tisdag, augusti 19

MSB föreslås ansvara för farligt gods

Två utredningar har under sommaren sett närmare på transport av farligt gods för att utröna vilken myndighet som ska ansvara för frågan.

Nu är det klart. Staffan Widlert, Transportstyrelsens blivande GD och Helena Lindberg, MSB-kommitténs ordförande är eniga:
Frågor som rör transport av farligt gods på land (kemikalier, brandfarliga ämnen m.m.) ska handläggas av MSB, enligt det gemensamma förslaget som nu lämnas till regeringen.

Inga kommentarer: