torsdag, december 4

NU sprack tidplanen!

Ibland går det för fort. Man måste våga bromsa in, hämta andan och förankra.
Med de preliminära bemanningslistorna blev det så.

Av hänsyn till alla berörda - medarbetare som hanterar personalfrågor, de lokala fackliga företrädarna samt chefer både i nuvarande organisation och kommande chefer i MSB och framförallt av hänsyn till medarbetarna:
Vi hämtar andan.

Vi i sekretariatet förankrar och ser till att listorna verkligen är klara innan vi anslår dem. Det betyder inte denna vecka utan troligen nästa.

Ovanpå en redan ansträngd organisation med många medarbetare som har slitit hårt hela hösten, blev oron över att det skulle förekomma fel så stor att det började läcka energi åt fel håll till fel saker.
Hittills har tids- och arbetsplaner hållit någotsånär. Någon gång ska väl det inträffa att man inte klarar ambitionsnivån. Det inträffar nu. Vi beklagar men tror kanske att den enskilde medarbetaren vet vilka arbetskamrater han eller hon kommer att få i stort ändå.

Jag hoppas på förståelse för detta, det är av omsorg om medarbetare eftersom ett enda fel i en lista kan ställa till med stora problem för den som drabbas, och mot bakgrund av att beredningsarbetet fortfarande pågår och listorna ändras varje dag.

Bättre rätt än snabbt i det här fallet.

Eva

Inga kommentarer: