fredag, augusti 29

Namnen på de tolv första cheferna i MSB

Följande personer har erbjudits befattningarna som chef i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mer uppgifter kommer senare.

Elisabeth Söderberg, idag SRV, chef för Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Placering Karlstad.
Roy van Dalen, idag polisen Värmland, chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Placering Karlstad.
Anneli Bergholm Söder, idag KBM, chef för Avdelningen för insats och samordning. Placering Stockholm.
Pertti Nordman, idag Finansdepartementet, chef för Avdelningen för utvärdering och lärande. Placering Stockholm.
Ulrica Johansson, idag SRV, chef för Avdelningen för verksamhetsstöd. Placering Karlstad.
Håkan Björklund, idag SRV, verksamhetschef MSB Revinge.
Anita Gahlin, idag SRV, verksamhetschef på MSB Sandö.
Lennart Hansson-Böe, idag SRV, personalchef. Placering Karlstad.
Key Hedström, idag SRV, chefsjurist. Placering Karlstad.
Björn Myrberg, idag KBM, Ekonomi- och planeringsdirektör. Placering Stockholm.
Svante Werger, idag KBM, Kommunikationsdirektör. Placering Stockholm.
Louise Bodegård, idag i Regeringskansliet, HR-direktör. Placering Stockholm.

2 kommentarer:

Erik L sa...

Suveränt med all information på er webbplats. Snabbt och kommunikativt.
MSB-kommitténs bloggande har gett eko långt utanför SRV-/ KBM- och SPF-sfären...
Jag hoppas det är en försmak av synen på kommunikation inför framtiden när kommitéen övergår i MSB 1/1-09!

Saknar en liten detalj i presentationen av avdelningscheferna - vilken ort respektive avdelningschef ska verka från (jag vet att den informationen finns på annan plats, men det underlättar om den finns i anslutning till presentationen).

Keep up the good work!

MSB-kommittén sa...

Hej Erik och tack, bra påpekande.
Strax ordnat.

Eva