fredag, augusti 22

Viktiga förslag på väg...

Igår och idag har utkast gått ut till olika håll för synpunkter:

Förslag till
  • Instruktion för MSB
  • Regleringsbrev
  • Förordningsändringar
  • Promemoria med förslag om hur samordningsbehov ska tillgodoses

Dessa dokument offentliggörs senare. Alla förslagen ska lämnas till regeringen senast den 1 september.

Följande möten är planerade nästa vecka:

MSB-kommittén samlas måndag, d.v.s. experterna. Referensgruppen och arbetstagarorganisationerna träffas på tisdag.

Inga kommentarer: