” Det är ju befängt att tro att särskilt många kommer att köra ända in i kaklet. Sättet på vilket denna omorganisation genomförts är nog att betrakta som tidernas fiasko. Tror man att tidsplaner är viktigare än både kvalitet och omtanke om anställda så har man på ett uppenbart sätt totalt tappat fotfästet.
Den som en gång myntade begreppet "ända in i kaklet" var väldigt noga med att skapa de bästa förutsättningar för att organisationen skulle orka ”ända in i kaklet”. Den som nu på ett onaturligt klumpigt sätt använder sig av detta begrepp har på ett eftertryckligt sätt visat att den besitter väldigt få kvaliteter såsom ledare för en organisation över huvud taget och särskilt en organisation av MSB´s dignitet.

Organisationsförändringen är trots allt inte Helenas fel, man jag kan ändå inte låta bli att citera Gaius Petronius (60 e. kr):

”Vi tränade hårt – men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras.
Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation med omorganisation. Vi lärde oss också vilken underbar metod detta är att skapa en illusion av framsteg, medan den samtidigt åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering:”

Anonym sa...

Hej,
Innebär det att ca 90 personer har blivit övertaliga/utan jobb eftersom det var över 190 ansökningar till 100 som erbjöds tjänst nu i sista rundan? Jobbar dessa personer idag på någon av de tre myndigheterna? Jämt fördelade över de tre myndigheterna?

Vilka är det som inte får besked innan jul?

MSB-kommittén sa...

Tack du som uppskattade att vi försökt hålla tidplanen. Och tack alla som bidrog till att göra det möjligt.

Till dig som inte tror på förändring och omorganisation - vi läser och förstår och jag som skriver det här pratar gärna med människan bakom de där orden. Ring mig! Du kan vara anonym på en telefon också.

Till dig som har frågor:
Alla medarbetare får besked före jul. Det pågår ännu beredning om individuella lösningar som berör några medarbetare men tisdag kväll bör de allra flesta ha fått besked.

Eftersom det pågår en facklig förhandling så kommer ett besked om antalet förväntade övertaliga först när förhandlingarna kunnat avslutas.

När förändringsprocessen startade fanns det ungefär 1 100 människor i tre myndigheterna på nio orter.
Verksamheten koncentreras på fyra orter och mellan 750 och 800 personer kommer att arbeta i MSB, men övertaligheten blir inte heller mellanskillnaden mellan 1 100 och 750 eftersom några fått jobb, andra går i poension, och ett antal medarbetare har tillfälliga anställningar.

Skrev Eva som har telefon 070-591 05 15.

Anonym sa...

PROSIT!!

Anonym sa...

Vilken tänkbar anledning kan det finnas till att diskutera omorganisationen med mig, i någon form, över huvud taget?

- Kommitén (Helena) har varken haft eller har mandat eller kompetens att avstyra omorganisationen.
- Att diskutera de fatala misstagen som gjorts under resans gång ser jag heller ingen nytta med, då det faktiskt är för sent.

Slutligen kan sägas:
Det finns inget egensyfte med själva förändringen eller omorganisationen. Syftet är alltid att skapa förbättring. Att allting blir sämre är också en förändring. Eftersom förändring eller omorganisation de facto inte alltid innebär förbättring, så envisas jag med att hävda att vi i framtiden tar sikte på förbättringen istället för förändringen.

Anonym sa...

Förringa inte Anonym2's, till MSB förberedleserna kritiska, inlägg. Han/hon var kritisk till ert ovanför-perspektiv och hur brist på omanke om medarbetarna präglat hela processen. Prata inte bort det med att insinuera att man behöver vara negativ till förändringar för det. Resultatet av intresseanmälningarna pekade väl klart på en vilja att prova något nytt, eller hur?
Ni ska ha en eloge för att ni klarat tidschemat, vilket har bidragit till att minska oron som många har känt. Ett tips är att närma er medarbetarna utanför Stockholm, umgås lite med dom personligen.

MSB-kommittén sa...

Efter de två senare inläggen ska jag understryka att jag gärna pratar med människor därför att det är enklare än skrivna inlägg som är lätta att missuppfatta.

Synpunkten att vi i sekretariatet borde närma oss medarbetare är välgrundad, och gäller hela organisationen i MSB, alltså även medarbetare i Stockholm. Det är ett gott råd till MSB:s ledning när nu arbetet börjar i den nya organisationen.

Varför skulle sekretariatet bry sig om en kritisk röst?
Jo; När man organiserar en så omfattande och komplex verksamhet på så kort tid som vi haft till vårt förfogande, så lär man sig en hel del. Det kommer vi också att berätta om i slutrapporten. I bästa fall kan nästa organisationskommitté undvika några av de misstag vi gjort, och dra nytta av det som har fungerat.

Vänligen
Eva

Anonym sa...

Har Roy ändrat sig angående sin anställning???

Han ligger fortfarande kvar som chef i nya myndigheten!

Anonym sa...

Det har varit väldigt tyst om lokaler i Stockholm, var ska MSB ha sitt kontor?

MSB-kommittén sa...

MSB kommer att finns på Kungsgatan 53 i Stockholm respektive i Karolinen i Karlstad, samt på anläggningarna i Revinge och Sandö.
Sotarutbildningen på Rosersberg blir kvar där och förrådsverksamheten i Kristinehamn.

Förhoppningen var ju att hitta mer ändamålsenliga lokaler framförallt i Stockholm, men det har inte varit möjligt just nu.

ER